Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

Varning för shia-sunni krig i västra Balochestan (Iran) efter självmordsbomb attack i en moské

En självmordsbombare som utlöste en sprängladdning inne i en shia-muslimsk moské i staden Zahedan dödade och skadade över 100 personer. Zahedan är huvudstad i den av Iran ockuperade delen av Balochestan. De flesta av deltagarna av moskén har varit medlemmar av det fruktade revolutionsgardet Sepah-e Pasdaran samt Basij (en milisgrupp som är gardets förlängda arm).

Jondullah, som är en sunnimuslimsk balochisk grupp, har tagit på sig ansvaret för attentatet. De har även publicerat namnet på självmordsbombaren samt motivet för attentatet. Enligt Jondollah’s kommuniké självmordsbombaren Hafez Abdol Khalegh Mollazahi var en ung baloch. Motivet för attacken sägs vara vedergällning för avrättningen av flera sunnimuslimska präster under de senaste åren varav minst två av de avrättade prästerna har varit nära släktingar till självmordsbombaren. Andra motiv som har nämnts är avrättningar av 1000-tals balochiska ungdomar och förstörelsen av flera sunnimuslimska moskéer av den shia muslimska regimen.

Det finns nu en stor risk att detta är startskottet för ett regelrätt krig mellan Shia muslimer som uppbackas av regimen och den balochiska befolkningen som tillhör sunni grenen av islam. Regimen och dess styrkor har redan börjat massarresteringarna av oskyldiga ungdomar, sunni präster samt skjutit vilt på gator och gränder mot oskyldiga balocher. För regimen spelar det ingen roll om de hade något med attentatet att göra eller inte. Det räcker att de tillhör den balochiska minoriteten. Maktapparaten i provinsen vill visa till sina herrar i Tehran att de har kontroll över situationen genom att arrestera och avrätta oskyldiga ungdomar och sedan påstå att de hade samröre med Jondollah och attentatet. Regimen har tidigare vid liknande händelser arresterat ungdomar, tvingat dem under tortyr att erkänna gärningar vilka de inte har begått och visat dem på TV. Därefter har de avrättats som skyldiga och som bevis har deras erkännande på TV nämnts!

Sistan och Balochestan är en av de största provinserna i Iran med 1000-tals mil kust mot havet och är mycket rik på naturtillgångar. Provinsen är till största delen befolkad av ursprungsbefolkningen som kallas för balocher. Balocherna är en etnisk och religiös minoritet och deras land Balochestan är ockuperad av länderna Iran, Pakistan och Afghanistan. De straffas av den shiitiska regimen i Iran för att de tillhör sunni grenen av islam och att de vägrar konvertera till shia grenen av islam samt att de kräver kulturella, språkliga och andra medborgerliga rättigheter. Regimen svarar med massaresteringar, avrättningar och ekonomiskt eftersatthet av området.

Den islamiska regimen i Iran har omvandlat Balochestan till en militariserad zon. Över flera hundra tusen soldater och gardister samt miliser är stationerade i Balochistan. Inte en enda av dessa gardister är baloch! I praktiken gäller krigslagar där och regimens milis begår dagligen mord, massarresterar av oskyldiga speciellt ungdomar utan att de har begått något brott. De vill bara spridda skräck i området så att balocher ska inte protestera och kräva sina medborgerliga rättigheter. Varje röst, även inom ramen för landets lagar, tystas ner. Avrättningen av den balochiska journalisten Yaghub Mehrnehad för ett år sedan är bara ett exempel av många balochiska ungdomar som har försökt att åstadkomma förändring på ett fredligt sätt. Han hade tillstånd från myndigheterna att bedriva en kulturell förening men avrättades ändå efter att ha kritiserat makthavarnas diskriminerande politik i området och föreslagit konstruktiva lösningar. Så fort någon ifrågasätter regimens politik då anklagas den att vara USA's, västmakternas och Israel's agent och avrättas för landsförräderi!

Belocherna i Iran genomgår en av de svåraste tiderna i sin historia. Det finns ca 5 miljoner balocher i Iran men det finns inte en enda baloch som har en hög befattning varken på nationell- eller lokal nivå inom den statliga administrationen. Alla befattningar och statliga tjänster går antingen till en minoritets folkgrupp som kallas för Zabolier (Zabol är en liten stad i norra Balochestan) som i likhet med makthavarna i Tehran är shiamuslimer. Där Zabolier inte räcker importeras andra fanatiska sjiamuslimer från andra provinser. Zabolier har alla nyckelposterna trots de består bara av 5% av balochestans befolkning. De har omvandlat balocherna till tredje och fjärde generationens medborgare. Zabolierna uppbackas av den islamiska regimen för denna apartheid liknande politik i Balochestan.

Här är några fakta om belochernas situation:

1. Livslängden i Baluchistan är 15 år kortare än genomsnittet i Iran.

2. Den officiella arbetslösheten är mer än 72 procent dvs 5-6 gånger högre än genomsnittet i Iran.

3. Över 70% av balocherna lever under existensminimum mätt även i iranska mått.

4. Enligt en undersökning från FN har balocherna den högsta IQ i landet trots det har dem den högsta analfabetismen i landet. Detta p.g.a. av att de systematiskt diskrimineras att komma in på högre utbildningar.

5. Det finns ca sjuhundra lektorer som undervisar på universiteten i Balochestan men endast tio av dem är Balucher som lyckats passera regimens filter! De flesta av dessa har dock studerat utomlands med egna medel till skillnad från de icke balocherna som fått statligt stöd.

6. Balocherna förtrycks och förödmjukas dagligen i sina egna städer och byar av den Zaboli- och shia dominerade statsmakten och militären. Förtrycket saknar motstycke i Balochestan’s långa historia inom tiderna.

7. Antalet Balocher som har dödats eller avrättas av den islamiska regimen är mer än det totala antalet i hela Iran. Även under mongolernas invasion av Balochestan dödades inte så många Balocher som nu under den islamiska regimens 30 åriga styrning.

P.g.a. det systematiska förtrycket och förnedringen har många balochiska ungdomar tröttnat på situationen och börjat organisera sig för att bekämpa orättvisorna. Några få av dessa ungdomar använder sig, tyvärr, av samma metoder som de själva blir utsatta för av regimen och dess Zaboli tjänare. Det är sorgligt och beklagligt att en ung människa spränger sig själv och många andra (må de vara fiender) i luften för att göra sin röst hörd. Det är beklagligt att regimens politik inte har lämnat utrymme för andra mer fredliga alternativ för att bedriva politik och kräva rättvisa. Risk finns att våldet trappas upp i Balochestan och att balocherna kommer att utsättas för folkmord av extremistiska Zabolier och andra av regimen importerade extrema shiamuslimska grupper. Ansvaret för all våld ligger på regimen och de lokala beslutfattare.

Vi vädjar till alla regeringar, partier och demokratiska och liberala krafter att göra allt som står i er makt för att stoppa våldet och förmå regimen i Iran att ändra sin politik gentemot balocherna och andra religiösa och etniska minoriteter i Iran. Om omvärlden inte agerar i tid kommer balochestan att omvandlas till en krigszon som Irak och Afghanistan. Förlorare i detta krig är försvarslösa balocher som inte uppbackas av resursstarka krafter vare sig inne i Iran eller utomlands. Deras enda hopp är världssamfundet.


Stockholm 2009-05-29

M. Baloch

Baloch Community - Sweden

Baloch_community@yahoo.com
Baloch.community.SE@gmail.com


------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaterade länkar:
Se bilder på missaren i Balochestan: Police Brutality Against The Poor Baloch People Of Iran. Av dr. Hosseinbor, exil balochisk politiker bosatt i England.
http://www.countercurrents.org/borr230509.htm

Mehrnehad avrättad av den iranska regimen

Den shia muslimska regimen i Iran har återigen ignorerat omvärlden och avrättat journalisten, nätbloggaren och människorättsaktivisten Yaghub Mehrnehad tillsammans med en annan ung balochisk aktivist, Abdolreza Taheri Sadr. Avrättningarna skedde i fängelset i staden Zahedan provinsen Balochestan.

Baloch Community uppmärksammade dödsdomen mot Mehrnehad via ett antal e-post under februari 2008 som skickades till den svenska regeringen och de politiska partierna och vädjade om att stoppa avrättningen. Vänsterparitiet, Miljöpartiet samt andra organisationer världen över såsom Amnesty international agerade snabbt och vädjade till de iranska myndigheterna om att stoppa avrättningen. Trots vädjanden från riksdagsmän till Carl Bildt att ta upp fallet Mehrnehad med den iranska utrikesministern valde den svenska regeringen med utrikesministern Carl Bildt i spetsen att tiga som vanligt! Den svenska regeringen tiger för att rädda de goda relationerna med den brutala regimen i Tehran på bekostnad av mänskliga rättigheter.

Yaghub Mehrnehad har inte begått något brott. Han har aldrig haft några kontakter med partier och organisationer som är förbjudna i Iran. Mehrnehad var enbart ordförande i den balochiska ungdomsorganisationen Anjomane Sedaye Adalat (The Voice of Justice Young People’s Society) som är en NGO. Organsiationen hade tillstånd från de iranska myndigheterna att bedriva sociala- och kulturella aktiviteter. Mehrnehad har varit en av de få balochiska journalister och nätbloggare som modigt skrivit om de giganstiska sociala och ekonomiska problem som finns i regionen samt bjudit in makthavarna till olika möten för att genom dialog hitta lösningar. Allt han har gjort och skrivit varit inom ramen för den iranska regimens lagar. I ett demokratiskt samhälle belönar man sådana som Mehrnehad men regimen i Iran har valt att arrestera honom, tortera och sedan döma honom till döden bakom stängda dörrar och slutligen avrätta honom trots vädjande från omvärlden. Detta i syfte att dölja spåren av tortyren och att statuera exempel så att ingen annan ska kunna våga utmana de iranska mullorna.

Under de senaste 5 månaderna har regimen arresterat 4022 civila balocher. Risk finns att majoriteten av dessa kommer att avrättas om omvärlden inte agerar.
Vi hoppas nu att den svenska regeringen ändrar sin politik gentemot Iran och fördömer den iranska regimens förtryck, massaresteringar och massavrättningar av oskyldiga balocher i Iran.

Baloch Community in Sweden

Stockholm 2008-08-05

Kontakt:

Baloch_community@yahoo.com


Mer information I fallet Mehrnehad finns här nedan.

