Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

TranslateAli Akbar Mengals foto.

وثیقه ٨٠٠ میلیونی برای یک هموطن کردبیدادگاه رژیم شهرستان دیواندره در استان کُردستان برای یک هموطن کُرد وثیقه‌ی ٨٠٠ میلیون تومانی صادر کرد.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، یک شهروند کُرد ساکن شهرستان دیواندره به نام سید انور قریشی که یک ماه قبل از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه ٨٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد گردید.

این هموطن ٤٥ ساله به اتهام همکاری با احزاب کُرد اپوزسیون حکومت آخوندی بازداشت شده بود.

گفته می‌شود، نیروهای اطلاعاتی اتهام این هموطن کُرد را همکاری مالی با یکی احزاب کُرد اپوزسیون حکومت آخوندی اعلام کردند.

به گفته یک منبع مطلع، سید انور قریشی به مدت یک ماه در اداره‌ی اطلاعات دیواندره در بازداشت بسر برده و در این مدت توسط مأموران امنیتی تحت بازجویی و شکنجه روحی قرار گرفته است.
وثیقه ٨٠٠ میلیونی برای یک هموطن کرد

بیدادگاه رژیم شهرستان دیواندره در استان کُردستان برای یک هموطن  کُرد وثیقه‌ی ٨٠٠ میلیون تومانی صادر کرد.

به گزارش آژانس خبررسانی کُردپا، یک شهروند کُرد ساکن شهرستان دیواندره به نام سید انور قریشی که یک ماه قبل از سوی نیروهای اطلاعاتی بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه ٨٠٠ میلیون تومانی از زندان آزاد گردید.

این هموطن ٤٥ ساله به اتهام همکاری با احزاب کُرد اپوزسیون حکومت آخوندی بازداشت شده بود.

گفته می‌شود، نیروهای اطلاعاتی اتهام این هموطن کُرد را همکاری مالی با یکی احزاب کُرد اپوزسیون حکومت آخوندی اعلام کردند.

به گفته یک منبع مطلع، سید انور قریشی به مدت یک ماه در اداره‌ی اطلاعات دیواندره در بازداشت بسر برده و در این مدت توسط مأموران امنیتی  تحت بازجویی و شکنجه روحی قرار گرفته است.

تهديد زندانيان سياسي مذهبي اوين به اجراي حكم اعدام در صورت عدم همكاري با وزارت اطلاعات


روز سه شنبه 8 بهمن زندانيان سياسي اهل سنت محبوس در بند 350 اوين توسط مأموران اطلاعات مورد تهديد و فشار جهت همكاري با وزارت اطلاعات قرار گرفتند.
زندانيان محبوس در 350 اوين بنامهاي كاوه ويسي( ماموستا خالد) كاوه شريفي، شهرام احمدي، بهروز شاه نظري، مختار رحيمي، آرش شريفي و طالب ملكي روز سه شنبه 8 بهمن زندانيان سياسي اهل سنت محبوس در بند 350 اوين توسط مأموران اطلاعات مورد تهديد و فشار جهت همكاري با وزارت اطلاعات قرار گرفتند.

زندانيان محبوس در 350 اوين بنامهاي كاوه ويسي( ماموستا خالد) كاوه شريفي، شهرام احمدي، بهروز شاه نظري، مختار رحيمي، آرش شريفي و طالب ملكي توسط يكي از مأموران اطلاعات بنام داوري و يكي ديگراز شكنجه گران بنام بازجو محمدي و دو بازجوي ديگر كه قبلا اين زندانيان را دربند 209 اوين مورد بازجويي قرار داده بودند،مورد تهديد قرار گرفته اند كه در صورتيكه با وزارت اطلاعات همكاري ننمايند، حكم اعدام آنان تأييد و قابل اجرا ميگردد.
اين زندانيان نيز گفته اند كه ما جرمي مرتكب نشده ايم كه اعدام شويم، ضمن اينكه به هيچكدام از ما اجازه گرفتن وكيل نيز داده نشده است.
براي عدالت
تهديد زندانيان سياسي مذهبي اوين به اجراي حكم اعدام در صورت عدم همكاري با وزارت اطلاعات

