Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

عبدالمالک ریگی را تحویل دادند تا سه امریکائی را تحویل بگیرند -- معامله ای با چند روز جنجال خبری

معامله ای با چند روز جنجال خبری
عبدالمالک ریگی را تحویل دادند
تا سه امریکائی را تحویل بگیرند

از ماجرای دستگیری عبدالمالک ریگی که رهبری گروه جندالله را برعهده داشت، دیروز در یک صحنه سازی تبلیغاتی پرده برداری شد. او را از داخل یک هواپیمای کوچک چند نفره و درحالیکه چشم بندش را ماموران همراه بالا زده و روی سرش قرار داده بودند، از هواپیما پیاده کردند. چشم بند او را بالا زدند اما ماموران ایرانی به سبک کوکلاس کلان ها نقاب داشتند تا شناخته نشوند! از گروهک – بقول وزیر اطلاعات معروف به کم عقل دولت احمدی نژاد- چرا باید چنان ترسی وجود داشته باشد که ماموران امنیتی پایتخت نشین چهره خود را بپوشانند؟ لابد سئوالی است که پاسخش را وزیر اطلاعات بهتر می داند.

چند اظهار نظر ضد و نقیض از جانب مقامات جمهوری اسلامی و خبرگزاری های وابسته به دولت درباره این دستگیری شده است. از جمله این که روی هوا "ریگی" را شکار کرده اند. یعنی با هواپیما و از فراز پاکستان و کشورهای خلیج فارس عازم قرقیزستان بوده که هواپیمای او را با میگ شکاری اسکورت کرده و ناچار به فرود کرده اند. کدام هواپیما را در آسمان کدام کشور ناچار به فرود کرده اند؟ معلوم نیست. سرنوشت آن هواپیما چه شده؟ باز هم معلوم نیست. مسافران آن هواپیما چه دیده و چه گفته اند؟ باز هم معلوم نیست.از این تناقض گوئی ها بسیار است و از حکومتی که اگر بگوید ماست سفید است دیگر مردم حرفش را قبول ندارند، چنین ضد و نقیض گوئی های خنده داری بعید نیست. آنها که دم و دستگاه اطلاعاتی را اکنون می چرخانند همان بقایای سعید امامی اند که فرج سرکوهی را بردند فرودگاه مهرآباد تا مصاحبه مطبوعاتی کند و بگوید از آلمان و ترکمنستان بازگشته، درحالیکه از اصلا از ایران بیرون نرفته و توی دست سعید امامی اسیر بود. وزارت اطلاعات کنونی همین است.

اما، بموجب اطلاعاتی که یکی از فعالان با سابقه بلوچ روز گذشته دراختیار پیک نت گذاشت، عبدالمالک ریگی 5 روز پیش توسط امریکائی ها هنگام تردد بین پاکستان و افغانستان دستگیر شده و در یکی از پادگان های ارتش امریکا نگهداری می شد. دولت پاکستان باحتمال بسیار در همآهنگی با امریکائی ها، بازداشت ریگی را به اطلاع ایران رساند و گفت که برای تحویل او بهتر است با خود امریکائی ها وارد مذاکره و معامله شوند. این معامله گویا جوش می خورد و قرار می شود سه زندانی امریکائی که در ایران زندانی اند در قبال تحویل "ریگی" آزاد شوند. بدنبال این توافق که معلوم نیست زندانیان امریکائی زودتر آزاد شده اند و یا ریگی زودتر تحویل داده شده، عبدالمالک ریگی با سناریو پرواز از پاکستان و یا افغانستان به سوی قرقیزستان تحویل ایران می شود. اعلام این شق القمر امنیتی را با توافق رهبر و برای خنثی سازی انعکاس آخرین نامه مهدی کروبی که خواهان برگزاری رفراندوم شده و همچنین اخبار مجلس خبرگان تا روز تشکیل این مجلس رو نمی کنند. بدین ترتیب "فیل" دیروز هوا شد و در راس خبرهای ایران قرار گرفت. از جمله از سوی تلویزیون بی بی سی که اگر خبر دستگیری "ریگی" نبود، به اخبار مجلس خبرگان پوشش وسیع داده بود.

بقیه نمایش های تلویزیونی و مصاحبه های امنیتی و اطلاعاتی و وعده اعترافات تلویزیونی ریگی در آینده نزدیک، همه روغن داغ روی این حلیم است. این جنجال هم فروکش می کند، مشکلات ناشی از تقابل مردم با حکومت ادامه پیدا می کند و خطرات تحریم و جنگ نیز همچنان در زیر پوست حوادث ادامه می یابد. دستگیری ریگی هم نقش عبور از این ستون به آن ستون است، نه گره گشای دهها گره فروبسته میان مردم و حکومت .


 


http://www.peiknet.com/1388/01esfand/05/page/32Rigi.htm

No comments:

Post a Comment