------------------------------------------------------------------------------------
Journalist hanged in eastern Iran - BBC
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7542639.stm


-----------------------------------------------------------------------------------

Till Svenska reportrar utan gränser, den svenska regeringen och alla partier;

Rädda den balochiska journalisten Yaghub Mehrnehad från att bli avrättad i Iran, Balochistan.

I förra veckan skrev vi ett brev till den svenska regeringen med Carl Bild i spetsen samt till samtliga politiska partierna och organisationer i Sverige med vädjan om att rädda den dödsdömde balochiske journalisten, nätbloggaren, rättsaktivisten och tre barns pappan Yaghub Mehrnehad från att bli avrättad av den iranska regimen i Iran, provincen, Balochistan. Vänsterpartiets ordförande Lars Ohly och hans kollega Hans Linde agerade snabbt och skrivit ett brev till den iranska presidenten Ahmadinejad. Vi balocher uppskattar vänsterpartiets agerande och hoppas ni andra tar ert mänskliga ansvar och vidtar åtgärder. Det har visat sig att regimen är känslig för omvärldens tryck och påverkbar om omvärlden agerar. De har nyligen, efter omvärldens tryck, hävt dödsdomen mot den kurdiske journalisten Adnan Hassanpour.
I tisdagskväll den 19:e februari 2008 har den iranska regimens hemliga och fruktade polis gått in i Yaghub Mehrnehads hem i staden Zahedan, arresterat hans yngre bror, som i likhet med Yaghub är också medlem i den balochista ungdoms organizationen Anjomane Sedaye adalat. De har även hotat resten av Yaghubs familj med att om ni inte blir tysta samt om ni inte slutar att sprida information om Mehrnehads tillstånd till massmedia och allmänheten kommer ni också att arresteras.

Vi vädjar igen till alla partier och organisationer speciellt till Gunell Werner ordförande i Reportrar utan gränser, till svenska regeringen med Fredrik Reinfeldt och Carl Bild i spetsen att ta ert mänskliga ansvar och agera innan det är för sent. Vi är övertygade om att den svenska regeringen kan påverka utgången av dödsstraffet genom att uppmana den iranska regimen att häva dödsdomen.

Yaghub Mehrnehad har inte begått något brott. Han har aldrig haft några kontakter med partier och organisationer som är förbjudna i Iran. Mehrnehad var enbart ordförande i den balochiska ungdomsorganisationen Anjomane Sedaye Adalat (The Voice of Justice Young People’s Society) som är en NGO. Organsiationen har tillstånd från de iranska myndigheterna att bedriva sociala- och kulturella aktiviteter. Mehrnehad har varit en av de få balochiska journalister och nätbloggare som modigt skrivit om de giganstiska sociala och ekonomiska problem som finns i regionen samt bjudit in makthavarna till olika möten för att genom dialog hitta lösningar. Allt han har gjort och skrivit varit inom ramen för den iranska regimens lagar. I ett demokratiskt samhälle belönar man sådana som Mehrnehad men regimen i Iran har valt att arrestera honom, tortera och sedan döma honom till döden bakom stängda dörrar. Detta i syfte att dölja spåren av tortyren och dels statuera exempel så att ingen annan ska kunna våga utmana myndigheterna.


Baloch Community in Sweden

Stockholm 2008-02-24

Kontakt:
Baloch_community@yahoo.com

--------------------------------------------------

Till Sveriges utrikes minister Carl Bild; den svenska regeringen och alla politiska partier och organisationer

Rädda den balochiska journalisten, människorätts aktivisten och nätbloggaren Yaqub Mehrnehad's liv från att bli avrättad av den iranska regimen i Balochistan, Iran.

Yagub Mehrnehad är en balochisk rättsaktivist, journalist och nätbloggare samt vald ordförande i den balochiska ungdoms organisationen ”Anjomane Sedaye Adalat” ("The Voice of Justice Young People’s Society"), som är en NGO organisation med tillstånd från de iranska myndigheterna att bedriva sociala- och kulturella aktiviteter. Yagub Mehrnehad blev arresterad efter att föreningen har ordnat ett stort möte i staden Zahedan, provincen Balochistan. Till mötet har föreningen bjudit även in myndighets personer. Syftet med mötet har varit att uppmärksamma myndigheterna på de gigantiska ekonomiska och sociala problem som finns i Balochistan samt vilka åtgärder som krävs för att motverka bl.a. den stora arbetslösheten som finns bland unga i provinsen. Efter mötet blev Mehrnehad och några till av föreningens medlemmar gripna av den iranska säkerhetspolisen. Sedan den 27:e april 2007 sitter Mehrnehad fängslad i ett fängelse i staden Zahedan utan att ha möjlighet till kontakt vare sig med sin familj eller någon advokat. Enligt Amnesty international har han blivit utsatt för tortyr samt nyligen dömd till döden utan att ha haft en rättsviss rättegång eller tillgång till offentlig försvarare. Rättegången har skett bakom stängda dörrar och hans brott har inte offentliggjorts! Dödsdomen har nyligen blivit godkänd och fastställd av de högsta beslutande organen i Iran. Det finns en stor risk att Mehrnehad kan bli avrättad om omvärlden inte reagerar kraftfullt.

Under de senaste 2 åren har den balochiska minoriteten utsatts för dagliga avrättningar, mord, kidnappningar av rätts aktivister och oliktänkande, m.m. Den enda brott dessa människor anklagas för är att de tillhör den balochiska minoriteten, att de är sunnimuslimer till skillnad från de styrande mullorna som är shiiter och att de talar för en rättvis och lika behandlig av den balochiska minoriteten som i princip är utan några rättigheter i Iran. För mer detaljerad information hänvisas till Amnesty International’s rapporter nedan.

Vi vädjar till den svenska regeringen, alla partier och organisationer att vidta nödvändiga åtgärder för att rädda den 28 årige och tre barns pappans liv. Regimen har visat sig vara känslig för omvärldens tryck och protester kan ibland påverka även de fanatiska härskarna i Iran.

Kopia till:
-Pressen
-politiska partier och organisationer

Relaterad information:

1. Amnesty International: UA 38/08 Death sentence/Unfair trial/Torture
IRAN Ya'qub Mehrnehad (m), aged 28, member of Iran’s Baluchi minority
http://www.amnesty.org/en/alfresco_asset/0ecc2a90-d9a3-11dc-a340-29dd7d6e4103/mde130382008eng.html

2. Amnesty International: ” Iran: Human Rights Abuses Against The Baluchi Minority”
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/104/2007

3. Radio Balochi FM, Sverige; Lista på balochiska aktivister som har avrättats 2004-2007 av den iranska regimen
http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/ListehBaziEdamiOkhoshteha_eng.html

Baloch Community in Sweden

Stockholm 2008-02-20

Kontakt:
http://us.mc458.mail.yahoo.com/mc/compose?to=Baloch_community@yahoo.com


---------------------------------------------------------------------------------

The letter of Chairman of the Left Party of Sweden to Iranian President regarding Yaghub Mehrnehad

To His Excellency
The President of the Islamic Republic of Iran
Mahmoud Ahmedinejad

Stockholm, the 21st of February 2008


The Baluchian journalist and chairman of the youth organization Anjomane Sedaye Adalat (The Voice of justice Young People´s Society), Yaghub Mehrnehad, has been arrested because he had organized a meeting in order to call the authorities´ attention to the problem of unemployment and other great social and economic problems in the province of Baluchistan.
In order to create a constructive dialogue with the authorities he invited them to the meeting. Instead of taking part in a dialogue Yaghub Mehrnehad was arrested by the authorities,, tortured and taken to court and sentenced to death in a trial behind closed doors.
The treatment of Yaghub Mehrnehad is from all aspects a crime against Human Rights. It is against all we know about democratic rights and the rules of a juridical society.
We strongly condemn the treatment of Yaghub Mehrnehad and demand that he must be released immediately.

For the Left Party of Sweden

Lars Ohly
Member of the Swedish Parliament
Chairman of the Left Party of Sweden

Hans Linde
Member of the Standing Committee
for Foreign Affairs of the
Swedish Parliament
------------------------------------------------------

Stoppa avrättningen av den iranska journalisten Yaghub Mehrnehad

Bodil Ceballos, riksdagsledamot för Miljöpartiet de Gröna, uttalar sitt stöd för den dödsdömde journalisten Yaghub Mehrnehad och uppmanar den iranska regimen att upphäva dödsdomen.De iranska myndigheterna har länge trakasserat sina minoritetsbefolkningar och den senaste i raden av uppseendeväckande dödsdomar har riktats mot den balochiska journalisten och bloggaren Yaghub Mehrnehad som i början av februari dömdes till döden. Brottet han ska ha begått är okänt. Rättegången som dömde honom till döden skedde bakom stängda dörrar. Enligt vissa uppgifter ska han även ha blivit utsatt för tortyr. Trebarnspappan Yaghup Mehrnehad kommer från Baluchistan som ligger i den sydöstra delen av Iran. De flesta balochier är sunnimuslimer. Minoritetsgruppen har i åratal klagat på förtryck från den shiamuslimska majoriteten. Miljöpartiet de Gröna uppmanar de iranska myndigheterna att häva dödsdomen mot Mehrnehad och genast försätta honom på fri fot om man inte kan uppvisa bevis som stödjer åtalet. Miljöpartiet är stark motståndare till dödsstraffet och anser att det inte är värdigt ett modernt samhälle. Dödsstraffet är grymt, omänskligt och kränker den mänskliga rätten till liv. En stat kan inte visa att det är fel att döda genom att själv göra det.