روز سه شنبه 8 بهمن زندانيان سياسي اهل سنت محبوس در بند 350 اوين توسط مأموران اطلاعات مورد تهديد و فشار جهت همكاري با وزارت اطلاعات قرار گرفتند. 
زندانيان محبوس در 350 اوين بنامهاي كاوه ويسي( ماموستا خالد) كاوه شريفي، شهرام احمدي، بهروز شاه نظري، مختار رحيمي، آرش شريفي و طالب ملكي روز سه شنبه 8 بهمن زندانيان سياسي اهل سنت محبوس در بند 350 اوين توسط مأموران اطلاعات مورد تهديد و فشار جهت همكاري با وزارت اطلاعات قرار گرفتند. 

زندانيان محبوس در 350 اوين بنامهاي كاوه ويسي( ماموستا خالد) كاوه شريفي، شهرام احمدي، بهروز شاه نظري، مختار رحيمي، آرش شريفي و طالب ملكي توسط يكي از مأموران اطلاعات بنام داوري و يكي ديگراز شكنجه گران بنام بازجو محمدي و دو بازجوي ديگر كه قبلا اين زندانيان را دربند 209 اوين مورد بازجويي قرار داده بودند،مورد تهديد قرار گرفته اند كه در صورتيكه با وزارت اطلاعات همكاري ننمايند، حكم اعدام آنان تأييد و قابل اجرا ميگردد.
 اين زندانيان نيز گفته اند كه ما جرمي مرتكب نشده ايم كه اعدام شويم، ضمن اينكه به هيچكدام از ما اجازه گرفتن وكيل نيز داده نشده است. 
براي عدالت

mass graves in Balochistan (Pakistan)

