Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

طرحی از بادبان


گزین های نهایی شهرداری زاهدان مشخص شدند

 • استاد پرویز بهادر زهی ریگی از نخبگان علمی و فرهنگی بلوچ عضو شوراهای دوره گذشته فوق لیسانس رشته ریاضی وگزینه دوم سیدالحسینی اهل شهر مرزی تایباد خراسان شورای شهر زاهدان به عنوان گزینه های نهایی شورای شهر زاهدان مشخص شدند.اگر در این انتخاب پای اعضای شورای شهراندکی بلغزد و هویت قومی خود را فدای ملاحظات دیگری کند مردم بلوچ قضاوت خوبی در مورد آنها نخواهد داشت .انتخاب شهردار غیر بلوچ تحقیر شهروندان بلوچ سراسر استان بلکه قوم بلوچ با هر ملیتی است.جناب مولانا عبدالحمید عازم سفر حج شده است.چنانچه ملاحظات شورای شهر پر رنگ تر از دیگر مصالح و منافع قوم بلوچ است پس بهتر است تا بازگشت ایشان صبر و تحمل به خرج دهند.با بازگشت ایشان تصمیمی منطقی تر و متناسب با 

  مصلحت قوم گرفته می شود.


    

The Balochistan Earthquake


awaran
Express Tribune Editorial 
Pakistan is prey to a range of natural disasters that can inflict dreadful wounds and do so with an almost predictable regularity. Whilst the disasters associated with weather — flooding and wind damage — are in large part predictable and annually cyclic, earthquakes are not. The surface of the earth is made up of tectonic plates that are dynamic, in motion, and it is their movements that cause the kind of devastation that has been wrought in Balochistan and so nearly brought catastrophe to our major cities. The only thing that can with certainty be predicted about earthquakes is that they will happen, but no earthquake-prone nation on Earth has yet successfully been able to devise a system that tells us the ‘when and where’. Pakistan is bisected by several active fault lines, and the zone between Quetta and Kalat is one where the possibility of earthquakes is high.
The September 24 earthquake that occurred in Balochistan, registered 7.7 on the Richter scale (making it more severe than the one that hit Kashmir in 2005) and has killed at least 250 people with another 350 injured — both numbers are expected to rise as aid and relief workers reach the more remote areas. Furthermore, several aftershocks have been recorded, including one that measured 5.9. The area may be thinly populated but where there are concentrations of habitation they are densely packed, often living in fragile mud-brick houses that offer little or no protection in the event of an earthquake. Distances between population centres in Balochistan are long, the roads are indifferently maintained and will anyway have been damaged. Helicopters are being used both to collect evidence of damage and deliver emergency goods to areas that in some cases have been literally flattened.
The chief minister of Balochistan has declared an emergency in Awaran, where 80 per cent of houses are reported destroyed, and placed 30 districts of the province on “high alert.” Earthquakes take a long time to recover from in undeveloped regions and previous experience of earthquakes in Pakistan suggests that the recovery phase is bedevilled with inefficiency and corruption, compounding the misery of those affected. Add in the internal unrest in Balochistan and it is easy to posit a scenario that stretches years into the future. There are still people living in temporary shelters as a result of the 2005 earthquake, and it may be another decade before the affected area sees a return to ‘normal’.
There are anecdotal reports of residual anger in the province at the slowness of government response to previous natural disasters and this event must not provide yet another reason for the people of Balochistan to add another black mark to their long list of grievances. That said, it is going to be difficult logistically to get help to the most needy and it is a virtual certainty that there will be people that succumb to their injuries because help did not arrive soon enough. The armed forces are best equipped to provide ‘first response’ but it will be for the civil administration to do the rebuild and repair work — and not just of habitation, as there will be thousands that are physically disabled by the earthquake. Planning for their future needs to begin now, not 10 years down the line. Perhaps if some of the budget given to defence could be directed to strengthening relief and rehabilitation efforts we could have a more adequate civilian response structure in place to deal with such disasters.
The medical and social-sector infrastructure of Balochistan was deficient before this, and will have been locally degraded to the point of extinction in the worst affected areas. Rebuilding schools, hospitals and rural health centres takes time, money and most importantly political motivation. The province is poor to start with and has few infrastructure resources of its own. The federal government of which there were such high hopes, including the still-unfulfilled hope of dialogue with Baloch separatists, appears to be increasingly paralysed by the events that surround it. There is almost as much media interest in the emergence of a small island, a consequence of the earthquake, off the coast near to the port of Gwadar; but what really matters is getting help, and fast, to the poorest and most disadvantaged.
Republished in The Baloch Hal on September 27th, 2013

چرا خامنه ای اجازه ملاقات با اوباما نداد؟، علی کشتگر

روحانی می دانست که ملاقات با رئیس جمهور آمریکا در نیویورک فرصتی استثنایی و تاریخی برای جلب افکار عمومی جهانیان و نشان دادن دگرگونی در سیاست خارجی ایران است. او قطعا به این دیدار تمایل داشت و این تمایل چه از طریق نزدیکان روحانی و چه از زبان خود او بارها اعلام شده بود. پس چرا با وجود درخواست آمریکا این ملاقات انجام نشد؟