Författare:Bodil Ceballos

Kontakt:Bodil Ceballos

http://mp.se/templates/Mct_78.aspx?avdnr=13728&number=145905


---------------------------------------------------------------------

Rädda den balochiska journalisten, människorätts aktivisten och nätbloggaren Yaqub Mehrnehad's liv från att bli avrättad av den iranska regimen

Till Sveriges utrikes minister Carl Bild; den svenska regeringen och alla politiska partier och organisationer

Yagub Mehrnehad är en balochisk rättsaktivist, journalist och nätbloggare samt vald ordförande i den balochiska ungdoms organisationen ”Anjomane Sedaye Adalat” ("The Voice of Justice Young People’s Society"), som är en NGO organisation med tillstånd från de iranska myndigheterna att bedriva sociala- och kulturella aktiviteter. Yagub Mehrnehad blev arresterad efter att föreningen har ordnat ett stort möte i staden Zahedan, provincen Balochistan. Till mötet har föreningen bjudit även in myndighets personer. Syftet med mötet har varit att uppmärksamma myndigheterna på de gigantiska ekonomiska och sociala problem som finns i Balochistan samt vilka åtgärder som krävs för att motverka bl.a. den stora arbetslösheten som finns bland unga i provinsen. Efter mötet blev Mehrnehad och några till av föreningens medlemmar gripna av den iranska säkerhetspolisen. Sedan den 27:e april 2007 sitter Mehrnehad fängslad i ett fängelse i staden Zahedan utan att ha möjlighet till kontakt vare sig med sin familj eller någon advokat. Enligt Amnesty international har han blivit utsatt för tortyr samt nyligen dömd till döden utan att ha haft en rättsviss rättegång eller tillgång till offentlig försvarare. Rättegången har skett bakom stängda dörrar och hans brott har inte offentliggjorts! Dödsdomen har nyligen blivit godkänd och fastställd av de högsta beslutande organen i Iran. Det finns en stor risk att Mehrnehad kan bli avrättad om omvärlden inte reagerar kraftfullt.

Under de senaste 2 åren har den balochiska minoriteten utsatts för dagliga avrättningar, mord, kidnappningar av rätts aktivister och oliktänkande, m.m. Den enda brott dessa människor anklagas för är att de tillhör den balochiska minoriteten, att de är sunnimuslimer till skillnad från de styrande mullorna som är shiiter och att de talar för en rättvis och lika behandlig av den balochiska minoriteten som i princip är utan några rättigheter i Iran. För mer detaljerad information hänvisas till Amnesty International’s rapporter nedan.

Vi vädjar till den svenska regeringen, alla partier och organisationer att vidta nödvändiga åtgärder för att rädda den 28 årige och tre barns pappans liv. Regimen har visat sig vara känslig för omvärldens tryck och protester kan ibland påverka även de fanatiska härskarna i Iran.

Kopia till:
-Pressen
-politiska partier och organisationer

Relaterad information:
1. Amnesty International: UA 38/08 Death sentence/Unfair trial/Torture
IRAN Ya'qub Mehrnehad (m), aged 28, member of Iran’s Baluchi minority
http://www.amnesty.org/en/alfresco_asset/0ecc2a90-d9a3-11dc-a340-29dd7d6e4103/mde130382008eng.html

2. Amnesty International: ” Iran: Human Rights Abuses Against The Baluchi Minority”
http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE13/104/2007

3. Radio Balochi FM, Sverige; Lista på balochiska aktivister som har avrättats 2004-2007 av den iranska regimen
http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/ListehBaziEdamiOkhoshteha_eng.html

Baloch Community in Sweden

Stockholm 2008-02-20

Kontakt: Baloch_community@yahoo.com

Stop the Iranian regime's bombardment of Balochistan

About ten villages have been destroyed in the heavy bombardment of the Iranian regime's security forces in northern Balochistan, near Zahedan the capital city of western Balochistan. The bombardment has started on Saturday 11th October 2008 and still ongoing. According to various sources, the regime's forces began a clash with some fighters belongs to “People's Resistance Movement of Iran” - Jundollah’s forces. Jundollah which is a guerrilla group in Balochistan argue that the Islamic regime has made it impossible for them to participate peacefully in the political process in Iran in order to achieve equal rights for the oppressed Baloch minority population. Therefore, they have started an armed struggle. Unfortunately, they are right. The regime has executed or imprisoned thousands of baloch human rights activists over the last 2-3 years. The most famous of them was Yaghub Mehrnehad a baloch journalist who was assassinated a few months ago.

After each clash between Jundollah and the Iranian security forces the regime begins the bombardment of the villages, killings of the villagers and widespread arrests of innocent civilians balochs even those who have nothing to do with the war.

The regime has done everything to prevent news of the bombardment, mass killings of villagers and their own losses reach international media. Therefore, they turned off electricity in the area as well as all telephone links. The only news they have shown through the state TV is the pictures of four dead guerrilla fighters bodies. According to Jundollah sources has forty men of the security forces have been killed and at least as many have been wounded. In addition, one of the regime's helicopters has been shot.

Baluchistan is the most backward province in Iran and the majority of the province's population are Balochs whose belongs to the Sunni branch of Islam. Therefore they are discriminated by the Shiite regime. In practice excludes the majority of Sunnis from the governmental or military jobs. They are also discriminated to access higher education at colleges and universities. Only a few manage to cross the regime's filters!

A great wave of widespread arrests of Balochs and other Sunni Muslims in Iran began after the Shiite regime demolished a Sunni mosque and school in Baluchistan near the city of Zabol at August 27, 2008.

Over the past three years, hundreds of Balochs have been executed, thousands are in prison without having the right to have a lawyer. The only crime they are accused for is that they are Balochs, belongs to the Sunni branch of Islam and not to agree to be second and third degrees of citizens.

We appeal to the, Swedish and other governments in the world, UN, Red Cross, political parties, other organizations and the media to act and to do everything you can to stop the Iranian regime's genocide of Balochs in Iran.

Baloch Community - Sweden

Stockholm 2008-10-16

Baloch_community@yahoo.com

Den shiamuslimska regimens krig mot sunnimuslimer i Iran

Iran är ett multinationellt- och multireligiöst land. Landet styrs 1979 av shiamuslimska präster trots att i landet finns en hel del andra religioner och grenar av islam. Utöver shiamuslimer finns en betydande grupp av sunnimuslimer, Bahai, Sufi, Zoroastrister, judar och kristna minoriteter. Av Irans ca 70 miljoner invånare tillhör ca 30% den sunni grenen av islam (detta omfattar de flesta kurder, i stort sett alla Balucher och Turkemaner och en minoritet av araber). Efter den islamistiska revolutionen 1979, har sunnimuslimer och andra grupper utsatts för systematisk diskriminering och förtryck.. Försök av påtvingad konvertering till Shia grenen har ökat de senaste åren.

Mest utsatta är dock den balochiska folkgruppen som lever i Balochestan. Balochestan är ett land som är delad mellan länderna Iran, Pakistan och Afghanistan. Den iranska delen av Balochestan annekterades av diktaturen Reza shah år 1928. Den nybildade Pakistan ockuperade den största delen av Balochestan 1948 som då var ett fritt land vid sidan av den brittiskt styrda Indien. En liten del av Balochistan finns även i Afghanistan. Både i Iran och i Pakistan förs i det tysta ett krig mot balocher. Anledningen är att balocher inte vill vara tredje klassens medborgare och strävar efter en rättvis fördelning av ländernas resurser.

Här nedan presenteras några av de senaste händelserna mot sunnimuslimska balocher i Iran (om de Pakistanska övergreppen återkommer vi senare):

1. Under augusti 2008 (7:e aug) har säkerhetsstyrkorna mitt i natten attackerat imam Abu Hanifa-moskén och jämnat ut den med marken. Moskén låg i Azimabad en förort till staden Zabol, provinsen Balochestan. Moskén och byggnaderna runt omkring användes som en religiös skola. De sovande eleverna tillsammans med lärarna evakuerades och fördes till okända fängelser. Sedan starten av den islamiska revolutionen i Iran har 10-tals sunnimuslimska moskéer runt om i landet förstörts, blivit stängda, eller omvandlats till shiitiska moskéer. Detta systematiska angrepp mot moskéer med en regim som bekänner islamisk tro är ganska häpnadsväckande.
Irans huvudstad, Tehran, är den enda muslimska huvudstaden i världen som saknar en sunnimuslimsk moské.

2. Den 7:e september greps sju unga baluchi män av säkerhetsstyrkorna i staden Zahedan. Tre av dessa var släkt med rektorn av imam Abu Hanifa-moskén. Vad som har hänt dessa unga och var de befinner sig är okänd för deras familjer.

3. Ahmad Narouee som är vice VD av den viktigaste teologiska skolan i Zahedan och är en sunnimuslimsk Mawlavi (en religiös titel som används av iranska sunnimuslimer) greps förra månaden. Narouee är en av de mest moderata baluchiska sunnimuslimska religiösa ledare i provinsen Baluchistan. Naroe förespråkade en icke vålds metod mot orättvisorna. Han sitter fortfarande i regimens fängelser i Tehran utan rättegång eller tillgång till försvarare.

4. För ca 7 månader sedan har två sunnimuslimska religiösa ledare (Moulavi Muhammad Yousof Sohrabi och Moulavi Abdoulghodus Mollazahi) avrättades efter att ha tvingats under tortyr att erkänna på TV att deras mål var att skapa motsättningar mellan shia- och sunnimuslimer i Iran.

Sedan 2004 har mer än 1000-tals människor, mestadels sunnimuslimska män, en del så unga som bara 15-17 år, avrättats eller dödats i hela Iran men övervägande delen i Balochestan.

Religiös intolerans är inte nytt för den islamiska regimen. Sedan revolutionen 1979, har alla av Irans religiösa minoriteter utsatts för varierande grad av förtryck, diskriminering och förföljelse. Även shiitiska grupper är inte undantagna från förföljelse om de inte ansluter sig till den radikala tolkningarna av Khomeinismen. Enligt den islamiska grundlagen måste presidenten vara shiamuslim. Majoriteten av balocherna är utestängda av att inneha statliga tjänster eftersom de inte räknas som lojala mot regimen.

Vi vädjar till alla organisationer och regeringar världen över att göra allt som det står i er makt för att fördöma Irans krig mot balocher och andra nationella och religiösa minoriteter. Ett sätt är att ta up frågan i EU eller i FN:s generalförsamling.


