Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

Mehrnehad avrättad av den iranska regimen

Den shia muslimska regimen i Iran har återigen ignorerat omvärlden och avrättat journalisten, nätbloggaren och människorättsaktivisten Yaghub Mehrnehad tillsammans med en annan ung balochisk aktivist, Abdolreza Taheri Sadr. Avrättningarna skedde i fängelset i staden Zahedan provinsen Balochestan.

Baloch Community uppmärksammade dödsdomen mot Mehrnehad via ett antal e-post under februari 2008 som skickades till den svenska regeringen och de politiska partierna och vädjade om att stoppa avrättningen. Vänsterparitiet, Miljöpartiet samt andra organisationer världen över såsom Amnesty international agerade snabbt och vädjade till de iranska myndigheterna om att stoppa avrättningen. Trots vädjanden från riksdagsmän till Carl Bildt att ta upp fallet Mehrnehad med den iranska utrikesministern valde den svenska regeringen med utrikesministern Carl Bildt i spetsen att tiga som vanligt! Den svenska regeringen tiger för att rädda de goda relationerna med den brutala regimen i Tehran på bekostnad av mänskliga rättigheter.

Yaghub Mehrnehad har inte begått något brott. Han har aldrig haft några kontakter med partier och organisationer som är förbjudna i Iran. Mehrnehad var enbart ordförande i den balochiska ungdomsorganisationen Anjomane Sedaye Adalat (The Voice of Justice Young People’s Society) som är en NGO. Organsiationen hade tillstånd från de iranska myndigheterna att bedriva sociala- och kulturella aktiviteter. Mehrnehad har varit en av de få balochiska journalister och nätbloggare som modigt skrivit om de giganstiska sociala och ekonomiska problem som finns i regionen samt bjudit in makthavarna till olika möten för att genom dialog hitta lösningar. Allt han har gjort och skrivit varit inom ramen för den iranska regimens lagar. I ett demokratiskt samhälle belönar man sådana som Mehrnehad men regimen i Iran har valt att arrestera honom, tortera och sedan döma honom till döden bakom stängda dörrar och slutligen avrätta honom trots vädjande från omvärlden. Detta i syfte att dölja spåren av tortyren och att statuera exempel så att ingen annan ska kunna våga utmana de iranska mullorna.

Under de senaste 5 månaderna har regimen arresterat 4022 civila balocher. Risk finns att majoriteten av dessa kommer att avrättas om omvärlden inte agerar.
Vi hoppas nu att den svenska regeringen ändrar sin politik gentemot Iran och fördömer den iranska regimens förtryck, massaresteringar och massavrättningar av oskyldiga balocher i Iran.

Baloch Community in Sweden

Stockholm 2008-08-05

Kontakt:

Baloch_community@yahoo.com


Mer information I fallet Mehrnehad finns här nedan.

------------------------------------------------------------------------------------
Journalist hanged in eastern Iran - BBC
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7542639.stm


-----------------------------------------------------------------------------------

Till Svenska reportrar utan gränser, den svenska regeringen och alla partier;

Rädda den balochiska journalisten Yaghub Mehrnehad från att bli avrättad i Iran, Balochistan.

I förra veckan skrev vi ett brev till den svenska regeringen med Carl Bild i spetsen samt till samtliga politiska partierna och organisationer i Sverige med vädjan om att rädda den dödsdömde balochiske journalisten, nätbloggaren, rättsaktivisten och tre barns pappan Yaghub Mehrnehad från att bli avrättad av den iranska regimen i Iran, provincen, Balochistan. Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly och hans kollega Hans Linde agerade snabbt och skrivit ett brev till den iranska presidenten Ahmadinejad. Vi balocher uppskattar vänsterpartiets agerande och hoppas ni andra tar ert mänskliga ansvar och vidtar åtgärder. Det har visat sig att regimen är känslig för omvärldens tryck och påverkbar om omvärlden agerar. De har nyligen, efter omvärldens tryck, hävt dödsdomen mot den kurdiske journalisten Adnan Hassanpour.
I tisdagskväll den 19:e februari 2008 har den iranska regimens hemliga och fruktade polis gått in i Yaghub Mehrnehads hem i staden Zahedan, arresterat hans yngre bror, som i likhet med Yaghub är också medlem i den balochista ungdoms organizationen Anjomane Sedaye adalat. De har även hotat resten av Yaghubs familj med att om ni inte blir tysta samt om ni inte slutar att sprida information om Mehrnehads tillstånd till massmedia och allmänheten kommer ni också att arresteras.