پیروزی روحانی در انتخابات خرداد 92، پیروزی گفتمانی بود که خامنه ای در همه سالهای گذشته بویژه در دوره 8 ساله اخیر با آن دشمنی ورزیده بود. این پیروزی مثل دوم خرداد 76 برای خامنه ای شکست بود، اما برای جمهوری اسلامی راه خروج از بن بست می گشود. 18 میلیون ایرانی نیز به این دلیل به روحانی رای دادند که نمی خواستند تحریم ها اقتصاد کشور را به سوی نابودی و ویرانی ببرد و سیاست هسته ای ناشفاف جمهوری اسلامی ایران را به سوی پرتگاه جنگ و خونریزی بکشاند.
رای به روحانی رای به تغییر بود، بویژه در حوزه سیاست خارجی به امید پایان دادن به تحریم ها و البته گشودن فضای سیاسی کشور و احیای حقوق مدنی و شهروندی لگدمال شده مردم. روحانی در شرایطی برنده انتخابات 24 خرداد شد که نه فقط مردم به شدت از دیکتاتوری خامنه ای و سیاستهای غیرکارشناسانه خارجی و داخلی حکومت بی کفایت او ناراضی و برآشفته بودند، بلکه در صف حکومت گران نیز نارضایتی های پنهان از سیاستهای تنش فزایانه ای که کشور را به بن بست رسانده بود به اوج خود رسیده بود و شاید بیش از نیمی از اصول گرایان نیز بدون آن که جرات ابراز مخالفت نشان دهند، از اقدامات و رفتار خامنه ای و بیت او که موجب تحریم ایران و بحران اقتصادی و اجتماعی شده بود سخت ناراضی بودند و قلبا خواستار شکست تندروها بودند.
پس اغراق نیست اگر بگوئیم که روحانی برای پیشبرد نظرات خود نه فقط از حمایت رای دهندگان و نهادهای مدنی بلکه از حمایت طیف گسترده ای از حاکمیت نیز برخوردار است و اگر اشتباهات دوران آقای خاتمی را تکرار نکند و بر نظرات خود بایستد می تواند دست کم در عرصه سیاست خارجی با تکیه به افکار عمومی و جلب حمایت پراگماتیستهای اصول گرا از موانعی که بیت و دولت موازی بیت ایجاد می کنند عبور کند.
خودداری روحانی از ملاقات با اوباما و حتی ترس او از یک رویارویی مختصر در حد فشردن دست رئیس جمهور آمریکا نشان داد که او برای گشودن قفل سیاست خارجی که مستلزم تنش زدایی میان ایران و غرب است، از جسارت کافی برخوردار نیست. او چه در سخنرانی در سازمان ملل، چه در گفتگو با کریستیان امانپور و چه در مساله امتناع از روبه رو شدن با رئیس جمهور آمریکا نشان داد که خود را در خطوط قرمز خامنه ای محدود کرده است. روحانی می دانست که ملاقات با رئیس جمهور آمریکا در نیویورک فرصتی استثنایی و تاریخی برای جلب افکار عمومی جهانیان و نشان دادن دگرگونی در سیاست خارجی ایران است. او قطعا به این دیدار تمایل داشت و این تمایل چه از طریق نزدیکان روحانی و چه از زبان خود او بارها اعلام شده بود. پس چرا با وجود درخواست آمریکا این ملاقات انجام نشد؟ پاسخ آن را قبلا رسانه ها و محافلی که نظرات خامنه ای را منعکس می کنند داده اند:
کیهان یک روز پیش از سخنرانی روحانی در سازمان ملل در سرمقاله خود (یادداشت روز) نوشت: "دستی که از سوی اوباما احیانا وسط یکی از راهروهای سازمان ملل یا سر میز ضیافت ناهار بان کی مون به سوی منتخب ملت ایران دراز شود، دست یک جنایتکار به تمام معناست... که از آستین شیطان بیرون آمده،...فشردن چنین دستی - ولو در حد چند لحظه با تاریخ مصرف ژورنالیستی کوتاه- مسوولیت سنگینی را بر دوش روحانی می افکند، همچنان که یک امتیاز بزرگ و باور نکردنی و بی هنگام برای شیطان بزرگ است." (سه شنبه 23 سپتامبر کیهان)
نظیر همین سخنان در گفتگوهای عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس (آقای کوثری) و یا در نشریه جوان وابسته به سپاه پاسداران تکرار شده اند. حقیقت آن است که خامنه ای زیر فشار سنگین تندروها که مهمترین تکیه گاه او هستند به روحانی اجازه ملاقات با اوباما را نداد. او با این کار به آمریکایی ها حالی کرد که کلید حل مناسبات ایران و آمریکا نه در دست رئیس جمهوری که نظراتش به هاشمی نزدیک است بلکه در درست خود او است. خامنه ای با این کار به اعتبار روحانی در عرصه بین المللی، یعنی سرمایه ای که رئیس جمهور برای دگرگونی در سیاست خارجی و حل و فصل منازعه هسته ای به شدت به آن نیاز داشت ضربه ای سنگین وارد کرد. روحانی البته در گفتگو با خانم کریستیان امانپور با این ادعای عجیب که زمان کافی برای ملاقات با رئیس جمهور آمریکا وجود نداشت کوشید خود را مسئوول این تصمیم معرفی کند، اما آمریکائیان فهمیدند که رئیس جمهور خود را در منویات رهبر محصور کرده و چه بسا به این نتیجه برسند که نباید از این پس روی حرفهای او چندان حساب کنند. خامنه ای هم همین را می خواست. والبته دولت دست راستی نتانیاهو که از ملاقات احتمالی روحانی و اوباما و بهبود مناسبات ایران و آمریکا وحشت کرده بود نیز در مخالفت با این ملاقات کاملا با خامنه ای همسو بود. چنان که وزیر امور استراتژیک اسرائیل (یووال آشنانیتیز) با گستاخی به دور از عرف دیپلماتیک به اوباما توصیه کرد که از دست دادن به رئیس جمهور ایران "اکیدا خودداری کند." (روزمانه معاریو 22 سپتامبر)
علی کشتگر



