Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

Terroristledaren Abdol-malek Rigi i iranska händer är rubriken på en artikel i en blogg som heter "e-jihad" som betyder helig krig. Efter att ha blädrat igenon bloggen verkar tillhöra shia muslimska Hizbollah av Libanon som sponsras av den iranska islamiska terrorstaten. Irroniskt nog kallar dem Abdolmalek Rigi som terrorist!!!! Här nedan kan ni läsa mina kommentarer i dennna blogg som säkerrliggen sponsras av den iranska ambassaden och emam ali moskén i Stockholm:

--------------------------------------------
M. Baloch - Balochetsans problem löses inte med Rigis grippand

Balochistans problem löses inte med gripandet av Rigi. Ty problemmen är inte skapade av honom utan av den islamiska regimen i Iran. Det är regimen och dess maktapparat som systematiskt diskriminerar balocherna enbart för att de är sunnimuslimer till skillnad från de styrande folket som är shia. Så länge förtrycket fortsätter kommer tusentals balochiska ungdommar att fortsätta i Rigis spår. Rigi är en produkt på den politik som regimen och dess shia muslimska lokala makthavare (Zabolier) driver i Balochestan.

För att förstå djupet av problemmet i Balochistan hänsvisas till Baloch Community - Sweden's blogg: http://baloch-community-sweden.blogspot.com/


Belocherna i Iran genomgår en av de svåraste tiderna i sin historia. Det finns ca 5 miljoner balocher i Iran men det finns inte en enda baloch som har en hög befattning varken på nationell- eller lokal nivå inom den statliga administrationen. Alla befattningar och statliga tjänster går antingen till en minoritets folkgrupp som kallas för Zabolier (Zabol är en liten stad i norra Balochestan) som i likhet med makthavarna i Tehran är shiamuslimer. Där Zabolier inte räcker importeras andra fanatiska sjiamuslimer från andra provinser. Zabolier har alla nyckelposterna trots de består bara av 5% av balochestans befolkning. De har omvandlat balocherna till tredje och fjärde generationens medborgare. Zabolierna uppbackas av den islamiska regimen för denna apartheid politik i Balochestan.

Här är några fakta om belochernas situation:

1. Livslängden i Baluchistan är 15 år kortare än genomsnittet i Iran.

2. Den officiella arbetslösheten är mer än 72 procent dvs 5-6 gånger högre än genomsnittet i Iran.

3. Över 70% av balocherna lever under existensminimum mätt även i iranska mått.

4. Enligt en undersökning från FN har balocherna den högsta IQ i landet trots det har dem den högsta analfabetismen i landet. Detta p.g.a. av att de systematiskt diskrimineras att komma in på högre utbildningar.

5. Det finns ca sjuhundra lektorer som undervisar på universiteten i Balochestan men endast tio av dem är Balucher som lyckats passera regimens filter! De flesta av dessa har dock studerat utomlands med egna medel till skillnad från de icke balocherna som fått statligt stöd.

6. Balocherna förtrycks och förödmjukas dagligen i sina egna städer och byar av den Zaboli- och shia dominerade statsmakten och militären. Förtrycket saknar motstycke i Balochestan’s långa historia inom tiderna.

7. Antalet Balocher som har dödats eller avrättas av den islamiska regimen är mer än det totala antalet i hela Iran. Även under mongolernas invasion av Balochestan dödades inte så många Balocher som nu under den islamiska regimens 30 åriga styrning.

P.g.a. det systematiska förtrycket och förnedringen har många balochiska ungdomar tröttnat på situationen och börjat organisera sig för att bekämpa orättvisorna. Några få av dessa ungdomar använder sig, tyvärr, av samma metoder som de själva blir utsatta för av regimen och dess Zaboli tjänare. Det är sorgligt och beklagligt att en ung människa spränger sig själv och många andra (må de vara fiender) i luften för att göra sin röst hörd. Det är beklagligt att regimens politik inte har lämnat utrymme för andra mer fredliga alternativ för att bedriva politik och kräva rättvisa. Risk finns att våldet trappas upp i Balochestan och att balocherna kommer att utsättas för folkmord av extremistiska Zabolier och andra av regimen importerade extrema shiamuslimska grupper. Ansvaret för all våld ligger på regimen och de lokala makthavarna.-----

Se även adnra skrifter av Baloch Community- Sweden:
Varning för Shia-Sunni krig i västra Balochestan (Iran) efter självmordsbomb attack i en moské
http://baloch-community-sweden.blogspot.com/2009/05/varning-for-shia-sunni-krig-i-vastra_31.html


M. Baloch

------------------------------------------
M. Mosalman - Rigi var aldrig ens del av lösningen till Baloochi

För det första har Rigi aldrig varit en del av lösningen till Sistans o Baloochistans problem. Jundollah är en terroristorganisation som har terroriserat, förtryckt och massmördat sekulära som religiösa, shi'iter som sunniter, regeringssupportrar som neutrala. Rigi är ingen som har kämpat upp sig till makt för att befria sitt folk från ett shi'itiskt förtryck. Han är en rätt så ung person som ärvde sin position från far sin. Gällande din blogg kan det noteras två saker.

1. Du tar öppet stånd och propagerar för terroristorganisationen Jundollah, vars koppling till USrael redan erkänts och avslöjats av dess f d. ledare Abdo'l-malek Rigi.

Jundollah kör samma terroristmetoder som al-Qaeda och alla andra USA-ledda terroristorganisationer.

Ett kort klipp på några av deras människobrott:

http://www.youtube.com/watch?v=pwTJaq4tLOM (OBS! inte till för känsliga tittare)

2. Du nämner under din bloggtitels indextext att länderna Iran, Pakistan och Afghanistan har "ockuperat" baloochernas land.

Du påstår som svar till denna nyhetsartikel att i Iran är det religiös skillnad som orsakar förtrycket mot baloocherna, men vad är då orsaken i Pakistan eller Afghanistan?

Det du och den ultra-nationalistiska minoriteten i Baloochistan vill är detsamma som minoriteterna i Jugoslavien ville, vilket ledde till det förödmjukade och försvagade och drabbade tillståndet den splittrade Jugoslavien sedan hamnade i och fortfarande befinner sig i.

Bör Iran, Pakistan och Afghanistan ge baloocherna sina provinser egna gränser?

Sedan skall väl kurderna få samma privilegier?

Och turkarna mm?

Skulle vara mycket mer tillförlitligt om du kom med länkar till bevis för samtliga 7 så kallade faktum du har kommit med, annars känns dessa faktapunkter som enbart tomma attacker mot den islamiska republiken. En annan punkt som märks är hur du anklagar "förtrycket" mot baloocher på islamiska regeringar och inte på shi'iter eller etniska pakistanier eller på "majoos" eller något annat oislamiskt. Du är alltså rent av mot politisk uppvaknad av Islam.

Här ser man den f d. Jundollah ledaren Rigis erkännande om USA roll i konflikten med Iran:

http://www.youtube.com/watch?v=0Pwiyw9iP3s&feature=related

Du låtsas som om du ser självmordsbombningar som något beklagligt men ändå tar du en nästan stoltserande ställning gentemot Jundollah-terroristerna som i deras milda dagar spränger upp civila medborgare som tjänstemän för att inte nämna deras allvarligare brott. Såsom du och den ultranationalistiska minoritet av baloocher som är lik dig anser det vara yttrande frihetens tabu belagda ställning som leder till all terrorism anser även västvärldens grönister det...uppenbarligen har ni precis samma källa till motstånd mot Iran och muslimer.

Ingen varning för risk till shia-sunni krig behövs då det har riskerats jätte länge i hela Mellan Östern, och även inträffat nu på senare tid i länder som Irak och Afghanistan. I Iran har muslimerna hittills varit så pass alerta att sådant inte kunnat inträffa förutom enstaka terroristdramer som omedelbart därefter resulterat i dyra konsekvenser, oftast att de förlorat sina liv till bekostnad för det.

M. Mosalman

-----------------------------
M. Baloch  (svarar)

Ni verkar tillhöra den shiamuslimska skaran i världen som Hizbollah i Líbanan som får miljarder iranska dollar och vapen för att begå mord/Jihad i världen! Det är meningslöst att debattera med er eftersom ni blivit blinda av dollarna och ser inte de brutala våldet som den iranska regimen utsätter, inte bara oss balocher, utan hela Irans befolkning under mer än 3 deccenier. Se bara på de bilder och video klipp som finns på Youtube. Där ser ni hur man behandlar fredliga demontranter och mördar dem. Bland de iranska milisen som mördar demontranterna finns folk från Hizbollah I Libanan. De mördar på gatan, fångar demonstranter, torterar dem, utsätter dem för våldtäckt m.m.

Våra resurser och pengar går till terrordöd genomförd av Hizbollah i Libanan eller militanta shiagrupper i Irak, jemen m.m. Det sker medans irans befolkning lever i missär. Situationen i Balochsitan och fattigdommen där är 100 gånger värre än de fattigaste afrikanska länderna. Det behövs inga fakta/bevis för det utan det räcker att se bilder som spridds därifrån eller besöka Blochestan som jag själv har gjort. Då förstår man vilka brott din älskade islamiska regim i Iran begår mot oss och andra minoriteter. Abdolmalek Rigi är en ung baloch som tvingats att ta till vapen för att svara regimen och dess lokala "tjänare" med samma medel som regimen själva utsätter hans befolkning.

Ja; Iran och Pakistan är ockupationsmakter på samma sätt som Israel är en ockupationsmakt av Palestina. De behandlar oss balocherna 100 gånger värre än vad Israel behandlar Palestiner. Den islamiska regimen i Iran tillåter inte andra fredliga metoder att kräva rättvisa eller bedriva politik. Det ända sättet att bekämpa regimens förtryck och förnedring av oss Balocher är att bekämpa den med väpnad motstånd och det har Abdolmalek gjort. Han är ingen terrorist i balochernas ögon utan en hjälte, en befriare och en legend som utmannat den islamiska regimen och dess makthavare. Hans rörelse kommer nog att fortsätta hans kamp tills balochestan är befriad från ockupanterna. I den av Pakistan ockuperade delen av balochestan också pågår en väpnad kamp mot den Pakistanska regimen och jag är helt övertyggad att inom 5 år är hela balochestan är befriad. Iran, Pakistan, Afghanistan kommer att falla och andra förtryckta folkgrupper såsom kurder araber, turkar mmfl. befriar sig och bildar sina egna stater. Det är inte en dröm utan en verklighet inom högst 5 år.

Jag fortfaranmde beklagar och är emot självmords formen av motstånd men jag bor i Sverige och kanske inte förstår dem som lever i missär och förtryck dagligen. De har säkert försökt att få gehör med andra mer fredliga sätt men regimen inte tillåter fredliga metoder. Ett exampel på det är Yaghub Mehrnehad en balochisk journalist som verkade inom ramen för den islamiska lagar men han avrättades ändå för att han kritiserade makthavarna i sin blogg.

Se: Mehrnehad avrättad av den iranska regimen 
http://baloch-community-sweden.blogspot.com/2009/05/mehrnehad-avrattad-av-den-iranska.html


M. Baloch

No comments:

Post a Comment