Stockholm 2008-11-12
M. Baloch

Baloch Community – Sweden

Kontakt: Baloch_community@yahoo.com

Baluchistan: Pivot Of Asia, Revisited By Dr. Robert D. Crane

Baluchistan: Pivot Of Asia, Revisited By Dr. Robert D. Crane

During the first 100 days of the Obama Administration in 2009, the role of Baluchistan has suddenly appeared as a new factor in American strategy. "The deeper issue of the Baluchistan independence movement goes far beyond individual leaders. An independent Baluchistan might even become part of an ‘axis of good'.
Baluchistan: Pivot of Asia, Revisited
by Dr. Robert D. Crane
During the first 100 days of the Obama Administration in 2009, the role of Baluchistan has suddenly appeared as a new factor in American strategy. Unfortunately, it is viewed as a threat to American interests in the area, because the nation of Baluchistan is the primary base of Taliban leadership, because it has much more wealth than all the rest of Pakistan and Afghanistan put together, and because it constitutes half the area of its nominally sovereign overlord, Pakistan.
As I pointed out in my article of February 24, 2009 in http://www.theamericanmuslim.org, "Building a Central Asian Confederation: The Grand Strategy of Pushtunistan for the Pushtunis," the Baluchis and their Pushtun allies to the north rule most of both Pakistan and Afghanistan and have for centuries. The creation of artificial states in the lifetimes of people who live there following the formal departure of the European imperialists has not changed the political dynamics of Central Asia. The same is true of Iraq in Southwest Asia, about which I have written numerous articles, and about Myanmar, where the Burmans are a minority in what used to be called Burma, about which I wrote several award-winning articles in the mid-1960s, when I was Richard Nixon's principal foreign policy adviser. The conflict between organic nations and artificial corporate states is basic to the conflicts in The Sudan and several other remnants of colonial rule, about which I have been writing articles now for many decades.
The political and economic aspects of Baluchistan as the pivot of Asia are separate issues, but they are mutually interdependent. The most recent examination of the economic dynamics of Central Asia and of Baluchistan's role may be found in Pepe Escobar's article in today's issue of the Asia Times, May 9th, 2009, entitled "Balochistan is the Ultimate Prize." He writes:
"Balochistan . . . An immense desert comprising almost 48% of Pakistan's area, rich in uranium and copper, potentially very rich in oil, and producing more than one-third of Pakistan's natural gas, it accounts for less than 4% of Pakistan's 173 million citizens. Balochs are the majority, followed by Pashtuns. Quetta, the provincial capital, is considered Taliban Central by the Pentagon, which for all its high-tech wizardry mysteriously has not been able to locate Quetta resident "The Shadow", historic Taliban emir Mullah Omar himself.
"Strategically, Balochistan is mouth-watering: east of Iran, south of Afghanistan, and boasting three Arabian sea ports, including Gwadar, practically at the mouth of the Strait of Hormuz.
"Gwadar - a port built by China - is the absolute key. It is the essential node in the crucial, ongoing, and still virtual Pipelineistan war between IPI and TAPI. IPI is the Iran-Pakistan-India pipeline, also known as the "peace pipeline", which is planned to cross from Iranian to Pakistani Balochistan - an anathema to Washington. TAPI is the perennially troubled, US-backed Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India pipeline, which is planned to cross western Afghanistan via Herat and branch out to Kandahar and Gwadar.
"Washington's dream scenario is [U.S. controlled] Gwadar as the new Dubai - while China would need Gwadar as a port and also as a base for pumping gas via a long pipeline to China. One way or another, it will all depend on local grievances being taken very seriously. Islamabad pays a pittance in royalties for the Balochis, and development aid is negligible; Balochistan is treated as a backwater. Gwadar as the new Dubai would not necessarily mean local Balochis benefiting from the boom; in many cases they could even be stripped of their local land.
"To top it all, there's the New Great Game in Eurasia, the fact that Pakistan is a key pivot to both NATO and the Shanghai Cooperation Organization (SCO), of which Pakistan is an observer. So whoever "wins" Balochistan incorporates Pakistan as a key transit corridor to either Iranian gas from the monster South Pars field or a great deal of the Caspian wealth of "gas republic" Turkmenistan."
The political dynamics are much more basic and therefore both more simple and more complex. These were examined three years ago in my article, "Baluchistan: Pivot of Asia," posted in http://www.theamericanmuslim.org on August 29, 2006. This article, which consists of "Part One: Facts" and "Part Two: Principle", reads as follows
Part One: Facts
"The war of independence in Baluchistan where the borders of Afghanistan, Pakistan, and Iran converge might be classified as trivia by most Americans even if they had ever heard of it. Knowledge about the world is available throughout the world, just not in America.
"This war heated up this past weekend when elements of the Pakistani military assassinated the former chief minister, Nawab Akbar Buqti, who in recent months has been living in a cave directing a full-fledged war of independence.
"Think tankers have been fully aware for decades about the Baluchi independence movement, which I have always strongly favored just as much as I have always favored Kurdish and Shi'a independence as part of a larger confederation in the Fertile Crescent. When I was eighteen years old in 1947 and 1948, I used to spend many hours in the office of Senator Molly Malone of Nevada memorizing the provinces of Persia and Afghanistan from the largest map I have ever seen, which covered one entire wall in his huge office on Capitol Hill with notations on where oil and gas might be discovered.
"My interest was only in the people who lived there because each province had its own history. The good senator, who was the Ranking Republican on the Senate Internal Resources Committee (of which my father was the Director), was concerned only about securing American power over natural resources, especially oil, in rivalry with the British and Russians. The last thing he wanted was any kind of self-determination. Unlike the modern NeoCons he did not back up his mission with an ideology. Imperialism had already shifted to control through proxies without the need for any justifying ideology, but it seemed obvious to me that supporting dictators against the self-determination of nations would eventually backfire.
"The Baluchis are like the Kurds. They come from an era before there were any state boundaries, which was a concept invented by European rivals during the 19th century. Each imperial power supported its favorite tyrant's expansionist policies. Confederation is the answer in some state/nation conflicts, but no would-be emperor wants to share power or support a tyrant who does.
"Earlier this month major military operations were carried out to suppress the Baluchis, who have an alliance with the Taliban, whom half of the Pakistani military support and half do not. Musharraf has not been able to crack down on his own army, so he may be overthrown as an American puppet. In my estimation, the pro-Taliban faction then would win out over the anti-Baluchi faction.
"At that point, it would be best for the American forces to withdraw from Afghanistan, just as they should withdraw from Iraq, so that they will no longer be a cause for extremism. We have a number of options in Afghanistan and Pakistan, ranging from bad to worst.
"Withdrawal may be the best of the bad, if only because the American imperial presence has been Osama bin Laden's strongest card. Anybody who would betray him would be a traitor to every independence movement in Asia. The Taliban do not like him and probably would put him under house arrest. Our failure to differentiate among our "enemies" merely creates more of them.
"If ‘law and order' is what we are after, the Taliban are the best. If we had supported them, we would have a gas pipeline through Afghanistan by now and still have leverage over the oil and gas empire that is now developing in Central Asia and increasingly is posing a threat to American control of global energy supplies.
"NeoCon stupidity is part of the reason why pragmatists now have had more than enough of Bush's "war against the axis of evil." Unfortunately, the proud Baluchis are a pawn in the proverbial "Great Game" of Central Asia, which is part of the geo-strategic paradigm known as the Heartland Theory, postulated by Halford Mackinder when he was Director of the London School of Economics a century ago.
"'Ideas,' like generals, to use MacArthur's famous phrase, ‘never die', and sometimes they do not even fade away. Afghanistan according to the MacKinder hypothesis is the famous ‘Pivot of Asia,' and Baluchistan along its southern border is part of the pivot. Ignorance may be bliss, but please not in the white House. An independent Baluchistan might even become part of an ‘axis of good'.
Part II: Principle
"The deeper issue of the Baluchistan independence movement goes far beyond individual leaders. Those who seek stability as the highest goal of political life have described the Baluchi national leader, rahmat Allahi ‘alayhi, as a ‘degenerate and depraved vagabond,' but, if so, why do they not include some of America's allies in such a designation. One of the most reviled people on earth is the Badshah Khan, who was an inspiration for Mahatma Gandhi. The Badshah led a peaceful resistance movement in the Pushtun area of what was then called the Northwest Frontier and is credited with persuading the British to abandon their colonial enterprise in India.
"Just this year half a dozen articles have been published in http://www.theamericanmuslim.org to memorialize him as a model Muslim hero: "Badshah Khan: The Forgotten Muslim Hero," by Chan'ad Bahraini; "Islamic Non-Violence: The Legacy of Badshah Khan," by Shahed Amanullah; and this author's three articles, "Peace Through Justice in the Holy Land: Abdul Ghaffar Khan's Spiritual Jihad," "Forecasting the Future of Afghanistan: Confederal Regionalism and National Liberation," and "The Vision of Communitarian Pluralism: The Conflict Between State and Nation."
"Abdul Ghaffar Khan and Nawab Akbar Buqti cannot be compared as individual persons, but their mission can. The Badshah wanted to preserve India as a very loose confederation and thereby avoid the ghettoization of two countries. He and Gandhi later changed their minds to support partition, for which Gandhi was then assassinated. The result may still be mutual nuclear annihilation.
"The Badshah was then doubly demonized because he wanted to create a loose confederation in Pakistan once it was created, instead of following the Western model of a modernized and therefore tightly centralized state.
"These two national liberators fit perfectly the classic American model as I developed it in award-winning articles written during the 1960s on South Asia (India), Southeast Asia, and Central Asia. The term I used to describe this phenomenon was termed "revolutionary regionalism," which means that natural nations should unite beyond the borders of existing states to form larger confederations capable of marginalizing the power-oriented sovereignty of Western-style states in favor of the justice inherent in communal pluralism.
"The jurisprudential model of the Native American nations in America is the model from which I derive all my political theory, in part because my Great Grandmother, who helped to raise me, spoke Cherokee as her native language. Her son, Joseph Franklin Bever, was a principal leader of the Cherokee religion, which came from Islam in two da'wa expeditions in 1310 and 1312 from the Mali Empire in Africa. These expeditions from Emir Abu Bakr carried with them the jurisprudential principle, known as haqq al nasl in classical Islamic law, that a nation, in the sense of a people who have the same historical heritage, common values in the present, and the same hopes for the future, have the ultimate right of community self-governance and asabiya or community loyalty, though they may choose to be part of a larger confederation of nations. As Ibn Khaldun developed this concept, the only restriction is that their enlightened sense of community not degrade into a form of tribalism as the expense of everyone else. Thomas Jefferson borrowed this concept for the United States of America from the Iroquois Confederation, who, in turn, adopted it from the Cherokee.
"This jurisprudential principle lay at the foundation of both economic and political theory in classical Islamic normative law. This concept of decentralized power lies at the basis of the Islamic jurisprudential principle, known as haqq al mal, which stipulates that private ownership of the means of production should be the rule, providing that such ownership is widely available throughout the polity so that it can serve as a barrier to the concentration of economic power as the basis for tyranny. This same concept of defused power provides the basis also for the Islamic jurisprudential concept of ‘minority fiqh,' which at one time permitted Muslim minorities in non-Muslim-majority countries to develop their own schools of law consonant with the consensus or ijma of the worldwide Muslim umma.
"The original federal concept developed over the course of twenty-five years by America's first Chief Justice, John Marshal, established as jurisprudential principle the American political ideal of multi-level sovereignty, a concept that was anathema to every European country ever since the sovereign state was invented about four hundred years ago. This history should never be forgotten, because it illustrates both the best in principle and the worst in practice in America.
"Chief Justice John Marshal, was the seminal developer both of the federal concept and of the judicial branch of government as its powerful supporter. He presided over the court that declared as a matter of constitutional law that the Cherokee Nation had sovereignty superior to that of the State if Georgia. The Cherokees, having inherited Islam as both their religion and their culture, argued their own case and won, since the first thing they did when the Europeans arrived was to send their brightest young men to get law degrees in England.
"Unfortunately, President Andrew Jackson, who won election on the strength of his reputation as an "Indian killer," challenged Marshall with the taunt, "How many army divisions do you have." When Marshall replied that his power lay in the law, Jackson sent his army down to Cherokee country and drove almost the entire Cherokee nation out beyond civilization to Oklahoma in the middle of winter. Escorted by the U.S. Army, this exodus, known as "The Trail of Tears," resulted in the deaths reportedly of a third of the entire population.
"Although in fact the Europeans never respected the individual and community human rights of the Native Americans, the law has never wavered in recognizing their sovereignty. This is why the Native Americans on their land bases have their own legislative systems, courts, and police forces and their own sovereign governments. This is also why the U.S. government may not tax them or forbid gambling casinos. My own feeling is that the exemption from taxation is being abused. For example, gasoline is much cheaper on Indian reservations than right outside their borders, because their gasoline stations are not subject to federal tax. And I believe that the same is true of the casinos, which technically are owned by the tribal governments but in actual fact are owned by syndicates in New York City and other places.
"The 150-page Crane Report in 1970, which I prepared as Nixon's personal adviser on Native American affairs, called for a bicameral legislature, consisting of an upper house based on the land-based NTCA (National Tribal Chairmen's Association) and an urban-based NCAI (National Congress of American Indians), both completely independent of the Department of the Interior, which succeeded the War Department as the governing power over Indian affairs. Half of all Native Americans live off the reservations in big cities but most by their own constitutions are eligible to vote in their homeland elections.
"The final authority over Native American lands, according to the Crane Report, would rest not in Congress but directly in the trust responsibility of the President of the United States. Since economic sovereignty is essential to real political sovereignty, I even co-founded the AINB (American Indian National Bank) to network with the big New York banks in leveraging native-owned natural resources (oil, timber, and cattle) for economic development in the form of both individually and tribally owned ventures in advanced technologies. Unfortunately, the big oil companies put the quietus on this movement, primarily by exploiting the corrupt native leadership that had developed under the colonial aegis of the Department of the Interior.
"The American concept of sovereignty from the ground up rather than from the top down has been threatened before but never more gravely than it is now. President Bush's effort last month to secure legislation permitting him to nationalize the various National Guard armies from every state in the nation outraged all the governors, especially the Republicans. Every level of sovereignty must have its own military force in self-defense against outside pressure, especially from a higher level of sovereignty. This is the whole concept of the Second Amendment to the U.S. Constitution and the right of each person and each state to revolt against tyranny. This is an absolute fundamental of Islamic jurisprudence, which is enshrined in the single statement of the Prophet, salla Allahu ‘alayhi wa salam, ‘Whoever fails to oppose a tyrant is guilty of tyranny'.
"Many of the nation's governors at their recent gathering rightly considered that this was the most dangerous threat ever proposed to states rights and the American system of government based on the doctrine that sovereignty emanates upward from the lower levels to the top, rather than the other way around. This political paradigm of personal and community self-determination is America's contribution to the world, but we can sell this abroad only when we practice what we preach.
"Bush was dead serious a couple of months or so ago in his proposal that American elections be postponed during a national emergency (as declared by whom?), but one may question whether he knew what he was proposing. Nowadays, however, even many of his Republican supporters no longer give him the benefit of the doubt.
"When the American concept of national self-determination is threatened at home, it is no small wonder that people no longer trust American policy in Iraq and Palestine. At the same time, it is no small wonder that traditionalist Americans naturally would support the determination of the Baluchis to independence from the unreliable and often very dictatorial government in Islamabad.
"Freedom of a national minority with an ancient land base to vote is not sufficient to guarantee freedom. Such minorities, such as the Shi'a and Kurds in the Fertile Crescent must have their own armies to defend their freedom not only from foreign threats but from enemies within their own putative federal or confederal government, which can derive its only legitimate power from the consent of the governed.
"Of course, from the perspective of a modern Western centralized state, the Baluchi leader, Akbar Buqti, is automatically described by his opponents as "a corrupt and dangerous outlaw." But, to determine the truth of such a charge of corruption, we should first ask the Baluchis. Few of them would characterize him as an outlaw, when the law that they accept has always been Baluchi. This is an issue of human political and economic rights and fundamental paradigms of justice. This is the larger issue in the case of Baluchistan, Pivot of Asia."
SEE ALSO:
Balochistan is the ultimate prize, Pepe Escobar http://a.tribalfusion.com/p.media/aNmMne2PYePABI3WUr0tBKmtAO5mZbW3srdUc3cUcfgRAUuWdrUWb733bTuVarqTaYlQTMIScFKPFmsPHvbVcbP2FuomWeOXaex3tfBSGjH46UHoWXsUHZb6XFMj1UF91EZaqSrYEUU31WWUWosZbAAQkZaKn/1289186/pop.html
U.S. Foreign Policy Caused the Taliban Problem, Jacob G. Hornberger http://www.fff.org/comment/com0905c.asp

