Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

جنجالهای تبلیغاتی رژیم جمهوری اسلامی ایران بخاطر --- تحویل گرفتن عبدالمالک ریگی و رضایت دنیای غرب

باردیگر رژیم جمهوری اسلامی ایران تبلیغات پوچی را به راه انداخته است تا تحویل گرفتن عبدالمالک ریگی را به حساب قدرقدرتی رژیم و ذکاوت «فرزندان گمنام امام زمان» بگذارد. درحالیکه تمام شواهد گواه این حقیقت است که ریگی در یک کشور خارجی دستگیر ، سپس به رژیم جمهوری اسلامی ایران تحویل داده شده است، سران رژیم می کوشند نقش سایر دستگاههای اطلاعاتی و مشارکت آنهارا دراین ماجرا کتمان سازند. دلایلی که پوچ بودن ادعاهای رژیم را برملا می کند ازاین قرار است:

- فیلمی که رژیم جمهوری اسلامی ایران از دستگیری عبدالمالک منتشر ساخته بوضوع نشان می دهد، هواپیما در فرودگاه ایران به زمین نشسته ، سپس پاسداران رژیم وارد هوایپمامی شوند.

- در هواپیما هیچ مسافری دیده نمی شود به جز عبدالمالک ریگی که بهت زده نشسته ، چشم بندی بر سر دارد و معلوم است وی از محل دستگیری تا ایران با چشم بسته آورده شده است.

با وجودیکه فیلمبرداران رژیم سعی کرده اندبه نحوی فیلمبرداری کنند که گویا ریگی مسافر هواپیما بوده، ولی دست بسته ریگی که فیلمبردارسعی کرده آنرا پنهان نگهدارد و چشم بند سر ریگی، عکس این ادعای رژیم را ثابت می کند.

- درحالیکه رژیم ادعا می کند هواپیمای ریگی از دبی به مقصد قرقیزستان درحال پرواز بوده ، ولی عکس هواپیما نشان می دهد این هوایپما ازنوع فالکون ۹۰۰ است که در اختیار سپاه پاسداران ایران می باشد. معمولا پروازهای دبی به قرقیزستان و بالعکس متعلق به شرکتهای هواپیمایی دولتی ویا خصوصی این کشورهاست که بر طبق قوانین، نام شرکت مربوطه روی هواپیما نقش بسته است.

- تاکنون هیچگونه اعتراضی از سوی دولتهای قرقیزستان و دبی برعلیه این هواپیما ربایی صورت نگرفته و این بی تفاوتی دولتهای مذکور دلیل پوچی ادعاهای وزیر اطلاعات رژیم را ثابت می کند.

- وزیر اطلاعات رژیم به عکسی استناد می کند که یک روز قبل در مقر آمریکادر افغانستان از ریگی و معاونش گرفته شده است. وی می گوید منابع اطلاعاتی سپاه پاسداران این عکس را در داخل ساختمان آمریکا در افغانستان گرفته اند! اگر رژیم چنین نفوذی در دستگاه نظامی - اطلاعاتی آمریکا و یا درتشکیلات ریگی داشت ، چرا تاکنون ازاعدام ده ها نفر از سرکردگان سپاه و ارتش بدست ریگی جلوگیری نکرده است ؟

- اگر رژیم راست می گوید و در مقر آمریکا ریگی را زیر نظرداشته، چرا از ماهیت دیدارهای ریگی با ذکر تاریخ و عکس و فیلم پرده بر نمی دارد؟ بنا براین تمام اظهارات سران رژیم کذب است . این جنجالها در شرایطی برای رژیم مورد مصرف پیدا کرده است که افکار عمومی مردم هیچگونه اعتمادی به این رژیم ندارند و برای سرنگونی آن بپاخاسته اند.

چه دولتهایی در تحویل دادن ریگی به رژیم جمهوری اسلامی ایران نقش داشته اند؟

دولت پاکستان طی سال گذشته چند نفراز افراد گروه وابسته به ریگی ، از جمله عبدالحمید برادرعبدالمالک ریگی را به رژیم ایران تحویل داده است. ظاهرا ریگی با پاسپورت افغانی تردد می کرده و برطبق اظهارات وزیر اطلاعات رژیم وی یک روز قبل از دستگیری در افغانستان بوده است. از اینرو می توان به این واقعیت پی برد که ریگی درکشورهای پاکستان و افغانستان رفت و آمد داشته و با توجه به سوابق گروه ریگی، این جریان با آمریکا نیزبی ارتباط نبوده است.