فاچافچی


هرگاه فردی بدون وابستگی به دولت ؛ در مناطق مرزی ؛اقدام به وارد کردن اجناسی بکند ؛ از طرف دولت برچسب فاچافچی به او زده میشود و مستحق مجازات های سنگین . اگر تجار وابسته به دولت میلونها تن شکر وارد کنند اشکالی ندارد ؛ اما اگر یک هموطن شریف بلوچ یک کیسه شکر وارد کند ؛قاچاقچی است و مستوجب شدید ترین کیفر . قاچاقچیان اصلی ارز و طلا و ابزار شکنجه و جنگ افزار ؛ به ثروتهای ملیاردی دست یافته اند و در تهران آزادانه در برجهای خود زندگی میکنند ؛ اما یک هموطن کرد ما با مدرک لیسانس ؛ اگر یک صندوق اسباب بازی از کردستان عراق به کول خود بکشد و به کردستان ایران بیاورد؛ جان خودرا از دست میدهد و هدف گلوله تک تیر اندازان سپاه قرار میگیرد .برای حل این معضل اقتصادی ؛ باید بازار های مشترک در مناطق مرزی ایران ایجاد شود و تجار محلی آراد باشند به داد وستد بپردازند . گرده دوم ؛ به جرم مخل نظم وافدام علیه (امنیت ملی)؛ اعدام میشوند . در کشوری که حاکمیت ملی وجود ندارد ؛ هیچ چیز ملی نمیباشد و همه چیز دولتی است . در حقیقت دولت برای حفظ موجودیت خود ؛ اقدام به کشتن این جوانان میکند . مورد سوم که مهمترین و بیشترین اعدامها را شکل داده است ؛ برچسب و اتهام (تجزیه طلبی) است . با گسترش مبارزات هویت طلبانه به عنوان گفتمان سیاسی برتر و اندیشه نوین مبارزاتی در بین ملیتهای محروم ایران؛ جوانان ما در مناطق ملی بلوچستان ؛لرستان ؛کردستان ؛عربستان ؛آذربایجان و ترکمنستان به دنبال مطالبات معوقه خود میباشند و خواستار محرومیت زدایی و توسعه و آبادی سرزمینهای خود هستند . با شکست ایدئولوژیهای جهان شمول و شکست اسلام سیاسی در تمام رمینه های اقتصادی ؛اجتماعی و اخلاقی ؛ و با توجه به بحران هویتی در جامعه و عدم مشارکت سیاسی ملیتها در تصمیم گیریهای سیاسی ؛ اندیشه نوین هویت طلبی در ایران رشد تصاعدی پیدا کرده است و موجودیت حکومت تک زبانی ؛ تک ملیتی ؛ تک مذهبی را به مخاطره افکنده است .دولت مرکزی به جای حل مساله ملی ؛اقدام به پاک کردن صورت مساله کرده است و با اجرای اعدامهای فله ای از جوانان هویت طلب ؛ به ارعاب و ترور دولتی متوصل شده است .در ادبیات سیاسی جکومت اسلامی ؛ انسان آزاده و سر افراز بودن جرم محسوب میشود ؛ با هویت بودن و انقیاد ناپذیر بودن جرم است و همه باید تن به انقیاد و بردگی فکری بدهند تا از آسیب دولت در امان باشند .این اعدامها دنباله تیربارانهای دهه 1330 میباشند که سحرگاهان در زندان قصر تهران صورت میگرفت و ناله مرغان سحر راهم در آورده بود . قربانیان تیربارانها هم نحبگان و رجل سیاسی ایلات و عشایر بودند که تن به انقیاد دیکتاتوری نوین نمیدادند و در مقابل پروژه آسیمیلاسیون دولت نظامی جدید مقاومت میکردند و خواستار حفظ انجمنهای ایالتی و پلورالیسم سیاسی بودند . امروزه هم شاهد ادامه آن مبارزات میباشیم و این 500 اعدام اخیر که صورت گرفته است ؛ همه اعدام شدگان متعلق به ملیتهای کرد؛عرب و بلوچ بوده اند . در واقع ملیتها قربانیان اصلی اعدامها میباشند و این ناهنجاریهای اجتماعی که امروزه ما دچار ان هستیم ؛ ریشه در ندانم کاریهای دولتهای گذشته دارد که شرایط و ساختار سیاسی را بدون توجه به ساختار اجتماعی ایران برقرار کردند .

Historic ‪#‎VBMPLongMarch‬.


Historic ‪#‎VBMPLongMarch‬. The grave of Legendary Baloch Hero Chakar-e-Azam is in Satghara near Multan. The Marchers have emulated his Heroism. These Brave and Heroic Marchers have awakened the masses with their sacrifices for Baloch Nation. Kudos to them and all those who have supported them along the way at each step. This is how History is made.

US Congressman Gohmert backs an Independent Balochistan - Reads my Toronto Sun column into the...


Gohmert Speaks on Mass Graves in Balochistan, PakistanThe issue of discovery of mass graves in Balochistan raised with members of US congress:...


Agha Mir Suleman Daud Khan har delat med sig av en länk

دو معلم عرب اهوازي اعدام شدندSTOP BALOCH NATIONAL GENOCIDE!!!STOP BALOCH NATIONAL GENOCIDE!!!

Israel Military says Ready to Stop Iran's Nuclear ThreatSubject: Discovery of mass graves in Balochistan


To,

Your Excellency
Ban ki-Moon
Secretary General
United Nations
New York

Subject: Discovery of mass graves in Balochistan

Dear Sir,

On January 25, 2014, a shepherd in a rural area of Khuzdar district in Balochistan discovered a mass grave. After excavating the area, a number of mass graves were found in the Tutak village containing remains of more than 100 dead bodies. The more they dug the more mass graves they find.

Human rights groups have expressed fear that these remains belong to the victims of enforced disappearances, as Pakistani security forces have been involved in a massive campaign of enforced disappearances and kill and dump operations since last many years in Balochistan.