Source: http://www.theamericanmuslim.org/tam.php/features/articles/baluchistan_pivot_of_asia_revisited/0017324

Baluchistan: Pivot i Asien, Revisited av Dr Robert D. Crane Under de första 100 dagarna av Obama Administration 2009, roll Baluchistan har plötsligt verkade som en ny faktor för den amerikanska strategin. Tyvärr är det uppfattas som ett hot mot amerikanska intressen i området, eftersom nationen Baluchistan är den främsta grunden för talibanerna ledarskap, eftersom det har mycket mer rikedom än alla de övriga i Pakistan och Afghanistan tillsammans, och eftersom den utgör en halv området med dess nominellt suveräna Overlord, Pakistan. Som jag påpekade i min artikel om den 24 februari 2009 i http://www.theamericanmuslim.org, "Bygga en centralasiatiska edsförbundet: The Grand Strategy av Pushtunistan för Pushtunis," den Baluchis och deras Pushtun allierade i norr regel de flesta av både Pakistan och Afghanistan och har i århundraden. Skapandet av artificiella stater i livslängder för människor som bor där det formella avgång den europeiska imperialisterna har inte förändrat det politiska dynamiken i Centralasien. Detsamma gäller Irak i sydvästra Asien, som jag har skrivit många artiklar, och om Myanmar, där Burmans är en minoritet i vad som brukade kallas Burma, som jag skrivit flera prisbelönta artiklar i mitten av 1960-talet , när jag var Richard Nixon viktigaste utrikespolitiska rådgivare. Konflikten mellan ekologisk nationer och konstgjorda företagens stater är grundläggande för att konflikterna i Sudan och flera andra rester av koloniala regel som jag har skrivit artiklar nu under många årtionden. Den politiska och ekonomiska aspekterna av Baluchistan som svängningscentrum av Asien är två olika frågor, men de är ömsesidigt beroende av varandra. Den senaste granskningen av den ekonomiska dynamiken i Centralasien och Baluchistan roll kan hittas i Pepe Escobar: s artikel i dagens nummer av Asia Times, den 9 maj 2009, med titeln "Balochistan är det ultimata priset." Han skriver: "Balochistan... En enorm öken bestående av nästan 48% av Pakistan: s område, rikt på uran och koppar, potentiellt mycket rikt på olja, och som producerar mer än en tredjedel av Pakistan naturgas står för mindre än 4% av Pakistan's 173 miljoner medborgare. Balochs är i majoritet, följt av Pashtuns. Quetta är provinsens huvudstad, anses talibanerna Central från Pentagon, som för alla sina högteknologiska trolleri mystiskt har inte kunnat hitta Quetta bosatt "The Shadow", historiskt talibanerna Emir Mullah Omar själv. "Strategiskt, Balochistan är läcker: östra Iran, södra Afghanistan, och kan ståta med tre arabiska havet hamnar, inklusive Gwadar, praktiskt vid mynningen av sundet av Hormuz. "Gwadar - en hamn byggd av Kina - är det absolut viktigaste. Det är viktigt nod i avgörande, pågående och fortfarande virtuella Pipelineistan krig mellan IPI och TAPI. IPI är Iran-Pakistan-Indien pipeline, också känd som" fred gasledningen, som planeras att gå över från den iranska att pakistanska Balochistan - en styggelse i Washington. TAPI är ständigt orolig, USA-stödda Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-Indien gasledningen, som planeras att passera västra Afghanistan via Herat och filial ut till Kandahar och Gwadar. "Washington's dream scenario [US kontrollerade] Gwadar som ny Dubai - medan Kina skulle behöva Gwadar som en hamn och även som en bas för att pumpa gas via en pipeline till Kina. Ett eller annat sätt kommer det att alla är beroende av lokala klagomål tas på största allvar. Islamabad betalar en spottstyver i royalties för Balochis och utvecklingsstöd är försumbar, Balochistan behandlas som ett bakvatten. Gwadar som ny Dubai skulle inte nödvändigtvis lokala Balochis drar nytta av högkonjunkturen, i många fall kan även bli av med sin lokala mark. "Till råga på allt finns det i New Great Game i Eurasien, det faktum att Pakistan är en viktig lagertapp till både Nato och Shanghai Cooperation Organisation (SCO), varav Pakistan är en observatör. Så oavsett vem som" vinner "Balochistan innehåller Pakistan som ett viktigt transitland korridoren antingen iransk gas från monstret South Pars område eller en hel del Kaspiska rikedom "gas republic" Turkmenistan ". Den politiska dynamiken är mycket mer grundläggande och därmed både enklare och mer komplicerade. Dessa undersöktes tre år sedan i min artikel, "Baluchistan: Pivot i Asien", postat i http://www.theamericanmuslim.org den 29 august 2006. Denna artikel, som består av "Del ett: Fakta" och "Del två: Princip", lyder som följer Del ett: Fakta "Kriget om oberoende i Baluchistan där gränserna i Afghanistan, Pakistan och Iran konvergensprogrammens kan klassificeras som trivia som de flesta amerikaner, även om de hade hört talas om det. Kunskapen om världen är tillgängliga i hela världen, bara inte i Amerika. "Detta krig värmas upp det gångna veckoslutet när delar av den pakistanska militären mördade fd chef minister, Nawab Akbar Buqti, som under de senaste månaderna har bott i en grotta leda en fullfjädrad krig för självständighet. "Tänk tankfartyg har varit fullt medvetna i årtionden om Baluchi oberoende rörelse, som jag alltid har starkt gynnat lika mycket som jag alltid har gynnat kurdiska och Shi'a oberoende som en del av en större konfederation i bördiga halvmånen. När jag var arton år 1947 och 1948, jag brukade spendera många timmar på kontoret på senator Molly Malone i Nevada Minneslagring provinserna Persien och Afghanistan från den största kartan jag någonsin sett, som täckte en hel vägg i hans stora kontor på Capitol Hill med anteckningar om var olja och gas kan bli upptäckta. "Mitt intresse var först i de människor som bodde där eftersom varje provins hade sin egen historia. Bra senator, som var Ranking republikanska om senaten interna resurser kommittén (som min far var direktör), var bara om att säkra amerikanska makt över naturresurser, framför allt olja, i konkurrens med britterna och ryssarna. Det sista han ville var någon form av självbestämmande. Till skillnad från den moderna NeoCons han inte backa upp sitt uppdrag med en ideologi. Imperialism hade redan flyttats till kontroll genom fullmaktsinnehavare utan behov av någon som motiverar ideologi, men det verkade uppenbart för mig att stödja diktatorer mot självbestämmande nationer skulle slå tillbaka. "Den Baluchis är som kurderna. De kommer från en tid innan det fanns några statliga gränser, vilket var ett begrepp som uppfanns av europeiska rivaler under 19th century. Varje kejserliga makten stödde sin favorit tyrann är expansiv politik. Samorganisationen är svaret i vissa statliga / nation konflikter, men ingen vill bli kejsaren vill dela makten eller stöder en tyrann som gör. Tidigare denna månad stora militära insatser gjordes för att stävja den Baluchis, som har en allians med talibanerna, som hälften av den pakistanska militära stöd och hälften inte. Musharraf inte har kunnat slå ner på sin egen armé, så att han kan störtats som en amerikansk marionett. Enligt min bedömning, pro-talibanska fraktion sedan skulle vinna över anti-Baluchi fraktion. "Vid denna punkt skulle det vara bäst för de amerikanska styrkorna att dra sig tillbaka från Afghanistan, precis som de borde dra sig tillbaka från Irak, så att de inte längre kommer att vara en anledning till extremism. Vi har ett antal alternativ i Afghanistan och Pakistan, som sträcker ur askan i värsta. Återkallelse får det bästa av de dåliga, om bara för att den amerikanska imperialistiska närvaro har Osama bin Laden starkaste kort. Vem som helst som skulle förråda honom skulle vara en förrädare mot alla självständighetsrörelsen i Asien. Talibanerna inte gillar honom och förmodligen skulle sätta honom i husarrest. Vår oförmåga att skilja mellan våra "fiender" bara skapar fler. "Om" lag och ordning "är vad vi efter talibanerna är de bästa. Om vi hade stött dem skulle vi ha en gasledning genom Afghanistan nu och har fortfarande inflytande över olja och gas imperium som nu utvecklas i Centralasien och allt är som utgör ett hot mot amerikanska kontroll av den globala energiförsörjningen. "NeoCon dumhet är en del av anledningen till att pragmatists nu haft mer än nog av Bushs" krig mot ondskans axel ". Tyvärr är stolt Baluchis är en bricka i det berömda" Great Game "i Centralasien, som är en del av geostrategiska paradigm kallas Heartland Theory, antagna av Halford Mackinder när han var chef för London School of Economics ett sekel sedan. "Idéer" gillar generaler, för att använda MacArthur berömda frasen "aldrig dör", och ibland är de inte ens avklingat. Afghanistan enligt den MacKinder hypotes är den berömda "Pivot i Asien" och Baluchistan längs sin södra gräns del av pivot. Okunnighet kan lycka, men jag ber inte i Vita huset. En oberoende Baluchistan kanske bli en del av en "axel bra". Del II: Princip "Den djupare frågan om Baluchistan självständighetsrörelsen går långt utöver enskilda ledare. De som söker stabilitet som det högsta målet i det politiska livet har beskrivit Baluchi nationella ledare, Rahmat Allahi" alayhi, som en "urarta och depraverat Vagabond," men om ja, varför de inte finns några av USA: s allierade i en sådan benämning. En av de mest reviled människor på jorden är Badshah Khan, som var en inspiration till Mahatma Gandhi. De Badshah lett en fredlig motståndsrörelse i Pushtun gäller vad Därefter kallas Northwest Frontier och krediteras med att övertyga britterna att överge sina koloniala företag i Indien. "Bara i år ett halvdussin artiklar har publicerats i http://www.theamericanmuslim.org att memorialize honom som modell muslimska hjälte:" Badshah Khan: The Forgotten muslimska Hero "i Chan'ad bahrainska" islamiska Icke - Våld: arvet från Badshah Khan, "av Shahed Amanullah, och denna skribent tre artiklar," fred genom rättvisa i det heliga landet: Abdul Ghaffar Khan andliga Jihad "," förutse framtiden för Afghanistan: konfederala Regionalism och Nationella befrielsearmén ", och "Visionen av KOMMUNMEDLEM Pluralism: konflikten mellan stat och nation." "Abdul Ghaffar Khan och Nawab Akbar Buqti kan inte jämföras