از آنجا که هردو دولت پاکستان و افغانستان دست نشانده آمریکا می باشند ، تصور نمی شود این دولتها بدون اجازه آمریکا جرأت کنند دست به چنین سازشهایی با رژیم حاکم بر ایران بزنند. تحویل ریگی به ایران را باید در کادر عملیات تحویل عبدالله اوجالان رهبر سازمان پ ک ک به ترکیه جستجوکرد که دستگاههای اطلاعات آمریکاو اسرائیل مبتکر و مجری آن بودند.

دولت آمریکا اکنون در عراق و افغانستان سخت گرفتار شده از اینرو در نظر دارد به هر وسیله ای خودرا از این باتلاق بیرون آورد. باتوجه به سوابق تاریخی خصومت و رقابت بین شیعه و سنی ، گروههای شیعه دست نشانده رژیم ایران اکنون می توانند آمریکا را در سرکوب گروههای سنی مخالف آمریکا یاری کنند. درسالهای گذشته دوبار رژیم جمهوری اسلامی ایران حسن نیت خودرا در دوستی با آمریکا و دردشمنی با سنی ها ثابت کرده است. یکبار هنگام حمله نظامی آمریکا به افغانستان که حکومت سنی طالبان را مورد هجوم قرارداد وبا توافق پنهانی سران رژیم از حریم هوایی ایران استفاده کرد، باردیگر هنگام حمله به حکومت سنی حاکم بر عراق بود که به سقوط صدام حسین انجامید. هم اکنون گروههای سنی مخالف آمریکا در عراق و افغانستان به مراتب از حکومت های صدام و طالبان برای آمریکا خطرناک تر شده اند. بیهوده نیست که دولت اوباما از هنگام روی کار آمدن درصدد برقراری مناسبات کامل دوستی با رژیم ایران برآمده و بطوردائم به امتیاز دهی ادامه می دهد.

آیا پائین کشیدن هواپیمای مسافربری بر فراز کشورها عمل تروریستی نیست؟

رژیم جمهوری اسلامی ایران بدون هیچگونه واهمه ای از واکنش جهانی در مورد نقض قوانین بین المللی ادعا کرده است : هواپیمای ریگی از دبی عازم قرقیزستان بوده ، جنگنده های ایران هواپیما را در بندرعباس فرودآورده اند، پس از دستگیری ریگی هواپیما به مسیر خود ادامه داده است. درجای دیگر نیز ادعا کرده است «فرزندان گمنام امام زمان» در خارج از مرزهای ایران ریگی را دستگیر و به ایران منتقل کرده اند. درصورت صحت حالت اول ، رژیم ایران اعتراف کرده است دست به عمل هواپیماربایی زده وجان مسافران را به خطر انداخته است . اگر شق دوم ادعای رژیم صحیح است بنا براین جمهوری اسلامی خارج از مرزهای ایران دست به آدم ربایی زده است.

اگر دولت آمریکا و سایر منادیان حقوق بشر راست می گویند ومخالف هواپیما ربایی و آدم دزدی هستند، چرا در محکومیت رژیم جمهوری اسلامی ایران کوچکترین اظهار نظری نمی کنند؟ آیا بزعم دولتهای آمریکا ، اروپا و نهادهای حقوق بشر اینگونه اقدامات تروریستی از جانب رژیم جمهوری اسلامی ایران قابل تقبیح نیست ؟

آیادر پس این باج دهی آشکار دول غرب به رژیم تبهکار جمهوری اسلامی ایران چه دلیلی به جز نیاز اقتصادی آنها وجود دارد؟ این حادثه درعین حال زنگ خطری است برای تمام اپوزیسیون ایران و دلیل انکار ناپذیری است که: هرچه دول غرب در بحران اقتصادی و لشگر کشی های قرون وسطایی بیشتر گرفتار آیند ، زدوبندهای پنهانی بر سر نیروهای مخالف رژیم جمهوری اسلامی ایران را شدت می بخشند. بدا بحال کسانی که به آمریکا امید بسته اند وتصور می کنند با کمک آنها می توانند در ایران دمکراسی برقرار کنند.


سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

۵اسفند ۱۳۸۸- ۲۴ فوریه ۲۰۱۰

No comments:

Post a Comment