Source: http://news.gooya.com/politics/archives/2013/09/167719.php  

انتقال امام جمعه راسک و همراهانش به زندان زاهدان و ملاقات با بستگان

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پس از آخرین جلسه دادگاه در روز سه‌شنبه ۲۶ شهریور ماه امام جمعه راسک و ۱۰ تن از همراهانش به زندان مرکزی زاهدان بند قرنطینه منتقل شدند.
۱۰ تن از این زندانیان روز یک‌شنبه ۳۱ شهریور ماه موفق به دیدار بستگان خود در این زندان گردیدند.
گل‌محمد بلیده‌ای تنها فرد از میان این ۱۱ زندانی بود که اجازه تماس و ملاقات با خانواده خود را پیدا نکرده است.
گفتنی است، فتحی‌محمد نقشبندی، عبدالغفار نقشبندی، ملک محمد آبادیان، هادی آبادیان، عبدالله آبادیان، گل محمد پلیده‌ای، جابر آبادیان، فواد آبادیان، نظام الدین ملازاده، فقیر محمد رئیسی، حمید ملازاده به اتهام قتل مصطفی جنگی‌زهی بازداشت و در حال محاکمه هستند.
حبیب الله سربازی خبرنگار و برنامه ساز تلویزیون در این رابطه به گزارشگر هرانا گفت: "این زندانیان کلیه اتهام‌ها و فیلم‌های نسبت داده شده به آن‌ها را در جلسه دادگاه رد کرده و خود را بی‌گناه دانستند."
این فعال مدنی در ادامه گفت: "محمد مرزیه در اقدامی شتابزده پس از منتقل شدن زندانیان از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان مرکزی با آن‌ها ملاقات کرده و می‌گوید: از نظر ما شما قاتل محسوب می‌شوید و تعدادی از شما اعدام خواهید شد. در اعتراض زندانیان به دادستان که چگونه شما تهدید به اعدام می‌کنید در حالی که ما در بازداشتگاه اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفتیم و در جلسه دادگاه همه این موارد را ذکر کرده‌ایم؟ گفته است: ما به هیچ یکی از سخنان شما استناد نمی‌کنیم جز یک حرف که مولوی عبدالله ملازاده به نقل از ملک محمد آبادیان از مقتول جنگی زهی بیان کرده‌اند. دادستان گفته است: مولوی عبدالله ملازاده در اظهارات خود گفته: من از ملک محمد آبادیان - یکی از متهمین پرونده - شنیده‌ام که گفته است: مصطفی جنگی زهی کشته می‌شود و این اظهار نظر ملک محمد آبادیان قبل از ترور جنگی زهی در مورد وی نشان می‌دهد که او قاتل است."
سربازی گفت: "این در حالی است که مولوی عبدالله ملازاده نامه توضیحی از سخنان خویش به دادستانی ارسال کرده و گفته است: خود جنگی زهی در مناسبت‌های مختلف خطر ترور شدنش توسط گروهک جند الله را همیشه عنوان کرده است."
وی در ادامه افزود: "پس از سخنان دادستان موجی از نگرانی در بین خانواده زندانیان و مردم بلوچستان از خطر اعدام آن‌ها برخواست از این رو بسیاری از معتمدین و روحانیان اهل سنت با تجمع در زاهدان و نوشتن نامه‌های مجزا به محمد مرزیه دادستان زاهدان و حاجی آقا سلیمانی نماینده رهبر در سیستان و بلوچستان خواستار پیگیری پرونده برای آزادی متهمین شده و اتهام اخیر دادستان را نادرست عنوان کرده‌اند."
حبیب الله سربازی همچنین تصریح کرد: "در جریان ملاقات بقیه زندانیان و پس از پرس و جو از علت ملاقاتی ندادن به گل محمد بلیده‌ای گفته شده: گل محمد درسلول مجزا از زندان نگهداری می‌شود و حتی با بقیه زندانیان این پرونده ملاقات داده نمی‌شود این در حالی است که کلیه زندانیان در دو سلول با یک دیگر هستند."
وی همچنین از قول خانواده فتحی‌محمد نقشبندی گفت: "مولوی نقشبندی دچار کاهش شدید وزن شده و از بیماری پرستات رنج می‌برد. و مولوی عبدالغفار فرزند نقشبندی دیگر متهم پرونده در جریان ملاقات با خانواده‌ها گفته است: من از روز اول دستگیری شکنجه شده‌ام حتی بازپرس‌ها مرا می‌زدند که چرا مردم بخاطر بازداشت شدنت تظاهرات می‌کردند در حالی که من در داخل زندان از تظاهرات‌ها هیچ خبری نداشتم."
وکیل مولوی نقشبندی به خانواده وی گفته است: "بر خلاف آنچه فکر می‌کنیم اتهام زندانیان قتل نیست بلکه محاربه ذکر شده است و اگر در این جلسه دادگاه اتهام محاربه از زندانیان برداشته شود اتهام قتل تازه مطرح می‌شود و برای اتهام جدید باید وکیل جدید بگیرید."
حبیب الله سربازی در پایان خاطر نشان کرد: "اتهام محاربه در حالی بیان می‌شود که پیش‌تر هیچ ذکری از این موضوع نبود و زندانیان را متهم به قتل جنگی زهی می‌کردند که عبدالقادر جنگی زهی برادر مقتول با نوشتن نامه به دادستان زندانیان را قاتلان برادر خود ندانسته و خواستار آزادی آن‌ها شده است. از این رو با کمرنگ شدن تهمت قتل، اتهام محاربه به آن اضافه شده است."

