Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

4:e augusti 2008 avrättades den balochiske bloggaren Mehrnehad av den iranska regimenPå bilden: Mehrnehads dotter som bär sin pappas foto efter avrättningen.


Regimen i Iran har avrättat Mehrnehad 4:e augusti 2008. Sedan dess har balochernas situation i Iran och även i Pakistan har blivit sämre. Bara under Ramazan (pågående fastemånaden) har 12 balocher i städerna Pahra (Iranshahr) och Dozap (Zahedan) i den av Iran ockuperade delen av Balochistan har avrättats. 

Mehrnehad var inte bara den förste balochiske bloggaren som blev avrättad av regimen i Iran utan den förste bloggaren i hela världen som blev avrättad för sina åsikter. Han var ordföranade för en laglig NGO ungdoms förening som hade olika aktiviteter för ungdomarna i Balochistan.

Mehrnehads "brott" var:

1. Att han var en baloch som är en minoritets folkgrupp i bl.a. Iran och Pakistan och därför diskrimineras de systematiskt av ockupationsmakterna Iran och Pakistan. 

2. Att han tillhörde/föddes som Sunni (en gren av islam) till skillnad från makthavarna i Iran som tillhör shia grenen av islam 

3. Att han skrev om de orättvisor och diskriminering som regimen utsatte/(fortfarande utsätter), Mehrnehads folkgrupp dvs. Balocherna, på sin blogg. 

4. Att han var en förebild för många ungdomar och regimen var rädd att balochiska ungdomar kan påverkas och fortsätta i Mehrnehads fotspår och därför avrättades han för att tysta ner den balochiska rösten. 

5. Att han kämpade mot regimen med penna istället för vapen. De grupper som använder vapen mot regimen är lättare att bemöta genom att kalla dem för terrorister! Men det var svårt för regimen att sätta den stämpeln på honom trots att de försökte motivera avrättningen med att Mehrnehad hade kontakter med väpnade motståndsgrupper vilket är nonsens! 

Efter Mehrnehads avrättning förföljde regimen alla balochiska aktivister som var medlemmar av ungdomsföreningen (en NGO) som Mehrnehad var ordförande för. 

Vi balocher högtydliggör hans minne och vädjar till alla regeringar, demokratiska organisationer, partier, människorättsorganisationer, m.fl. att inte lämna den balochiska folket i sin kamp för rättvisa ensam!

M. Baloch 

Stockholm 2013-07-29


*******************************


Den shia muslimska regimen i Iran har återigen ignorerat omvärlden och avrättat journalisten, nätbloggaren och människorättsaktivisten Yaghub Mehrnehad tillsammans med en annan ung balochisk aktivist, Abdolreza Taheri Sadr. Avrättningarna skedde i fängelset i staden Zahedan provinsen Balochestan.

Baloch Community uppmärksammade dödsdomen mot Mehrnehad via ett antal e-post under februari 2008 som skickades till den svenska regeringen och de politiska partierna och vädjade om att stoppa avrättningen. Vänsterparitiet, Miljöpartiet samt andra organisationer världen över såsom Amnesty international agerade snabbt och vädjade till de iranska myndigheterna om att stoppa avrättningen. Trots vädjanden från riksdagsmän till Carl Bildt att ta upp fallet Mehrnehad med den iranska utrikesministern valde den svenska regeringen med utrikesministern Carl Bildt i spetsen att tiga som vanligt! Den svenska regeringen tiger för att rädda de goda relationerna med den brutala regimen i Tehran på bekostnad av mänskliga rättigheter.

Yaghub Mehrnehad har inte begått något brott. Han har aldrig haft några kontakter med partier och organisationer som är förbjudna i Iran. Mehrnehad var enbart ordförande i den balochiska ungdomsorganisationen Anjomane Sedaye Adalat (The Voice of Justice Young People’s Society) som är en NGO. Organsiationen hade tillstånd från de iranska myndigheterna att bedriva sociala- och kulturella aktiviteter. Mehrnehad har varit en av de få balochiska journalister och nätbloggare som modigt skrivit om de giganstiska sociala och ekonomiska problem som finns i regionen samt bjudit in makthavarna till olika möten för att genom dialog hitta lösningar. Allt han har gjort och skrivit varit inom ramen för den iranska regimens lagar. I ett demokratiskt samhälle belönar man sådana som Mehrnehad men regimen i Iran har valt att arrestera honom, tortera och sedan döma honom till döden bakom stängda dörrar och slutligen avrätta honom trots vädjande från omvärlden. Detta i syfte att dölja spåren av tortyren och att statuera exempel så att ingen annan ska kunna våga utmana de iranska mullorna.

Under de senaste 5 månaderna har regimen arresterat 4022 civila balocher. Risk finns att majoriteten av dessa kommer att avrättas om omvärlden inte agerar.
Vi hoppas nu att den svenska regeringen ändrar sin politik gentemot Iran och fördömer den iranska regimens förtryck, massaresteringar och massavrättningar av oskyldiga balocher i Iran.

Baloch Community in Sweden

Stockholm 2008-08-05

Kontakt:

Baloch_community@yahoo.com


Mer information I fallet Mehrnehad finns här nedan.
http://baloch-community-sweden.blogspot.se/2009/05/mehrnehad-avrattad-av-den-iranska.html


Se även här (In english):

Yaghub Mehrnehad from Balochistan - first world blogger ever executed in Iran.


Yaghub Mehrnehad was first blogger ever who was executed for his activities as a blogger and human...
YOUTUBE.COM

BalohitanTV Part One 16/08/2008 About execution of Baloch journalist and blogger Yaghub Mehrnehad
**************************************
More videos about  Yaghub Mehrnehad

Yaghoob (Ya’qub) Mehrnehad, journalist and civil society activist, has been sentenced to death
Yaghoob (Ya’qub) Mehrnehad, journalist and civil society activist, has been sentenced to death

YAqub Mehrnahad- Photo Amir KAbir
Monday 11 February 2008

Iran Human Rights, February 11: According to AUTNEWS, the official news site of Tehran Polytechnic University, Yaghoob Mehrnehad has been sentenced to death by a court in the Southeastern Sistan-Baluchestan province. According to the report, his trial has taken place in the city of Zahedan in the "Dey" month (10th month of the year according to the Persian calender; 21-December to 20 January) this year. His family who were not present under the trial, were informed about the sentence by the authoritis on February 7. Yaghoob mehrnehad has been the general secretary of the "youth, Voice of justice" association, journalist and head of the daily newspaper Mardomsalary in the Baluchestan province.
This association holds an annual symposium, which discusses the problems people face in the society and confronts the authorities with those questions. Yaghoob Mehrnehad and 5 other members of the society were arrested after the last annual meeting of the Society in April 2007. The other 5 were later released but Yaghoob Mehrnehad is still in the prison. According to a member of his family who had visited him two months ago, there were signs of torture on his head, face and body and he had lost much weight.

http://iranhr.net/spip.php?article204

Balochistan=BELOOCHISTAN=Gedrusia