som enskilda personer, men deras uppdrag kan. De Badshah ville bevara Indien som en mycket lös konfederation och därigenom undvika ghettoization i båda länderna. Han och Gandhi senare ändrat uppfattning att stödja partition , där Gandhi sedan mördas. Resultatet kan fortfarande vara ömsesidigt nukleär förintelse. "Den Badshah sedan dubbeldestillerat demonized eftersom han ville skapa en lös konfederation i Pakistan när den skapades, i stället för efter det västerländska modellen av en moderniserad och därför hårt centraliserad stat. "Dessa två nationella befriare passar perfekt den klassiska amerikanska modellen som jag utvecklat det prisbelönta artiklar skrivna under 1960-talet på södra Asien (Indien), Sydostasien och Centralasien. Termen jag använde för att beskriva detta fenomen var benämningen" revolutionär regionalism ", vilket innebär att naturliga nationer bör förena utanför befintliga stater att bilda större förbund som kan marginalisera makt-oriented suveränitet Western stil anger till förmån för den rättvisa inneboende i kommunala pluralism. "I juridisk modell av Native American nationer i Amerika är den modell som jag dra alla mina politiska teori, delvis på grund av min stora mormor, som hjälpte till att höja mig, talade Cherokesiska som modersmål. Hennes son, Joseph Franklin Bever, var ett av de viktigaste ledare för Cherokesiska religion, som kom från islam i två da'wa expeditioner under 1310 och 1312 från Mali imperiet i Afrika. Dessa expeditioner från emiren Abu Bakr transporteras med dem juridisk princip som kallas haqq al nasl i klassisk islamisk lag, som en nation, i den meningen att ett folk som har samma historiska arv, gemensamma värden i detta, och samma förhoppningar inför framtiden, har den slutliga rätten till samfundet självstyre och asabiya eller samfundets lojalitet, även om De kan välja att vara en del av ett större förbund av nationer. När Ibn Khaldun utvecklat det här konceptet, den enda begränsningen är att deras upplysta känsla av gemenskap inte brytas ned i en form av tribalism på bekostnad av alla andra. Thomas Jefferson lånat detta koncept för i Amerikas Förenta Stater från Iroquois förbundet, som i sin tur antas det från Cherokee. "Detta juridisk princip låg på grund av både ekonomiska och politiska teorin i klassisk islamisk normativ lagstiftning. Begreppet decentraliserat makten på grundval av den islamiska juridisk princip som kallas haqq al mal, som anger att den privata äganderätten till produktionen bör vara regel, under förutsättning att denna äganderätt är allmänt tillgängliga i hela politiken så att den kan tjäna som ett hinder för koncentrationen av ekonomisk makt som grund för tyranni. Samma begreppet desarmerat makt utgör grunden även för den islamiska juridisk begreppet "minoritet fiqh" som på ett Temne tillåtas muslimska minoriteter i icke-muslimska majoritet länder att utveckla sina egna skolor i rätt linje med konsensus eller ijma av världen muslimska umma. "Den ursprungliga federala konceptet utvecklades under tjugofem år av Amerikas första Chief Justice, John Marshal, etablerad som juridisk princip den amerikanska politiska ideal flera nivåer suveränitet, ett koncept som var en styggelse för varje europeiskt land sedan den suveräna statliga uppfanns ungefär fyra hundra år sedan. Den här historien får aldrig glömmas bort, eftersom det visar både den bästa och de sämsta i praktiken i Amerika. "Chief Justice John marskalk var fruktbärande utvecklare både av den federala begreppet och de rättsliga filial till regeringen som sin starkaste anhängare. Han styrde över den domstol som har förklarats som en fråga av konstitutionell rätt att Cherokee Nation hade suveränitet överlägsen såväl staten om Georgien. Det Cherokees med ärvda islam både sin religion och sin kultur, hävdade sina egna mål och vann, sedan det första de gjorde när européerna anlände var att skicka sina begåvade unga män för att få rätt grader i England. "Tyvärr, ordförande Andrew Jackson, som vann valet i kraft av sitt rykte som en" indiska mördare "utmanas Marshall med hån," Hur många arméns divisioner har du. "När Marshall svarade att hans makt bestämmer i lagen, Jackson skickat sin armé för att Cherokesiska landet och körde nästan hela cherokesiska nationen ut bortom civilisationen till Oklahoma i mitten av vintern. eskorteras av den amerikanska armén, detta flykten, känd som "The Trail av tårar" resulterat i dödsfall rapporterats av en tredjedel av hela befolkningen. "Även om det faktiskt européerna aldrig respekteras individen och samhället mänskliga rättigheterna för de infödda amerikanerna, lagen har aldrig vacklat i erkännandet av sin suveränitet. Det är därför som de infödda amerikaner på deras mark grunder har sin egen lagstiftning, domstolar, polismyndigheter och och sina egna suveräna regeringar. Detta är också anledningen till den amerikanska regeringen kan inte beskatta dem eller förbjuda spelverksamhet kasinon. Min egen känsla är att undantaget från beskattning missbrukas. Exempelvis bensin är mycket billigare på indiska reservationer än precis utanför sina gränser , eftersom deras bensinstationer omfattas inte federal skatt. Och jag tror att detsamma gäller de kasinon, som tekniskt ägs av stamkonflikter regeringar, men i själva verket ägs av syndikat i New York och andra platser. "Den 150-sidiga Crane Rapport 1970, som jag förberett som Nixon personliga rådgivare på Native American frågor, som kallas för en tudelad lagstiftande församlingen, som består av en övre hus som bygger på mark-baserade NTCA (National Tribal ordförandena's Association) och en stads - bygger NCAI (National Congress of American Indians), båda helt oberoende av Department of the Interior, som efterträdde War Department som styr makten över indiska frågor. Hälften av alla Native amerikaner lever av reservationerna i storstäderna men de flesta av sina egna författningarna är berättigade att rösta i sitt hemland val. "Den slutgiltiga makten över Native American landar enligt den Crane rapporten, skulle resten inte i kongressen, men direkt i förtroende ansvaret för Förenta staternas president. Eftersom ekonomiska självständighet är viktigt att verkliga politiska suveränitet jag även en av grundarna till AINB (American Indian National Bank) till nätverket med de stora New York-bankerna i hävstångseffekt infödda ägda naturresurser (olja, trä och boskap) för den ekonomiska utvecklingen i form av både individuellt och tribally ägda företag inom avancerad teknik. Tyvärr har stora oljebolagen sätta DÖD på denna rörelse, främst genom att utnyttja de korrupta infödda ledarskap som hade utvecklats under koloniala ledning av Department of the Interior. "Det amerikanska begreppet suveränitet från grunden och upp snarare än uppifrån har varit hotad tidigare, men aldrig mer allvarligt än vad det är nu. Bushs insats förra månaden att säkerställa lagstiftning som tillåter honom att nationalisera de olika National Guard arméer från alla stater i nationalstaterna upprört alla centralbankschefer, i synnerhet republikaner. Varje nivå av suveränitet måste ha en egen militär styrka i självförsvar mot påtryckningar från utomstående, speciellt från en högre grad av självständighet. Det är hela idén med den andra ändringen av den amerikanska konstitutionen och rätten för varje person och varje stat att göra uppror mot tyranni. Detta är en absolut grundläggande islamiska rättspraxis, som är inskriven i det gemensamma uttalande av profeten, Salla Allahu 'alayhi wa Salam, "Den som underlåter att motsätta sig en tyrann är skyldig av tyranni ". "Många av landets guvernörer vid deras senaste möte med rätta ansåg att detta var den farligaste hotet någonsin föreslagit att stater och det amerikanska systemet av regeringen bygger på doktrinen att suveränitet härrör uppåt från lägre nivåer till början, snarare än tvärtom. Denna politiska paradigmet av personlig och gemenskap självbestämmande är USA: s bidrag till världen, men vi kan sälja detta utomlands först när vi lever som vi lär. "Bush var död allvarliga ett par månader sedan i hans förslag om att amerikanska valet skjutas upp under en nationell nödsituation (som förklaras av vem?), Men man kan fråga sig om han visste vad han föreslår. Numera dock även många hans republikanska supportrar inte längre ge honom att hellre fria än fälla. "När den amerikanska idén om nationellt självbestämmande hotas hemma, det är inget litet konstigt att folk inte längre litar på den amerikanska politiken i Irak och Palestina. Samtidigt är det inte litet konstigt att traditionalist amerikanerna naturligtvis skulle stödja fastställandet av Baluchis till självständighet från opålitliga och ofta mycket diktatoriska regeringen i Islamabad. "Frihet till en nationell minoritet med en gammal mark att rösta är inte tillräckliga för att garantera frihet. Sådana minoriteter, såsom Shi'a och kurderna i den bördiga halvmånen" måste ha sina egna arméer för att försvara sin frihet, inte bara från utländska hot men från fiender inom det egna förmodade federation eller en konfederation regeringen, som kan härleda sin enda legitima makten från medgivande av den regleras. "Självklart, ur en modern Western centraliserad stat, Baluchi ledare, Akbar Buqti, automatiskt beskrivs av sina motståndare som" en korrupt och farlig förbjuda. "Men, för att avgöra sanningshalten i en sådan avgift för korruption, vi Först ber Baluchis. Få av dem skulle karaktärisera honom som en bandit, när lagen att de accepterar har alltid varit Baluchi. Detta är en fråga om människors politiska och ekonomiska rättigheter och grundläggande paradigmer för rättvisa. Detta är den stora frågan i gäller Baluchistan, Pivot av Asien. " Se även: Balochistan är det yttersta priset, Pepe Escobar http://a.tribalfusion.com/p.media/aNmMne2PYePABI3WUr0tBKmtAO5mZbW3srdUc3cUcfgRAUuWdrUWb733bTuVarqTaYlQTMIScFKPFmsPHvbVcbP2FuomWeOXaex3tfBSGjH46UHoWXsUHZb6XFMj1UF91EZaqSrYEUU31WWUWosZbAAQkZaKn/1289186/pop.html USA: s utrikespolitik orsakat talibanerna Problem, Jacob G. Hornberger http://www.fff.org/comment/com0905c.asp Källa: http://www.