Source: https://hra-news.org/1389-01-27-05-24-07/16673-1.html  

Baloch people appeal for direct help from international community

 • Tens of thousands of survivors of Balochistan's earthquake are waiting for help in soaring temperatures as the death toll rises to more than 550 and anger grows at the slow pace of government aid. More than 100,000 people made homeless have slept in the open or under makeshift shelters. Balochistan hit by the 7.7-magnitude quake on September 24. Baloch people appeal for direct help from international community...
  Tens of thousands of survivors of Balochistan's earthquake are waiting for help in soaring temperatures as the death toll rises to more than 550 and anger grows at the slow pace of government aid. More than 100,000 people made homeless have slept in the open or under makeshift shelters. Balochistan hit by the 7.7-magnitude quake on September 24. Baloch people appeal for direct help from international community...
   
   Dr. Jumma Marri Facebook 






انگلیسی‌ صحبت کردن روباه بنفش، روحانی

 • روحانی انگلیسی‌ صحبت می‌کند، آیا این انگلیسی‌ شخصی‌ که معتقد است از انگلستان مدرک دکترا گرفته، همخوانی دارد، قضاوت با شما عزیزان...

  to say to american people to bring piss!! and friend sheep from iranians to the americans !!!
   

اداره اطلاعات, ماموستا فیض الله حسین پناهی را به زور از منطقه خود اخراج کرد

 • امروز پنجشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۲ - ماموستا فیض الله حسین پناهی یکی از فعالان فرهنگی و مذهبی اهل سنت توسط اداره اطلاعات به زور از زادگاه خوداخراج شد.

  بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، صبح امروز امروز پنجشنبه ۰۴ مهر ۱۳۹۲ - ماموستا فیض الله حسین پناهی ، از فعالان فرهنگی و مذهبی اهل سنت توسط اداره اطلاعات قروه از زادگاه خود ( روستایی قروچای از توابع شهرستان دهگلان) به زور اخراج شد.

  بنابه این گزارش ، این فعال فرهنگی و مذهبی کرد که توسط یکی از ماموران اداره اطلاعات بنام صالح میرکی بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفت و با بی احترامی نامبرده را به زور از زادگاه خویش اخراج کردند.

  شایان ذکر است که علت اخراج ماموستا فیض الله حسین پناهی ،برپایی شب شعر و کلاسی های فرهنگی و ادبی و مذهبی بوده که برای مردم روستایی اهالی منطقه لیلاخ و شهرستان دهگلان گذاشته بود. نامبرده در سالهای گذشته نیز چندین مورد توسط نهادهای امنیتی بازداشت و مدتهای طولانی را در اداره اطلاعات و زندان بسر برده است که از جمله دو سال گذشته نامبرده به اتهام اعتراض به حکم اعدام انور حسین پناهی یکی از فعالان کرد و بر پایی تجمعات اعتراضی یک ماه در بازداشتگاه اداره اطلاعات قروه زیر شدیدترین شکنجه ها گذارند که بعدا با قید و سیقه سنگین آزاد شد. شایان ذکر است که فیض الله حسین پناهی اهل روستایی قروچایی از توابع شهرستان دهگلان که به مدت چندین سال از روحانین خوشنام این منطقه بوده که به دستور وزارت اطلاعات از روحانیت برکنار شد.

اے خد !

 • اے خد !

  میرے پیارے خدا تو کیوں مجھے ہمیشہ موقع دیتا ہے

  کہ میں ناچیز تیرے کارناموں پر بے اطمینانی دکھاوں ؟...

  تجھ سے سوال کروں کہ تیرے زلزلے کچے مکانات کو ہی کیوں پیوست زمین کرتے ہیں

  کیوں تماری رحمتیں ہمیشہ انہی پر قہر بن کر ٹوٹ پڑتی ہیں ؟؟

  لگتا ہے تمہیں بھی شوق ہے میرے ایمان کو آزمانے کا 

  اور مجھے 

  تجھے جتانے کا

  کہ 

  تمہارا ہونا ہی یہ ثابت کرئے گا کہ ہماری غلطیاں دراصل تمہاری ہی کوتائیاں ہیں

  تب تک میں یہی مانتا رہوں گا

  کہ 

فشار رفسنجانی به خامنه ای؛ جام زهر آنقدرها هم تلخ نیست

 • رفسنجانی باز هم خامنه ای را برای سرکشيدن جام زهر اتمی تحت فشار گذاشت و گفت: پس از قطعنامه آتش بس سران سه قوه به همراه حاج احمدآقا نزد امام رفتيم که با تشريح وضعيت، امام به ما گفتند شما بيانيه داده و قطعنامه را بپذيريد ولی ديدند که اين کار ما نيست و خود ايشان آن بيانيه را داد و به جام زهر تعبير کردند؛
  البته ايشان پس از مدتی به من گفتند اگر که در آن دوران، آن جام زهر تلخ بود ولی امروز شيرين است.

