Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

کشته شدن دو بسیجی توسط مردم در منطقه سرباز بلوچستان


طبق گزارش خبرنگار دزک نیوز از بلوچستان : در حالی که رژیم منحوس آخوندی ایران به خاطر اسارت امیر بلوچستان عبدالمالک ریگی محبوبترین فرد جوانان بلوچ جشن زابلی ها را در زاهدان به نمایش می گذارد واین جشن زابلی ها را به حساب مردم بلوچستان می گذارد ولی حقیقت چیز دیگری می باشد طبق گذارشات ارسالی از بلوچستان جوانان غیور بلوچستان از خبر اسارت امیر محبوب خود آنقدر به خشم آمده اند که صدها نفر توسط ایمیل درخواست اسلحه نموده اند تا ریشه ی متجاوزان را از بیخ قطع کنند و اخبار حاکی از آن است که جوانان خشمگین بلوچستان در انتقام امیر محبوب خود در منطقه کُدان سرباز سر دو بسیجی ملعون را بریدند ولی دولت منحوس از این مسئله هیچ یادی نمی کند وفقط برای جهانیان جشن زابلی ها را به نمایش می گذارد و زود است که این جشن آنان توسط جوانان غیور بلوچستان به عزایی سخت تبدیل شود .

http://dezaknews3.blogspot.com/

No comments:

Post a Comment