Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اعدام حاج داد الله مرادزهي يكى از سرداران بلوچستان بعد از تامین دادن

سنى نيوز: بنابر گزارش خبرنگار افتخاری سنی نیوز از بلوچستان ایران به تاریخ 1/12/88 ساعت 4:30 صبح در زندان شهر زاهدان در استان بلوچستان ایران حاج داد الله مرادزهي به دست دژخیمان ولایت سفیه اعدام گردید.

تاريخ بشريت، بيانگر اين واقعيت است كه هميشه مظلومان و در طرف مقابل بي رحمان زمان و ناحق كشان بوده اند. چنانچه بارها در قرآن آياتي نيز در رابطه با اين واقعيت نازل گرديده است باي ذنب قتلت ، قتل الانبيا بغير الحق و ....

امروزه با توجه به وجود سازمانهاي حقوق بشر در سيستان و بلوچستان، مردم بلوچ مصداق اين واقعات قرار گرفته اند!

حكومت خونخوار آخونديسم سالهاست كه دست به اين اقدامات وحشيانه و بي رحمانه مي زند و شمار آناني كه بيگناه به دار آويخته و اعدام مي گردند در صفحات اين سطور نمي گنجد.

«حاج داد الله مرادزهي» (عموی شهید خدایار رحمت زهی که حدود دو هفته پیش اعدام شد.) نامي آشناست، وي در تير ماه گذشته به دست مامورين حفاظت سيستان و بلوچستان دستگير مي شود و پس از چندي به اداره اطلاعات سپرده شده. علي رغم اينكه 1 ماه قبل از دستگيري، با درخواست تامين وي موافقت شده بود در برابر اتهامات بي مورد و زير شكنجه هاي وحشيانه، (با سه سوراخ در کف پا توسط مته و دریل و به علت این شکنجه ها سه ما بینایی اش را از دست داد.) از وي مي خواهند كه بالاجبار اعمالي را كه ديگران انجام داده اند بر عهده بگيرند! اما، وي هرگز در برابر زورگويان تسليم نشد تا اينكه پس از گذشت 8 ماه به زندان زاهدان منتقل شد و در يكم اسفند ماه روزي كه سرهنگ عباسپور درون زندان اعتراف مي كند كه داد الله مرادزهي فردي بي گناه است و من به دروغ عليه وي اعتراف كرده ام. اما جنايتكاران رژيم آخونديسم اين آزاد مرد بلوچ، سردار طايفه مرادزهي، خير مدرسه و مسجد ساز كه يكي از اتهامات وي هم همين بوده است كه چرا به مدارس، مساجد و حوزه هاي علميه اهل سنت زاهدان كمك مي كني؟!

و اين ريش سفيد معتمد دلسوز و خيرخواه را در زندان زاهدان به دار مي آويزند«روحش شاد و يادش گرامي».

اما بايد بدانند كه مردم بلوچ هرگز وي را فراموش نخواهند و روزي مي رسد كه شاهد برگشت خون اين عزيزان باشند. او براي همگان مانند اظهر من الشمس است كه وي فردي بي گناه بود، هر چند كه اين حكومت كذاب در رادیو و تلويزيون و روزنامه های خود مطالب دروغ و خلاف واقعیت نشر مي كند.


No comments:

Post a Comment