عدنان رشیدی زندانی سیاسی کرد در بیمارستان بستری شد+ عکس

 • عدنان رشیدی زندانی سیاسی کرد به دلیل وخامت حال جسمانی بار دیگر از زندان به بیمارستان منتقل شد.
  بنابه گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی ، عدنان رشیدی که در اسفندماه سال ١٣٨۴ از سوی نیروهای امنیتی شهرستان مریوان بازداشت وچهارماه را درسلولهای اطلاعات مریوان و سنندج گذراند ، که در کمتر از ده دقیقه ازسوی دادگاه انقلاب مریوان در حالی که اجازه وکیل به وی داده نشده بود به ١٢ سال حبس تعزیری وتبعید به زندان ایذه خوزستان و ۵ سال تبعید از ایذه به مهریز یزد محکوم شد.
  این زندانی سیاسی کرد بدلیل اعتراض به حکم ناعادلانه خود در شهریور ماه سال ١٣٨۶ اقدام به اعتصاب غذا نمود و بعد از قریب به ۵٠ روزاعتصاب غذا ,به اعتصاب خود پایان داد، که در همان زمان در دادگاه تجدیدنظراستان کردستان مجازات تبعید زندان و تبعید ایذه وی برداشته ومحکومیتش به همان ١٢سال حبس تعزیری باقی ماند....
  گفتنی است که این زندانی سیاسی کرد در دوران محکومیت به بیماریهای متعددی از جمله دیابت, عمل جراحی بازروده ,روماتیسم قلبی, ضعف بینای , فلج تمام اعضای بدن به شکل ادواری ,اختلال درسیستم اعصاب”مغزواعصاب” دچارگردیده و هنگامی که به دلیل بیماریها بارها به مسئولین زندان اعلام کرده بود که باید تحت مداوای اساسی قرار گیرد که همواره از مسئولان زندان مورد بی توجهی قرار گرفته بود.
  بنابه آخرین گزارش از این زندانی سیاسی کرد مدتی پیش نامبرده دچار فلج شدن تمام اعضای بدن میشودو هم اکنون به مدت ۶ماه است که ازسوی زندان برای مداوا در بیمارستانهای بوعلی و فجرمریوان, توحید و قدس سنندج, و کلینیک‌های پزشکی در تهران ,بستری و همواره تحت درمان پزشک قرار دارد که باتوجه به وضعیت وخیم جسمی و روانی که دارد کمیسیون پزشک قانونی استان کردستان اعلام کرده که این زندانی توانایی تحمل حبس را ندارد, با این شرایط بارها وبارها درخواست ازادی مشروط این زندانی سیاسی از طرف مقامات قضایی استان کردستان رد شده است  

دکترا از بریتانیا و استفاده از مترجم

 • تا وقتی کریستین امانپور از دارنده مدرک دکترای یک دانشگاه بریتانیایی نخواسته بود جمله‌ای را به زبان انگلیسی بیان کند، بسیاری انگلیسی حرف زدن حسن روحانی را نشنیده بودند. اما امروز همه می‌دانند که او نیاز به مترجم هم دارد.

وزیر خارجه آمریکا با قذافی هم دیدار کرده بود

 • کاندولیزا رایس، وزیر امور خارجه سابق آمریکا در سال 2008 یعنی سه سال پیش از حمله ناتو به لیبی و سقوط رژیم قذافی با وی در طرابلس دیدار کرده بود. در آن زمان هم برخی رسانه ها از آغاز فصل جدیدی در روابط آمریکا و لیبی خبر داده بودند و قذافی نیز مثل امروز آخوندها در ایران، مست قدرت بود.

‎Baloch Republican Party بلوچ ریپبلکن پارٹی



 • بلوچ ری پبلکن پارٹی نے زلزلہ متاثرین کے لئے انسانی حقوق کے عالمی اداروں سے امداد کی اپیل کرتے ہوئے بلوچستان بھر اور سوئٹز لینڈ یورپ کے مختلف ممالک میں امدادی کی...مپ اور مہم شروع کرنے کا اعلان کردیا 
  بلوچ دشمن قابض ریاست سے خیر کی کوئی امید نہیں بلوچ قومی یکجہتی کو پروان چڑھانے قدرتی آفت سے متاثر ہونے والی بلوچ قوم کی مدد و معاونت کی جائے گی بلوچ ری پبلکن پارٹی کے میڈیا سیل کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے مطابق بی آر پی کے سربراہ نواب براہمدغ بگٹی کی صدارت میں سوئٹزلینڈ ،جرمنی ،کوریا ،لندن و دیگر چیپٹرز کے ذمہ داران کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں بلوچستان میں حالیہ قیامت خیز زلزلہ میں جاں بحق ہونے والوں سمیت تمام بلوچ شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور دو منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی اجلاس میں بلوچستان کی سیاسی و بحرانی صورتحال سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیااجلاس کے شرکاء نے زلزلے کے باعث انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ بلوچ دشمن قابض ریاستی قوتوں کی جانب سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جارہی ہے کہ بلوچ قومی تحریک امدادی کاموں میں رکاوٹ بن رہی ہے جو محض ایک بے بنیاد پروپیگنڈہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پروپیگنڈہ صرف اور صرف اس لئے کیا جارہا تاکہ قابض ریاست ان بین الاقوامی اداروں کو روک سکے جو بلوچ قوم کی مدد و معاونت کیلئے آنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ریاست سے خیر کی کوئی امید ہمیں کبھی تھی اور نہ ہی ہے اس لئے ہم بلوچ قوم سے امید کرتے ہیں کہ وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے گی ہم غم و مصیبت کی اس گھڑی میں بلوچ قوم جکے ساتھ ہیں اور ان کی ہر ممکن امداد کی جائے گی اجلاس میں فیصلہ کیا گیا فوری طور پر بلوچستان بھر اور کراچی میں امدادی کیمپ لگائے جائیں گے اور سوئٹز لینڈ ،جرمنی کوریا ،لندن ،دوبئی سمیت خلیج ممالک میں زلزلہ متاثر بلوچ قوم کی مدد کیلئے امدادی مہم شروع کی جائے گی اور یہاں سے بین الاقوامی اداروں پر دباؤ بڑھایا جائے گا اور ان سے اپیل کی جائے گی کہ وہ بلوچستان کا رخ کریں تاکہ متاثرین کی حقیقی معنوں میں مدد ہوسکے اس موقع پر یہ بھی فیصلہ کیا گیا بلوچ ری پبلکن پارٹی کی جانب سے ضلع کیچ اور آواران سمیت دیگر زلزلہ متاثرہ علاقوں کے متاثری کیلئے اشیائے خوردو نوش اور امدادی سامان پر مشتمل 15ٹرک فوری طور پر بھیجے جائیں گے اور وہاں موجود کارکنان امدادی سرگرمیاں تیز کردیں اور اپنے لوگوں کی امداد و بحالی کے حوالے سے اپنی تمام صلاحتیں بروئے کار لائیں

دلپدردیں حال



 • دلپدردیں حال: بلوچستان ءَ تاں مروچی چه هشتصد ءَ گیش مردم زمین چنڈ ءِ سبب ءَ چه دنیا ءَ شُتَگ ءُ اَنگت باز آوارانی چیر اِنت ءُ هزاران مردم ٹپے ءُ بی لوگ اَنت ء...ُ حكومت ءِ كمک اَنگت مشکیءَ بنگیج نبیتگ."vsh news" 

  تسلیت بلوچستان تسلیت:

  بر اثر زلزله سه شنبه24 سپتامبر2013در بلوچستان تا این لحظه بیش از 800 نفر جان باختند و تعداد زیادی زیر آوار ماندند آمار جان باختگان هرلحظه در حال افزایش است ؛ بیش از هزاران نفر زخمی و بی سرپناه شدند هنوز در برخی مناطق زلزله زده با گذشت 48ساعت هنوز عملیات كمک و نجات آغاز نشده است."vsh news" اما حكومت پاكستان آمار بسیار كمتری از تلفات به رسانه های خارجی و بین المللی میدهد. 
   

آهای شیخ فری!!! حرف امام دجالت، یادت نره!!

 • با آمریکا مذاکره نکن ولی‌ اگر مجبور شدی جام زهر رو سر بکش!

خبرگزاری رویترز یک گزارش تحقیقاتی خوبی راجع به جزب الله لبنان زده که خلاصه اش اینه:

 • حزب الله رو ایران ایجاد کرد که سدی باشه در مقابل اسرائیل و غرب در لبنان. اما حالا حزب الله وارد جنگ داخلی سوریه شده و بهترین نیروهاش رو با کمک و هماهنگی ایران در سوریه مستقر کرده. از وقتی حزب الله وارد این جنگ شد، نیروهای اسد دست بالا رو گرفتند و مخالفها به عقب رونده شدند. اما همه در داخل حزب الله ار این حرکت راضی نبودند چون میگفتند این کار باعث میشه حزب الله با القاعده و سلفی ها درگیر بشه که الان هم دقیقا همین اتفاق افتاده. اما حزب الله چاره ای نداشته چون دستور از طرف ایران بوده. ایران تا امروز ۳۰ میلیارد دلار خرج حزب الله کرده و اربابشه. حزب الله الان از خود ارتش لبنان و حتی ارتش بعضی کشورهای عربی هم قوی تر شده. فقط هم نیروی نظامی نیست. حزب الله باید هر ماه حقوق نزدیک به ۶۰ هزار پزشک و معلم و کارمند و ... رو بده و از این لحاظ برای خودش یک کشوره. اما ورودش به جنگ سوریه قمار بزرگی بود. کشوندن حزب الله به سوریه برای ایران هم قمار بزرگی بود. تخمین زده میشه که جنگ سوریه نزدیک به ماهی ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار از خزانه ایران رو می بلعه.

  متن فارسی از پروفایل سیاوش اردلان

ایران شهریه طلاب ۹ کشور را تامین می‌کند

 • ناصر مکارم شیرازی٬ از مراجع تقلید قم گفته که جمهوری اسلامی در حال حاضر شهریه طلاب حوزه‌های علمیه ۹ کشور را پرداخت می‌کند.
  به گزارش خبرگزاری «نسیم» آقای مکارم شیرازی این مطلب را روز پنجشنبه (چهارم مهر) طی سخنانی در مراسم افتتاح حوزه علمیه «مولی‌الموحدین» شیراز بیان کرده است.
  وی گفته که طلاب حوزه‌های کشور‌های هند، پاکستان، عراق، اندونزی، سوریه، لبنان، افغانستان و آذربایجان در حال حاضر از ایران شهریه دریافت می‌کنند....
  این مرجع تقلید هیج اشاره‌ای به میزان این شهریه‌ها و منابع تامین آن‌ها نکرده است.
  ۲۸ شهریور سال گذشته نیز یوسف طباطبایی٬ امام جمعه اصفهان از اداره ۲۰ حوزه علمیه در سوریه، لبنان، پاکستان و دیگر کشورهای آفریقایی از سوی علی خامنه‌ای خبر داده بود.
  جمهوری اسلامی سال‌هاست با صرف ده‌ها میلیارد‌ تومان هزینه٬ علاوه بر راه‌اندازی حوزه‌های علمیه٬ اقدام به ساخت و راه‌اندازی درمانگاه٬ بیمارستان و مدرسه در کشور‌های مختلف می‌کند.
  کشور‌های فقیر آفریقایی از مهم‌ترین مناطقی محسوب می‌شوند که در ۳۳ سال گذشته جمهوری اسلامی کمک‌های فراوانی به آن‌ها کرده تا دامنه نفوذ خود در آنها و جهان را گسترش دهد.
  این در حالی است که احمد خاتمی٬ امام جمعه تهران ۲۲ شهریور سال ۹۱ طی سخنانی ادعا کرده بود: «آوازه جمهوری‌اسلامی در جهان به‌خاطر پول نیست.»
  وی گفته بود «ایران پولدار‌ترین کشور دنیا نیست که پول عامل شناختش باشد» و «دین و مردم‌سالاری دینی» مهم‌ترین عامل «پرآوازه» شدن نام جمهوری اسلامی در جهان است.
  دیگربان 

Please spread the word to help the victims of #BalochistanEarthQuake


به دار آویختن حداقل یک زندانی در زندان گوهردشت کرج

 • بنابه گزارشات رسیده به « فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» حداقل یک زندانی در زندان گوهردشت کرج صبح امروز به دار آویخته شد.
  روز چهارشنبه ۳ مهرماه حداقل یک زندانی در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شد. این زندانی همراه با تعداد دیگری از زندانیان روز سه شنبه به سلولهای انفرادی بند ۵ جهت اجرای حکم ضد بشری اعدام منتقل شدند. نام زندانی که صبح چهارشنبه در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شد لطف الله فرامرزی ۴۸ ساله و نزدیک به ۴ سال بود که در سالن ۸ بند ۳ زندان گوهردشت بسر می برد.این زندانی سه شنبه هفته گذشته همراه با ۳ زندانی دیگر به سلولهای انفرادی انتقال یافته بود اما اعدام وی در آخرین لحظه متوقف و سه زندانی دیگر چهارشنبه گذشته به دار آویخته شدند.
  ...
  از سرنوشت سایر زندانیان خبری در دست نیست.
  همان زمانی که اخوند حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با فریبکاری از نفی خشونت و از صلح و عدالت و تدبیر سخن می راند این زندانی و زندانیان دیگر در انتظار اجرای حکم اعدام در سلولهای انفردای بسر می بردند و ساعتی بعد در زندان گوهردشت کرج به دار آویخته شد.
  فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، موج اعدام ها که از زمان منصوب شدن آخوند حسن روحانی توسط ولی فقیه بلاوقفه ادامه دارد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی برای متوقف کردن اعدام خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم به مراجع قضایی بین المللی است.
  فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
  ۳ مهر۱۳۹۲ برابر با ۲۵ سپتامبر ۲۰۱۳
  Visa mer
  Gilla ·

Gwank News www.youtube.com ‏نوک نوکترین حال آوارانءِ زمین چنڈءِ رپ Gwank News

آواران اور مشکے میں سکیورٹی کے نام پر باہر کی مدد کو روکا جارہا ہے، بی این ایف

 • بلوچستان میں جہاں قدرتی آفات نے جہاں تبائی مچادی ہے وہاں پاکستان دنیا کو بلوچستا...ن میں ریلیف سے روکنے کیلے بلوچ سرمچاروں کے خلاف پروپگنڈا کررہا ہے کہ وہاں بلوچ سرمچاروں نے ڈاکٹرز کی ٹیم پر حملہ کیا ہے تاکہ وہاں کوئی بھی بلوچ عوام کی مدد کو نہ آسکے، آواران مشکے میں سکیورٹی کے نام پر باہر کی مدد کو روکا جارہاہے، بلوچ نیشنل فرنٹ اپیل کرتی ہے کہ بلوچ قوم غم گھڑی میں باہمی اتحاد و یکجہتی سے ناگہانی آفت کا مقابلہ کرے ،عالمی ادارے بلوچ قوم کی امداد و بحالی کیلئے متاثرہ کا رخ کریں ۔


اصرار رفسنجانی به سرکشیدن هرچه سریعتر جام زهر

 • رفسنجانی در ادامه فشارهای خود به خامنه ای برای سرکشيدن هرچه سریعتر جام زهر اتمی، مصاحبه ای از او را که در دوران رياست جمهوری خامنه ای صورت گرفته بر روی سايت خود منتشر کرد.

  در اين مصاحبه، خامنه ای گفته است: می توانست وضعی وجود داشته باشد که حتی با آمريکا روابط دوستانه داشته باشيم....

  این در حالیست که یکی از اعضای باند ولایت خطاب به رفسنجانی و روحانی و اصلاح طلبان گفته، ديگر جام زهری در کار نیست.

  الياس نادران عضو مجلس شورای اسلامی گفت، خام انديشان مرعوب بدانند که ديگر جام زهری در کار نخواهد بود.
  Visa mer

CNN International

 • A 7.7-magnitude earthquake kills more than 200 people and injures 350 in southwest Pakistan. The quake struck on Tuesday and was powerful enough to create a small island off the coast, officials say. http://on.cnn.com/15rVccu


انتقال دو تن از زندانیان محکوم به اعدام اهل سنت زندان قزل‌حصار به سلول انفرادی

 • دوتن از زندانیان اهل سنت زندان قزل‌حصار که به اعدام محکوم شده‌اند به سلول انفرادی منتقل شدند و گارد ضد شورش قصد دارد چهارتن باقی مانده را نیز به سلول انفرادی منتقل نماید.

  طی روز جاری حامد احمدی و صدیق محمدی به بهانه ابلاغ حکم به نگهبانی زندان احضار و از آنجا به سلول‌های انفرادی این زندان منتقل گردیدند....

  پس از آن مامورین زندان قصد انتقال کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی و سید هادی حسینی به سلول انفرادی را داشتند که با مقاومت ایشان رو برو شدند.

  تا لحظه تنظیم این خبر نیروهای گارد ضد شورش زندان بند را محاصره کرده و قصد حمله و انتقال چهار نفر باقی مانده به سلول انفرادی را دارند.

  از آن رو که هر شش نفر زندانی با حکم اعدام روبرو هستند این موضوع نگرانی را در مورد احتمال اجرای حکم ایشان افزایش داده است.

  یکی از این شش نفر به گزارشگر هرانا گفت: "ما شش نفر همگی دست به اعتصاب غذا زده‌ایم. خانواده ما شش نفر قصد دارند از فردا صبح مقابل زندان قزل‌حصار دست به تحصن بزنند."

  گفتنی است، طی روزهای اخیر مسئله اعدام زندانیان اهل سنت حساسیت محافل حقوق بشری را برانگیخته است و دادستان کردستان نیز طی گفتگویی با یک شبکه محلی این اقدام را مظلوم نمایی رسانه‌های ضد انقلاب برای اهل سنت ایران خوانده است. 

ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺯﻧﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ در حال اعدام

 • هم اكنون زندانيان اهل سنت به كمك شما نياز فورى دارند 

  بنا به خبر جديدى كه هم اكنون به دست ما رسيده ﺣﺎﻣﺪ ﺍﺣﻤﺪﯼ ﺯﻧ...ﺪﺍﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ مذهبى ﺍﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺣﮑﻢ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﺩند ﻭ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ﺭﺍ ﻫﻢ ﻣﯿﺨﻮﺍﺳﺘﻦ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﻣﺎﻣﻮﺭﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺩﻭﺭ ﻭ ﺑﺮ ﺍﺗﺎﻗﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﻤﺎﻝ ﻣﻼﯾﯽ ﻭ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻭ ﺟﻬﺎﻧﮕﯿﺮ ﺩﻫﻘﺎﻧﯽ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﯾﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺯﻧﺪﺍﻧﯿﺎﻥ هم اكنون ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺰﻝ ﺣﺼﺎﺭ ﻫﺴﺘﻦ


۱۲ اعدام در کرمان، مشهد و اروميه

 • رژيم آخوندی 12زندانی را در کرمان، مشهد و اروميه بدار آويخت. 8زندانی در کرمان، 3زندانی در اروميه و يک زندانی در مشهد حلق آويز شدند. بنا به گزارشهای دريافتی هشت تن از زندانيان عادی زندان اروميه نيز برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده اند. قرار است اين زندانيان فردا (پنجشنبه) اعدام شوند. لازم به يادآوری است از اول سال جاری تا کنون دژخيمان ۳۱ زندانی را در زندان اروميه اعدام کرده اند.

Please help the victims of Baluchistan Earthquake.

Pictures from Gwadar Island ofter the latest earthqueake in Balochistan


Following the 7.8 magnitude earthquake which truck Balochistan on Sunday and island had emerged of the Gwadar coastline.
 Experts from the National Institute of Oceanography are evaluating the island and say that it is spewing methane gas which can be seen are various points and there is a visible presence of marine life on the island.

The island is 60-70 feet above sea level and its land mass stretches 100-120 metres by 250-300 metres.