Vi vädjar igen till alla partier och organisationer speciellt till Gunell Werner ordförande i Reportrar utan gränser, till svenska regeringen med Fredrik Reinfeldt och Carl Bild i spetsen att ta ert mänskliga ansvar och agera innan det är för sent. Vi är övertygade om att den svenska regeringen kan påverka utgången av dödsstraffet genom att uppmana den iranska regimen att häva dödsdomen.

Yaghub Mehrnehad har inte begått något brott. Han har aldrig haft några kontakter med partier och organisationer som är förbjudna i Iran. Mehrnehad var enbart ordförande i den balochiska ungdomsorganisationen Anjomane Sedaye Adalat (The Voice of Justice Young People’s Society) som är en NGO. Organsiationen har tillstånd från de iranska myndigheterna att bedriva sociala- och kulturella aktiviteter. Mehrnehad har varit en av de få balochiska journalister och nätbloggare som modigt skrivit om de giganstiska sociala och ekonomiska problem som finns i regionen samt bjudit in makthavarna till olika möten för att genom dialog hitta lösningar. Allt han har gjort och skrivit varit inom ramen för den iranska regimens lagar. I ett demokratiskt samhälle belönar man sådana som Mehrnehad men regimen i Iran har valt att arrestera honom, tortera och sedan döma honom till döden bakom stängda dörrar. Detta i syfte att dölja spåren av tortyren och dels statuera exempel så att ingen annan ska kunna våga utmana myndigheterna.


Baloch Community in Sweden

Stockholm 2008-02-24

Kontakt:
Baloch_community@yahoo.com

--------------------------------------------------

Till Sveriges utrikes minister Carl Bild; den svenska regeringen och alla politiska partier och organisationer

Rädda den balochiska journalisten, människorätts aktivisten och nätbloggaren Yaqub Mehrnehad's liv från att bli avrättad av den iranska regimen i Balochistan, Iran.

Yagub Mehrnehad är en balochisk rättsaktivist, journalist och nätbloggare samt vald ordförande i den balochiska ungdoms organisationen ”Anjomane Sedaye Adalat” ("The Voice of Justice Young People’s Society"), som är en NGO organisation med tillstånd från de iranska myndigheterna att bedriva sociala- och kulturella aktiviteter. Yagub Mehrnehad blev arresterad efter att föreningen har ordnat ett stort möte i staden Zahedan, provincen Balochistan. Till mötet har föreningen bjudit även in myndighets personer. Syftet med mötet har varit att uppmärksamma myndigheterna på de gigantiska ekonomiska och sociala problem som finns i Balochistan samt vilka åtgärder som krävs för att motverka bl.a. den stora arbetslösheten som finns bland unga i provinsen. Efter mötet blev Mehrnehad och några till av föreningens medlemmar gripna av den iranska säkerhetspolisen. Sedan den 27:e april 2007 sitter Mehrnehad fängslad i ett fängelse i staden Zahedan utan att ha möjlighet till kontakt vare sig med sin familj eller någon advokat. Enligt Amnesty international har han blivit utsatt för tortyr samt nyligen dömd till döden utan att ha haft en rättsviss rättegång eller tillgång till offentlig försvarare. Rättegången har skett bakom stängda dörrar och hans brott har inte offentliggjorts! Dödsdomen har nyligen blivit godkänd och fastställd av de högsta beslutande organen i Iran. Det finns en stor risk att Mehrnehad kan bli avrättad om omvärlden inte reagerar kraftfullt.

Under de senaste 2 åren har den balochiska minoriteten utsatts för dagliga avrättningar, mord, kidnappningar av rätts aktivister och oliktänkande, m.m. Den enda brott dessa människor anklagas för är att de tillhör den balochiska minoriteten, att de är sunnimuslimer till skillnad från de styrande mullorna som är shiiter och att de talar för en rättvis och lika behandlig av den balochiska minoriteten som i princip är utan några rättigheter i Iran. För mer detaljerad information hänvisas till Amnesty International’s rapporter nedan.