It is relevant to mention here that there are four types of substantive laws of international crimes according to the international criminal law which are mentioned in the preamble of Rome statue which are categorized in 4 categories of unimaginable atrocities: genocide, crime against humanity, war crimes and the crimes of aggression.

Pakistan has been committing all the four hereinabove mentioned international crimes against the Baloch nation. Since Pakistan had committed the crime of aggression by invading Balochistan on 27th March 1948, the Baloch have been struggling to restore the independence of their homeland. However, to crush their movement, Pakistani security forces have violated all human rights fundamentals.

A number of fact-finding reports conducted by Amnesty International, Human Rights Watch and other human rights watchdogs have confirmed Pakistan’s involvement in an infamous “kill-and-dump” operation, targeting political workers, students and others to silence the Baloch people.

However, the recent discovery of mass graves has sent shockwaves throughout the Baloch society, as they fear Pakistan has killed most of the 18,000 victims of enforced disappearances and dumped their bodies in mass graves.

It would not be out of place to state here that the relatives of missing persons who were in illegal custody of security forces have already launched a long march from Quetta to Karachi and then from Karachi to Islamabad under the leadership of Mama Qadir Baloch and Farzana Majid. They intend to raise the issue of enforced disappearances and kill-and-dump with the office of the UN in Islamabad.

Despite these naked atrocities being committed by the Pakistan, the UN and the international community have done little to reign in the Pakistani security agencies.

Your are requested to send a mission to investigate the issue of mass graves as it’s feared that more mass graves exist in different parts of Balochistan. Also, UN should conduct DNA test of the remains to confirm the identity of the bodies to provide at least some relief to the families of missing persons.

We end our letter with the words Bernard Shaw:

"The worst sin towards our fellow creatures is not to hate, but to be indifferent to them: that is the essence of humanity".

Yours Truly
Khalil Baloch
Chairman
Baloch National Movement
Email Contact: info@thebnm.org

وزارت اطلاعات رژيم به زندانيان سياسی محکوم به اعدام برای تن دادن به همکاری فشار می آوردوزارت اطلاعات رژيم به زندانيان سياسی محکوم به اعدام برای تن دادن به همکاری فشار می آورد

روز سه شنبه (8بهمن) زندانيان سياسی اهل سنت محبوس در بند 350 اوين توسط مأموران اطلاعات مورد تهديد و فشار جهت همکاری با وزارت اطلاعات قرار گرفتند. زندانيان محبوس در 350 اوين به نامهای کاوه ويسی (ماموستا خالد)، کاوه شريفی، شهرام احمدی، بهروز شاه نظری، مختار رحيمی، آرش شريفی و طالب ملکی توسط يکی از مأموران اطلاعات به نام داوری و سه تن از بازجويان جنايتکار که نام يکی از آنها محمدی است، تهديد شدند که در صورت عدم همکاری با وزارت اطلاعات، حکم اعدام آنها تأييد و قابل اجرا می شود.
زندانيان در قبال اين درخواست رژيم پاسخ داده اند که مرتکب جرمی نشده اند که مستحق اعدام باشند. آنان همچنين به مزدوران گوشزد کردند که به آنها اجازه استفاده از وکيل داده نشده است.

تاریخ ایران شاهدی است بر تجاوزات حکومت مرکزی به جان و مال مردم.