Baloch Should Unite, I See Difficult Times Ahead: Khan Of Kalat

London: Khan of Kalat Suleiman Daud Ahmadzai said that in order to get independence the first and a foremost condition is that Baloch parties should unite under a single party or a Front.
While speaking to Akram Baloch the Khan said that Nawab Bugiti when alive said that Baloch should form a joint struggle and a single party but unfortunately some Baloch parties and personalities for their own petty interests did not act on Nawab Bugti's will. He said it was the high time for the Baloch nation and Baloch political parties to form a joint strategy and leave their confusing policies. All Baloch parties must clearly say what they want.
He said that according to 1947s agreement between Khan Ahamd Yar Khan and Mr Jinnah Pakistan had recognised Balochistan as a sovereign state. Talking about Kalat jirga the Khan said that Zulfiqar Magsi and Aslam Raisani were participants of that jirga and it was decided that we'll take Baluchistan's case to the international court of justice, that is why both the leaders Magsi and Raisani should keep their Balochi promises, resign from the government and make a joint strategy. He said Baloch have gone a long way ahead and there is no way back now. For some lucrative jobs and offer we should not leave the Baloch struggle.
The Khan further said that Baloch should be prepared for all sort of sacrifices because there are difficult times ahead. He said after the military offensive of NWFP and FATA they will turn their guns toward Balochistan.
About his stay in the UK the khan said that he was not hiding or silent but trying to raise the Baluch issue at every available forum. He said that currently he cannot travel outside United Kingdom but whenever he gets permission to travel he'll go to the capital of Europe (Hague) and register the Baluch case. He believed that he'll succeed registering the Baluch case in the international court of justice. While paying tributes to Shaheed Ghulam Mohammad Baloch and his comrades the Khan said that they did not sacrificed their lives for money or any jobs but they have laid their lives for the sake of Baluchistan and shown us all the way how to get rid the slavery. In the end he once again stressed that Baloch parties must be united for the greater interest of Balochistan and Baloch Nation.

Source: http://www.balochwarna.com/modules/news/article.php?storyid=1885
Akhtar Mengal Calls For Baloch Unity
He said the BNP-M and other Baloch groups had the same objective and they must overcome their differences and adopt a strategy for unified struggle.
QUETTA: Balochistan National Party-M chief Sardar Akhtar Mengal said on Thursday that anti-Baloch forces were trying to create differences among nationalist parties and called upon nationalists to foil such conspiracies and launch a united struggle for national rights.
Addressing a public meeting in Panjgur, he said the BNP-M would neither compromise on Baloch rights nor abandon the struggle against ‘oppressive methods' of the establishment.
He said the BNP-M and other Baloch groups had the same objective and they must overcome their differences and adopt a strategy for unified struggle.
Sardar Mengal said his party had always rendered sacrifices for the Baloch rights and no one could accuse its leadership of having compromised the rights of Baloch. He said that the BNP believed in a progressive and democratic national struggle to protect the coast and resources of the Baloch people.

http://www.dawn.com/wps/wcm/connect/dawn-content-library/dawn/news/pakistan/provinces/12-akhtar-mengal-calls-for-baloch-unity--bi-12

