Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

دربیانیه جدید مطرح کرد --- مهدی کروبی خواستاربرگزاری رفراندوم شد

دبی – العربیه نت

مهدی کروبی امروز دوشنبه 22 – 2 – 2010 با صدور بیانیه ای خواستار اجرای رفراندوم برای " برون رفت از بحران " شد.

کروبی در بیانیه خود حاکمیت را به مصادره " تظاهرات 22 بهمن " متهم کرد و تاکید کرده است " جریان خشونت‌طلب می‌خواهد از این راهپیمایی که با حضور عظیم اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان امکان پذیر شد، برای پاک‌کردن آثار ناشی از زندانی‌کردن‌ها و جنایت‌ها و شکنجه‌ها و کشتارهای خیابانی بهره برد."

او در بیانیه خود پیشنهاد کرد برای " مشخص شدن اقلیت واکثریت " به معترضان اجازه دهند " یک میتینگ در یکی از میادین بزرگ تهران " برگزار کنند و تاکید کرده است که " امنیتش را هم خودمان تامین می‌کنیم و تضمین می‌دهیم که این راهپیمایی با پرهیز از هرگونه شعار ساختارشکن برگزارشود."

آقای کروبی در بخش دیگری از بیانیه هوادران حاکمیت را به تلاش برای تبدل تظاهرات گذشته به " رفراندومی برای تایید سیاست‌های خشونت‌ آمیز وضد مردمی " متهم کرده است وبر این اساس پیشنهاد داد برای " برون رفت از بحران " در ایران رفراندوم برگزار شود.

http://www.alarabiya.net/articles/2010/02/22/101144.html

No comments:

Post a Comment