تاریخ ایران شاهدی است بر تجاوزات حکومت مرکزی به جان و مال مردم. ایران کشوری بود که در آن شاهان و شازدگان نه فقط به وسیله دشمنان بلکه توسط بستگان خود نیز به قتل میرسیدند .و یا کور یا اخته میشدند.شمار شازدگان ساسانی که در حین شکار در مرداب غرق میشدندو یا به دست رقبای منتظر السلطنه خود کشته میشدند به حدی رسید که دیگر اولاد ذکوری برای ادامه سلطنت باقی نماند و اجبارا دختران را به مقام شاهی بر میگزیدند .در ایران بعد از اسلام هم همین سنت نا پسند ادامه یافت. تاریخ صفوی سرگذشت بی پایانیست از قتلهای درباری. شاه اسماعیل بوسیله بستگان نزدیک خود به قتل رسید . محمد خدابنده را کور کردند .عباس اول حتی یکی از پسران خودرا سالم نگذاشته بود تا بتواند به عنوان جانشین بر تخت بنشیند .نادر افشار فرزند خودرا در یک حمله عصبی کور کرد. دامنه این ترورهای دولتی در مرکز به اواسط قرن نوزدهم میلادی هم میکشد عباس میرزا نزدیک بود در سن یازده سالگی توسط برادر بزرگتر خود ناصر الدین که بعد ها بر تخت نشست کشته شود که با وساطت سفرای خارجی جان سالم به در برد اما اموال شخصی او مصادره شد و لوازم خانه اش را ماموران برادرش غارت کردند .دامنه توطئه های دربار گریبان وزیران و رجال سیاسی را هم میگرفت . سرانجام دهشتناک وزیران اعظم ؛مجد الملک یزدی ؛ خواجه شمس الدین جوینی ؛ و خواجه رشید الدین فضل الله در تاریخ معروف است .فرمان شاه صفی مبنی بر قتل عام خیانت بار خاندان امامقلی خان که جزیره هرمز را از پرتغالیها باز پس گرفت نمونه دیگریست از قتلهای دولت مزکزی . همینطور سرنوشت اولین نخست وزیر ایران حاج ابراهیم کلانتربه دست فتحعلیشاه ؛قتل قائم مقام و امیر کبیر و حسینقلی خان ایلخانی به دست محمد شاه و پسرش ؛ قتل تیمور تاش و سردار نصرت و سردار اسعد به دست رضا شاه و ترور سپهبد بختیار توسط محمد رضا شاه و قتل شاپور بختیارتوسط حکومت مرکزی کنونی نمونه هایی هستند از بی قانونی دولت مرکزی که باعث عدم امنیت اجتماعی وامنیت شغلی و انحطاط اخلاقی در جامعه گردیذه است . گذشته از غصب مال و مصادره اموال کشته شدگان به نفع دولت که باعث نا امنی اقتصادی میگردید دولت انحصار تجارت و صناعت را هم در دست داشت. تجارت عمده توسط وابستگان دربار صورت میگرقت. چون شازدگان و رجال ثباتی نداشتند ؛تجارت و صناعت هم بی ثبات بود و همیشه دستخوش تحولاتی میشد که برای این نوع فعالیت سودمند نیست . به علت ناا منی و فساد اخلاق مدنی ؛ مردم قادر به شرکت فعال در اقتصاد نبودند .. تمرکز ثروت در تمامی دربار جهت سرمایه گذاری به کار نیفتاد و از دایره فعالیت اقتصادی خارج شد و تبدیل به کاخ تجملات و خرید اشیائ زینتی از خارج گردید و جهت اشباع روانی نورسیدگان به قدرت و ثروت به کار گرفته شد. این امر باعث رواج پدیده زشت چشم و همچشمی و تفاخر به مال و منال و سرایت آن به دیگر اقشار جامعه گردید که امروزه بصورت بیماری مزمن در جامعه شاهد آن میباشیم .ساختن قصر های کوچک توسط عمال رزیم و تفاخر به اتومبیل های ساخت بیگانگان در مرکز ؛ توسط نسل وابستگان به دولت مرکزی شاهدی بر این مدعاست

‪#‎VBMPLongMarch‬ The army tried to stop the Marchers.‪#‎VBMPLongMarch‬ The army tried to stop the Marchers.

TEAM ‪#‎VBMPLongMarch‬ with hundreds of protestors outside Multan Press Club on discovery of ‪#‎MassGravesInBalochistan‬.


TEAM ‪#‎VBMPLongMarch‬ with hundreds of protestors outside Multan Press Club on discovery of ‪#‎MassGravesInBalochistan‬. The March continues. Truly Great people they are for Sure.
TEAM  #VBMPLongMarch  with hundreds of protestors outside Multan Press Club on discovery of #MassGravesInBalochistan. The March continues. Truly Great people they are for Sure.

‮پاکستان‬ - ‭BBC Urdu‬ - ‮اجتماعی قبروں کی دریافت کے خلاف احتجاج‬افاضات آقایان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی


اینروزها افاضات آقایان در فرهنگستان زبان و ادب فارسی بد جوری روی اعصاب خیلی از فعالین قومی راه رفته است. خیلی از کاربران دنیای مجازی و فیسبوک با یاداشتها و اظهار نظرهایشان این صحبتهای و اظهارنظرهای یک بعد نگر و پان فارسیستی اعضای فرهنگستان محکوم کرده اند . اما معتقدم که این دعوا سر درازی دارد و مال امروز دیروز نیست بلکه در این 200 سال اخیر که خودآکاهی قومی افزایش یافته و از طرف دیگر استیلای پان فارسیست ها و نه پان ایرانیست ها بر دیگر اقوام شکل کامل گرفته این دعوا بوده و تا صحبتهای اخیر آقایان رسیده است. . شما اگر به شرح مذاکراتی که در تدوین قانون اساسی صورت گرفته رجوع کنید همین استدلال ها را مخالفین زبانهای قومی در آن زمان ، بیان می داشته اند . اما در آن زمان ایستادگی و جدیت کسانی مانند رحمت الله مراغه ای مقدم ( از تبریز ) ، مرحوم مولوی عبدالعزیز ملازاده و... باعث شد که در اصل 15 قانون اساسی گنجانده شود. امروز هم ای کاش بجای مولوی مدنی ، مولوی سلامی ، یعقوب جدگال ، حمیدرضا پشنگ و...افرادی عملگرا و جدی مانند مولوی مدنی پیدا می شدند که نگذارند اجرای این اصل و نص صریح قانون در تنگ نظری آقایان گرفتارشود و بعد از 34 سال از تدوین آن حالت اجرایی پیدا نکند .

Facebook

the Pokestani army tired to sop long marchers!بی آر پی جنوبی کوریا توتک میں اجتماعی قبروں کی دریافتگی کے خلاف مظاہرہ کریگیبی آر پی جنوبی کوریا توتک میں اجتماعی قبروں کی دریافتگی کے خلاف مظاہرہ کریگی
بلوچستان ٹائمز (پ ر)بلوچ ریپبلکن پارٹی کے جنوبی کوریا کے صدر ناخو نصیر بلوچ نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا کہ بلوچستان میں خضدار کے علاقے تو تک میں اجتماعی قبروں میں مسخ شدہ لاشیں ملنا انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں ہیں۔ اس طرح کے غیر انسانی عمل کا انسانی حقوق کے ادارو خاص طور پر اقوام متحدہ کو فوری نوٹس لینا چاہئے۔ نصیر بلوچ نے مزید کہا کہ جنوبی کوریا کے شہر پاسون میں1فروری کو توتک میں اجتماعی لاشوں کی برآمدگی کے خلاف مظاہرہ اور نواب براہمدغ بگٹی کی ہمشیرہ اور بھانجی اور بلوچستان کی عظیم بیٹی شہید زامر بگٹی اور شہید بی بی جانا کی دوسری برسی کے موقع پر ریفرنسز کا انعقاد کرکے بلوچستا ن کے عظیم بیٹیوں کی خراج عقدیت پیش کرے گے۔قابض پاکستانی ریاست نے قائد نواب براہمدغ بگٹی کے ہمشیرہ کو شہید کر کے سمجھا کہ قائد کو تحریک سے علیحدہ کر سکے گا۔ لیکن شاہد قابض ریاست بھول گیا کہ یہ قومی سانحہ اس کو مزید تباہی کی طرف لے جائے گا۔ شہید زامر بگٹی کی عظیم قربانی بلوچ خواتین کے لیے مشعل راہ ہے ۔ مظاہرے کی تفصیل مندرجہ ذیل ہیں۔
پتہ : Seomy­ong sub­way sta­tion pusan, South Korea
ٹائم : 3:PM to 5:PM 
تاریخ :یکم فر وری 2014

http://www.thebalochistantimes.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=2080%3A2014-01-29-19-56-26&Itemid=487