Source: http://www.dawn.com


Bolan Odyssey Depicts Balochistan’s Tranquility
Artist Faheem Ahmed’s works depict an eternal side of province that is seldom seen Says he has only depicted Balochistan as he sees it
LAHORE: Art enthusiasts at the Collectors Galleria on Thursday, appreciating the exhibition of landscapes of Balochistan, the Bolan Odyssey, by Faheem Ahmed, said they presented a tranquil, gentler side of the province.Speaking to Daily Times, National College of Arts (NCA) faculty member and artist Quddus Mirza said: “The tranquil landscapes of Ahmed appear to, at first glance, present a contradictory view of Balochistan amid the sad news and perpetual state of gloom that has been emerging from the province. However, this initial feeling soon fades as these works communicate a different side of the story.” Kaleem Khan, another noted artist from Balochistan, said: “Rural life, the depiction of night, the desert, everything Ahmed paints shows his deep insight and great love for Balochistan.”Eternal: Ahmed’s paintings depict the mountains, fields, stones, trees, people and their flocks of animals. They represent an aspect of Balochistan that is seldom talked about, but is nonetheless eternal. One of the larger paintings on display at the exhibition depicts a Baloch family walking through the desert. Camels are being used as beasts of burden and are carrying the family’s belongings, while the women are portrayed in traditional Baloch clothing. The artist has taken great care to ensure that all minute details are carefully depicted. In the distance, the viewer can see bluish hills that enhance the effect of the desert and the painting itself. The blue shade gives the mountains a very realistic look, as it depicts the shadows that can be seen in the desert. In another painting, a herd of sheep is driven by a shepherd. The beauty of the painting lies in the colors that are used in perfect harmony with its theme. Ahmed, with his portrayal of the desert and the harsh life of its inhabitants captivates the viewers with its stark contrasts. Four sculptures by the artist are also on display. Reality: Talking to Daily Times, Ahmed said his work was based on reality and he had merely portrayed Balochistan as it had appeared before him. He said it was unfortunate there was no artists’ union in Balochistan despite the presence of a Balochistan Art Council. He said the political circumstances of Balochistan were not good and required careful handling.“Displaying in Lahore has been a wonderful experience,” he said, adding noted artists Kaleem Khan and Jameel Baloch had inspired him. Faheem completed his Bachelors in Fine Arts from Balochistan University in 2004 and this is his first solo show. Eminent artist Saeed Akhter, Zarad David, Orya Maqbool Jan, and several art enthusiasts attended the exhibition, which would remain open until May 12.
http://www.dailytimes.com.pk/default.asp?page=2009%5C05%5C08%5Cstory_8-5-2009_pg13_10
province where secular politics still holds a place and many adhere to liberal political ideas that seem to have vanished from other parts of the country.
The prime minister is said to have given directions for a constitutional package to be worked out which can address the sense of deprivation of the people of Balochistan. It is not yet clear what the package will consist of, but it will need to incorporate concerns about financial resources available to the province and the degree of autonomy it enjoys. The question will be whether the package can undo the damage inflicted by the harsh comments made a few weeks ago by the interior adviser who, with astonishing insensitivity, slammed Baloch nationalists. Sometimes one wonders if those who make up the government sit together and determine policy, before making statements. Too often it seems individuals act on their own initiative and that the Islamabad setup as a whole lacks a clear-cut line of collective action.
In a situation such as that which prevails in Balochistan, such a policy can cause grave harm. The danger is that we are fast running out of time in the province. Feelings of anger and rage grow and are now openly reflected in interviews and statements made by nationalist leaders. The province is poised on the edge of a razor blade, and the situation is all the more precarious given that the Taliban too seem to be eyeing it as a possible base. There can then, in this situation, be no sense at all in targeting the forces that can offer a defence to them and prevent them gaining ground in a province where secular politics still holds a place and many adhere to liberal political ideas that seem to have vanished from other parts of the country. Early in his tenure, and on several occasions since then, President Asif Ali Zardari spoke of the beginning of a reconciliation process in Balochistan. The constitutional package now being planned is presumably a part of the same policy. There is a need to take it decisively forward, while there is still time to hold back the mounting anger threatening to sweep over the province and overwhelm the federation.
Source: http://www.thenews.com.pk/daily_detail.asp?id=176844

Jan Mohammad Dashti en balochisk författare och politiker är skjuten av den fruktade Pakistanska militära underrättelsetjänsten ISI

Jan Mohammad Dashti är en välkänd författare, debattör, poet, journalist och chefredaktör och grundare av den ansedda tidningen Daily Asaap från Quetta, Balochestan (den av Pakistan ockuperade delen av Balochetsan). Tidningen är kritiskt till den orättfärdiga Pakistanska militärens operationen i Balochestan som har pågått där i ca 4 år och som skördat tusentals balcoher livet.

Enligt Baloch Human Right Council i London har höga agenter från den Pakistanska underrättelsetjänsten (ISI) besökt Daily Asaaps kontor i Quetta, huvudstaden av den Pakistan ockuperade delen av Balochetsan. De har hotat personalen att ändra sin policy genom att undvika att skriva kritiskt mot militären och dess operation i Balochestan. Om så inte sker kommer ni att betala ett högt pris. Daily Asaap med ledning av Jan Mohammad Dashti som chefredaktör har ignorerat ISI:s varning och fortsatt med det fria ordet.

Det är troligt att dådet har genomforts av Lashkare Jhangawi, en fundamentalistisk milisgrupp, som allmänt anses vara en underordnad organisation av ISI och som är den Pakistanska militärens och säkerhetstjänstens förlängda arm. De har under åren mördat, massaresterat och torterat hundratals balcher som är emot kriget.
Balochestan är den största provinsen i Pakistan som annekterades med våld 1948 ett år efter staten Pakistans bildande. Sedan dess har tre stora krig utkämpats mot den Pakistanska militären. Balochestan är den rikaste provinsen när det gäller naturtillgångar såsom gas, olja, uran, marmor, m.m. Trots detta är provinsen underutvecklad och fattigt. Arbetslösheten är störst där och sjukvården är obefintligt. Provinsens alla resurser hamnar hos den Punjabi dominerande Pakistanska militären (Punjab är den mest tättbefolkade provinsen som har den politiska makten i Pakistan). Därför protesterar balocher mot exploateringen av provinsens tillgångar. Armén svarar med hårdföra metoder och det kommer allt fler rapporter om övergrepp mot de mänskliga rättigheterna. Övergreppen gäller bland annat människor som gripits av säkerhetstjänsten utan att sedan höras av. Militären bombar byar och städer där hundratals människor har mist livet eller skadats. Pakistan använder sig av de mest avancerade militära vapnen som de får från väst framförallt från NATO och USA för att bekämpa terrorismen men de använder vapnen istället mot försvarslösa balcher. Det ända brott de anklagas för är att de kräver rättvisa och ett rättvist fördelning av provinsens tillgångar.

Vi balocher fördömer den Pakistanska regimens terror mot balcher och vädjar till den svenska regeringen, politiska partier och organisationer att fördöma den Pakistanska militärens övergrepp i Balochestan samt verka för ett stopp av kriget mot oskyldiga balocher. Vi vädjar också till den svenska regeringen att arbeta i FN:s regi för att mordet på Jan Mohammad utredds av internationella utredare inom FN:s regi.

M. Baloch

Baloch Community – Sweden

Stockholm 2009-02-24

Kontakt: Baloch_community@yahoo.com

Tre politiska aktivister mördades kallblodigt av den fruktade Pakistanska underrättelsetjänsten ISI

Baloch Community – Sweden fördömer starkt de kallblodiga morden av Balochiska politiska aktivisterna Ghulam Mohammad Baloch, Sher Mohammad Baloch och Lala Muneer Baloch. Dessa aktivister mördades av pakistanska militära underrättelsetjänsten ISI. De plockades upp av säkerhetsagenter den 3:e april 2009 från en advokatbyrå i staden Turbat som ligger i den av Pakistan ockuperade delen av Balochistan. Det är inte första gången som den Pakistanska militären och underrättelsetjänsten ISI begår avskyvärda brott i Balochistan. Under de senaste 5-6 åren som en konflikt pågått mellan militären i Pakistan och balocher har tusentals människor arresterats och förts bort till andra delar av Pakistan där har de torterats eller avrättats i hemlighet. Flera balochiska flickor och aktivister har arresterats och används som sex slavar i den Pakistanska militärens läger/fängelser i Pakistan.

För ca en månads sedan skottskadades den kände balochiske chefredaktören av tidningen Daily Asaap i staden Quetta(huvudstad i östra Balochetsan) av ISI för att han vägrade lyda order av ISI och utföra censur och inte avslöja militärens brutala metoder i Balochistan.

Ghulam Mohammad, Sher Mohammad och Lala Muneer var politiska aktivister som kämpat för balochernas rätt till frihet och en rättvis fördelning av Balochestan's naturtillgångar som exploateras av den Pakistanska militären. Inkomsterna av försäljning av naturtillgångarna som gas, uran, marmor används för att finansiera utvecklingen av s.k. islamiska atombomber som testas i Balochestan. Detta sker medans balocherna har en levnadsstandard som är jämförbar med förhållanden som rådde för flera hundra år sedan i världen. Balochestan gas förs över till alla delar av Pakistan och används där medan balocher saknar gas, skolor, sjukhus, vägar, vatten, el, m.m. Därför protesterar dem. Militären svara med bomber, arresteringar, tortyr, fängelse och mord.

Enligt pålitliga källor har dessa tre aktivister plockats av ISI agenter från Advokaten Kachkol Ali’s advokatbyrå i staden Turbat den 3:e april 2009. De har förts över till ett okänt ställe och torterats. Sedan har deras kroppar kastats ner från en militär helikopter i bergområdet Peedark ca 20 Km från staden Turbat där de hämtades.

Balochistan har, under de senaste fem-sex åren, varit under en brutal militär operation. Tusentals människor har mist livet eller blivit invalida under kriget av bomber, i strider eller rövats bort av militären och mördats.

Staten Pakistan har sedan starten 1947 varit en stor plåga och ett ont för den balochiska befolkningen som deras land ockuperades av den nybildade Pakistan och annekterades med Englands goda minne 1948. Bör nog nämnas att balocher är en sekulär folkgrupp och har inget att göra med de fundamentalistiska rörelserna i stambefolkade territorier i andra delar av Pakistan. De kämpar endast för att uppnå rättvisa.
Vi vädjar till Svenska regeringen, politiska partier och organisationer samt till det internationella samfundet att agera kraftfullt mot Pakistan’s tysta krig i Balochistan och dess brutala metoder för att eliminera kritiska röster.
Stockholm 2009-04-09

M. Baloch

Baloch Community – Sweden

Baloch_community@yahoo.com

----------------------------------------------------------------------
Relaterade länkar:
AMNESTY INTERNATIONAL; Pakistan: Resolve Hundreds Of Baluch 'Disappearances'
http://www.amnestyusa.org/document.php?id=ENGASA330012009&lang=e


Jan Mohammad Dashti en balochisk författare och politiker är skjuten av den fruktade Pakistanska militära underrättelsetjänsten ISI http://www.radiobalochi.org/BH_Rights/BC_dashtiJanmohamad090225.html
Violence breaks out in SW Pakistan after 3 nationalist leaders killed
http://news.xinhuanet.com/english/2009-04/09/content_11156396.htm


Protest in Balochistan against killings of Baloch leaders
http://www.geo.tv/4-9-2009/39390.htm

Riots as Baloch chiefs found dead
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7991385.stm

Police Brutality Against The Poor Baloch People Of Iran

Police Brutality Against The Poor Baloch People Of Iran
By Reza Hossein Borr
23 May, 2009Countercurrents.org
The Baloch people in Iran are going through the hardest time in their history. They have been systematically oppressed, discriminated against and deprived of proper education. There are 3.5 million Baloch and Iran and there has not been even one single high official in the country in the last 30 years.

http://www.countercurrents.org/borr230509.htm