Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

هشدار:طرح تغییر کلی بافت جمعیتی بلوچستان_اسکان دو و نیم میلیون غیربومی جدید

طرح تغییر بافت جمعیتی بلوچستان از قبل از انقلاب دنبال می شد و رژیم پهلوی نیز در طرح داشت که بافت جمعیتی بلوچستان را بصورت کلی اما با زمان بندی شرایط به پیش ببرد،در زمان پهلوی بدین منظور بخش اعظمی از غیربومیان در شمال استان اسکان داده شدند که در اصطلاح محلی به آنها کولی خراسانی می گویند و به مرور زمان پس از تغییر نام حسین اباد به زابل به هویت زابلی شناخته می شوند.
 همچنین در شهرهای مرکزی آن زمان مانند خاش و ایرانشهر بعلت استقرار هنگ نظامی و پایگاه اموزشی ارتش خیل عظیمی از نیروهای غیر بومی در ایرانشهر و خاش با هویت های یزدی و بیرجندی اسکان داده شدند و به مرور زمان جزء فئودال های پر قدرت و صاحب زمین های خاش گشتند.
طرح تغییر بافت جمعیتی در آن زمان بصورت نرم  در حال اجرا بود،در دوران پهلوی بخش اعظمی از خاک بلوچستان تجزیه و به استانهای همجوار خراسان،کرمان و هرمزگان الحاق شد و بدین سان قریب به نیمی از جمعیت بلوچستان در بخش های تجزیه شده قرار گرفتند ، با فروپاشی رژیم پهلوی و استقرار رژیم ستمخمینی این طرح در اولویت تغییرات قرار گرفت با این طرح که اولویت اول به برتری دادن و حمایت غیربومیان ساکن شده و برتری دادن انان در امور اداری و سیاسی استان باشد.و همزمان با واگذاری قدرت اداری و سیاسی به غیر بومیان خیل عظیمی از غیر بومیان در پوشش نیروهای کادری و اداری در شهرهای مختلف بلوچستان اسکان داده شدند.
 طرح تغییر بافت بومی بلوچستان پس از برنامه توسعه سواحل مکران با اهداف نظامی و واگذاری بندر چابهار به کشور هند جهت توسعه این بندر سرعت گرفته است.طرحی که مردمان بومی را به حاشیه برده و از سویی به اقلیت در سرزمین بومی تبدیل می گرداند.
 چپاولگران جهت استثمار منابع و راه اندازی طرح های خود دست به فریب کاری زده و با شعار های عوام فریبانه با هدف توسعه بلوچستان به نفع بومیان و موجب رونق اقتصادی و منجر به ابادانی میشود سعی در تحمیل و پذیرش طرحهای خود را داشته و این در حالی است که از اول انقلاب تاکنون هزاران طرح شعاری تصویب و اجرا و عملی نشده است و حتی بسیاری از این طرح ها بر روی کاغذ نیز رسم نشده است.با وجود شعارهای عوام فریبانه از اول انقلاب تا به امروز حداقل بیست درصد از نیروهای بومی بلوچ به استخدام گرفته نشده و این امر منجر به فقر و بیکاری و سرکوب مردم گشته است.
 همچنین طرح تجزیه بلوچستان به سه الی چهار استان مجزا با در اکثریت قرار گرفتن نیروهای غیربومی صدرصد عملی و اجرا خواهد شد.
 در تازه ترین اقدام برای تغییرات کلی بافت جمعیتی بلوچستان اکبر ترکان همزمان با توسعه بندر چابهار(توسعه طرح های استعماری) با بیان اینکه طرحی در دست اجراست که بیش از دو نیم میلیون غیر بومی در بلوچستان اسکان داده شوند.طرحی که در صورت عملی شدن به زایش فقر ، بیکاری ، تبعیض ، حاشیه نشینی ، مهاجرت و سرکوب بیشتر خواهد انجامید و مردمان بومی به اقلیت فقیر تبدیل خواهند شد.
اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد از برنامه دولت برای افزایش 3 برابری جمعیت در سواحل جنوبی ایران خبر داد.
به گزارش عصرایران به نقل از خانه ملت، اکبر ترکان با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه سواحل مکران در دستور کار قرارگرفته خاطرنشان کرد: هدف اولیه این طرح این است که چگونه می توانیم جمعیت سواحل جنوبی ایران را از 1.5 میلیون نفر به 5 میلیون نفر برسانیم که 2.5 میلیون نفر آن در سواحل خلیج فارس و 2.5 میلیون نفر دیگر در سواحل دریای مکران مستقر شوند.
 ترکان با بیان اینکه در قانون برنامه ششم توسعه سواحل مکران در دستور کار قرارگرفته است، خاطرنشان کرد: هدف اولیه این طرح این است که چگونه می توانیم جمعیت سواحل جنوبی ایران را از 1.5 میلیون نفر به 5 میلیون نفر برسانیم که 2.5 میلیون نفر آن در سواحل خلیج فارس و 2.5 میلیون نفر دیگر در سواحل دریای عمان مستقر شوند.
 بلوچستان در حال حاضر از فقر مطلق و یا فقر خشن بالای هفتاددرصدی و بیکاری به همین میزان و از سویی با آمار بیش از نیم میلیون حاشیه نشین یکی از محروم ترین و مورد تبعیض قرار گرفته ترین استانهای کشور محسوب میشود و شهر چابهار با امار بیش از پنجاه هزار حاشیه نشین به نسبت جمعیت در رتبه اول قرار دارد.
همه به روشنی از تبعیض و نا برابری وعدم بکارگیری نیروهای بومی در بلوچستان آگاه بوده و واقف هستیم .ولی باید بدانیم این آگاهی به تنهائی کافی نبوده و چاره درمان نیست.مردم بلوچ همراه و همگام با مبارزین برای دفع ستم و استقرار عدالت باید بجنگند و عملا مخالفت خود را با طرح های توسعه طلبانه و استعماری رژیم که در جهت نابودی سرزمین و ملت و غارت منابع ماست نشان دهند و رژیم را مجبور به عقب نشینی نمایند.
محمود بلوچ
1_3__2017

No comments:

Post a Comment