جالب است که ایران تنها کشوری است که در آن فرهنگستان زبان و ا دب یک زبانی در مورد تدریس یا عدم تدریس وترویج زبانهای دیگر فتوا صادر می‌کند !جالب است که ایران تنها کشوری است که در آن فرهنگستان زبان و ا دب یک زبانی در مورد تدریس یا عدم تدریس وترویج زبانهای دیگر فتوا صادر می‌کند !

کجا دیده شده است که فرهنگستان زبانهای دیگر گردن خود از حیطه خود فراتر دراز کرده، خارج از دایره فعالیت خود در مورد سایر زبانها و آن هم به نحوی شگفت انگیز با خواست عدم ترویج و تدریس آنها وارد میدان کارزار با دیگر زبان‌ها شود !

از این سیستم آخوندی هر چه جوک بسازند کم ساخته‌اند که دنیا را بیش از ۳۴ سال است به خود میخنداند و مایه تفریخ خارجیها و ذلّت داخلیها شده است !
مخالفت محافظه کاران راسیست حکومت با آموزش زبان مادری در ایرانhttp://hraz.org/2014/01/29/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C

'Stop Baloch Genocide' - protest to condemn Military operation in Balochistan and massgraves. Islamabad by Mumtaz Sajidi


'Stop Baloch Genocide' - protest to condemn Military operation in Balochistan and massgraves. Islamabad by Mumtaz Sajidi

.محمدرحیم دهواری.


سلام به همه ی دوستان عزیز...عکسی که می بینید عکسه پدرمه...محمدرحیم دهواری...الان دقیقا 20 ساله که از خونه رفته و هنوز خبری ازش نیست. همه ی ما می دونیم که انتظار خیلی سخته و هیچ چیز بدتر و تلخ تر از انتظار نیست. خواهشی که از همه ی شما دارم ا...ینه که این پست رو به اشتراک بذارین تا هر کس که خبری ازش داره تماس بگیره. ازتون خواهش می کنم حتما به اشتراک بذارید و مطمئن باشید این کارتون نزد خداوند متعال بدون اجر نخواهد ماند. 09199273975 09119611198 09335931008 09308421817 05485222151 05485224155 05485222742 09153495965

امام زمان لخت ظهور میکند !


امام زمان لخت ظهور میکند ! در کتاب حق الیقین نوشته محمد باقر مجلسی آمده که: (أن من علامات ظهور المهدی أنه سیظهر عاریا أمام قرص الشمس) از علامات ظهور مهدی یکی این است که وی لخت و عریان جلوی قرص خورشید ظاهر میشود حق الیقین، لمحمد الباقر المجلسی، ص347. نویسنده ای با نام مفتی ابوقدامه صارم در کتاب (بیان حقیقت یا شناخت راهزن ) در باره لخت بودن امام زمان اینگونه با استناد به کتاب حق الیقین نوشته است: مهدی در حالت لختی و عریانی ظهورخواهد نمود و از همه جلوتر محمد با او بیعت خواهدکرد. حق الیقین قسمت دوم ص 347 ملا باقر مجلسی و شیخ عبدالرحمن دمشقی هم در کتاب قطره ای از دریای خرافات شیعه در صفحه 5 مینویسد: شیخ طوسی و شیخ نعمانی از امام رضا نقل میکنند که فرمود: از نشانه های ظهور این است که ان حضرت زیر نور خورشید و در حالت برهنگی ظهور میکند و ادرس داده به کتاب خق الیقین مجلسی ص 347 ارسالی از کاربر: پروشات هخامنش "روشنفکری با شک کردن آغاز میشود"

«هیس زبان فارسی در خطر است


( فقط شئیر نمایید !!!) «هیس زبان فارسی در خطر است» یه هماهنگی با کشورهای دیگه و سازمانهای بین المللی انجام بدین تا زیاد رو زبان خودشون مانور ندن؛ آخه ظاهرااین زبان فارسی خیلی حساس و شکننده است! وقتی که آب نظام و اپوزسیون در یک جوی میرود! حتی در مقابل حمله فرضی و احتمالی اسرائیل به ایران هم چنین اتفاقی بین نظام و اپوزسیون و سلطنت طلبان نیست چه اینکه همه میدانیم که تقریبا اکثر سلطنت طلبان و منافقین و ... له له میزنند برای این حمله واقعا چه چیزی غیر از تمامیت خواهی میتواند این دو را تا این حد به هم نزدیک کند؟ آن از زمان پهلوی که بعد از سالها خفقان و سرکوب زبان ترکی شهریار نامی لازم بود تا آن سکوت وحشتناک زبان مادریمان را بشکند و با شاهکار حیدر بابا روحی تازه بر آن بدمد و این هم از زمان حاضر که یکی از متحجر ترین چهره های نظام حکم نابودی تمامی زبانهای مادری غیر از فارسی را صادر میکند و عجیب تر آنکه که اتفاقا در اینمورد خاص هیچ اصلاح طلب و اپوزسیون خارج نشینی نیز در برابر آن موضع نمیگیرد. داغدان باغدان

Mass graves in occupied Balochistan and silent international media. By Guhram


Mass graves in occupied Balochistan and silent international media.
If you are neutral in the situation of injustice you have choosen the side of the oppressor-- Deshmond Tutu

War-torn countries are always big mass burial grounds whether its Stalin's Soviet Union or occupied Kurdistan. Few days before mass grave was found in Tootak area of Khuzdar. More than hundred mutilated and decomposed bodies of men and women were found in occupied Balochistan more than 18000 people are being enforced disappeared and more than 1000 had been murdered in the concentration camps of Pakistani army.

Pakistan also committed crimes against the Bengali nation during war of national liberation of Bangladesh. Pakistani army carried out "selective genocide" in Bangladesh. Mass graves still exists in Bangladesh where students, intellectuals, workers, peasants anyone suspected of opposing the Pakistani establishment were murdered. That kind of mass graves also exists in occupied Balochistan. Pakistani army and their death squads murder students, teachers, journalists, intellectuals and writers that is systematic effort to eliminate the intellectual and cultural elite of Occupied Balochistan.

Intellectual community was killed by Al-badar and Al-Shams during war of national liberation of Bangladesh that were the local death squads who kill pro-independence Bengali's they carry out "selective genocide" on the instructions of Pakistani army like-wise in occupied Balochistan students, activists, journalists, intellectuals and writers are being killed by Pakistani army and their outfits like Nifaz-e-Amn which is being led by Shafiq Mengal.

Mama Qadeer Baloch (Nelson Mandela of Balochistan) is vice chairman of Voice for Baloch Missing persons. He is struggling consistently and undauntedly against the enforced disappearances of Baloch nation. Jaleel Reki was the son of Mama Qadeer Baloch, he was political activist, he use to say to Mama I'm struggling for my land and my people I'm not selling heroin or doing anything immoral, I'm struggling for my birth-right. Jaleel was abducted by Pakistani army and he was badly mutiliated and was shot in the heart. Mama is leading one of the longest long march in South Asia against enforced disappearnces today is the 74th day of long march. They have covered 1400km from Quetta to Islamabad via Karachi.

Recently rogue state Pakistan had legalized enforced disappearnces and killings by Pakistan Protection Ordinance (PPO). Such laws are made to carry out selective genocide of Baloch nation.

We the Sindhi nation as brothers and neighbors condemn such inhumane acts of Pakistani army against Baloch nation. UN, EU, and US should pay attention to such crimes against humanity that is being committed by Pakistani army otherwise they are also on the side of the oppressor and equally responsible for the human rights violations.

Guhram Sindhi
Poltical Activist of Occupied Sindh

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-1079025