Vi vädjar till den svenska regeringen, alla partier och organisationer att vidta nödvändiga åtgärder för att rädda den 28 årige och tre barns pappans liv. Regimen har visat sig vara känslig för omvärldens tryck och protester kan ibland påverka även de fanatiska härskarna i Iran.

Kopia till:
-Pressen
-politiska partier och organisationer

Relaterad information:

1. Amnesty International: UA 38/08 Death sentence/Unfair trial/Torture
IRAN Ya'qub Mehrnehad (m), aged 28, member of Iran’s Baluchi minority
http://www.amnesty.org/en/alfresco_asset/0ecc2a90-d9a3-11dc-a340-29dd7d6e4103/mde130382008eng.html

2. Amnesty International: ” Iran: Human Rights Abuses Against The Baluchi Minority”
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/104/2007

3. Radio Balochi FM, Sverige; Lista på balochiska aktivister som har avrättats 2004-2007 av den iranska regimen
http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/ListehBaziEdamiOkhoshteha_eng.html

Baloch Community in Sweden

Stockholm 2008-02-20

Kontakt:
http://us.mc458.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Baloch_community@yahoo.com


---------------------------------------------------------------------------------

The letter of Chairman of the Left Party of Sweden to Iranian President regarding Yaghub Mehrnehad

To His Excellency
The President of the Islamic Republic of Iran
Mahmoud Ahmedinejad

Stockholm, the 21st of February 2008


The Baluchian journalist and chairman of the youth organization Anjomane Sedaye Adalat (The Voice of justice Young People´s Society), Yaghub Mehrnehad, has been arrested because he had organized a meeting in order to call the authorities´ attention to the problem of unemployment and other great social and economic problems in the province of Baluchistan.
In order to create a constructive dialogue with the authorities he invited them to the meeting. Instead of taking part in a dialogue Yaghub Mehrnehad was arrested by the authorities,, tortured and taken to court and sentenced to death in a trial behind closed doors.
The treatment of Yaghub Mehrnehad is from all aspects a crime against Human Rights. It is against all we know about democratic rights and the rules of a juridical society.
We strongly condemn the treatment of Yaghub Mehrnehad and demand that he must be released immediately.

For the Left Party of Sweden

Lars Ohly
Member of the Swedish Parliament
Chairman of the Left Party of Sweden

Hans Linde
Member of the Standing Committee
for Foreign Affairs of the
Swedish Parliament
------------------------------------------------------

Stoppa avrättningen av den iranska journalisten Yaghub Mehrnehad

Bodil Ceballos, riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna, uttalar sitt stöd för den dödsdömde journalisten Yaghub Mehrnehad och uppmanar den iranska regimen att upphäva dödsdomen.De iranska myndigheterna har länge trakasserat sina minoritetsbefolkningar och den senaste i raden av uppseendeväckande dödsdomar har riktats mot den balochiska journalisten och bloggaren Yaghub Mehrnehad som i början av februari dömdes till döden. Brottet han ska ha begått är okänt. Rättegången som dömde honom till döden skedde bakom stängda dörrar. Enligt vissa uppgifter ska han även ha blivit utsatt för tortyr. Trebarnspappan Yaghup Mehrnehad kommer från Baluchistan som ligger i den sydöstra delen av Iran. De flesta balochier är sunnimuslimer. Minoritetsgruppen har i åratal klagat på förtryck från den shiamuslimska majoriteten. Miljöpartiet de Gröna uppmanar de iranska myndigheterna att häva dödsdomen mot Mehrnehad och genast försätta honom på fri fot om man inte kan uppvisa bevis som stödjer åtalet. Miljöpartiet är stark motståndare till dödsstraffet och anser att det inte är värdigt ett modernt samhälle. Dödsstraffet är grymt, omänskligt och kränker den mänskliga rätten till liv. En stat kan inte visa att det är fel att döda genom att själv göra det.

Författare:Bodil Ceballos

Kontakt:Bodil Ceballos

http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=13728&number=145905


---------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment