Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

درسی که باید از دستگیری عبدالمالک ریگی گرفت کورش عرفانی

از ماجرای دستگیری و تحویل عبدالمالک ریگی نباید به آسانی گذشت، زیرا این حرکت می تواند سنتی بد را پایه گذارد که بر اساس آن بتوان چهره های شاخص اپوزیسیون را در هر کجا که هستند به نوعی راهی زندان های رژیم کرد. جمهوری اسلامی که براساس ماهیت خود می داند تا چه حد حکومت های غرب و منطقه آلوده ی به فساد و رشوه و منفعت جویی هستند از خوان یغمای مردم ایران می فروشد تا بتواند مخالفانش را سر به نیست کند.

در دستگیری عبدالمالک ریگی سرویس های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل، پاکستان و امارات متحده دست داشته اند. هریک برای منافع خود: آمریکا سه زندانی اش را تحویل خواهد گرفت، اسرائیل همیاری رژیم برای ترور مقام بلندپایه ی حماس را جبران می کند، پاکستان به قدری پول می رسد و امارات امنیت و اقتصاد خود را تحکیم می بخشد. حاصل کار این میان این است که یک بلوچ آزاده که ? با او موافق باشیم یا مخالف ? برای دفاع از حیثیت خود و مقابله با ستمی که بر مردم او می رفت می جنگید دست بسته به رژیم جهل و جنایت تحویل داده می شود.

این آرزویی است که رژیم برای بسیاری از مبارزین واقعی و رهبران اپوزیسیون در سر دارد و به دنبال راه ها و مسیرهایی است که به این مهم دست یابد. فراموش نمی کنیم هزینه ی سنگینی را که رژیم برای قتل شاپور بختیار پذیرا شد، بهایی را که برای قتل رهبران کرد در میکونوس داد، یا هزینه های سنگینی را که جهت از میان برداشتن رهبری مجاهدین در فرانسه و عراق قبول کرده است.

رژیم ا زاین واقعیت آگاه است که تا زمانی که در جامعه، مبارزه ی با استبداد و ستم به صورت نهادینه و شبکه های خودگردان درنیامده است افراد، چه با اهمیت فرد درمبارزه موافق باشیم یا خیر، نقش مهمی را در پیشبرد حرکت های مبارزاتی ایفا می کنند. به همین دلیل نیز می داند که با حذف فیزیکی این یا آن چهره، گاهی، می تواند ضرباتی جبران ناپذیر بر کل یک جریان وارد سازد. در همین راستا حتی حرکت های پیشگیرانه نیز از سوی جمهوری اسلامی صورت می پذیرد. به طور مثال قتل پروانه و داریوش فروهر.

این واقعیت ما را دعوت می کند که نسبت به سه موضوع حساس باشیم: 1) واکنش جدی نشان دادن نسبت به دستگیری عبدالمالک ریگی از طریق تماس با سفارت خانه های پاکستان در سراسر جهان و در صورت اثبات همکاری آمریکا انجام اعتراض مشابه به دولت آمریکا و سفارتخانه های آن 2) بالا بردن هشیاری و ضریب امنیتی در مورد فعالان سیاسی مطرح و کسانی که نقش کلیدی را در تشکل ها یا جریانات سیاسی ایفاء می کنند به طریقی که رژیم و یا دستگاه های امنیتی غرب هوس معامله و ماجراجویی برای سرنوشت آنان را به ذهن خود راه ندهند. 3) تاکید بر ضرورت سازماندهی اجتماعی مبارزه به طریقی که دستگیری یا از میان بردن فرد سبب تعطیلی یک جریان مبارزاتی و یک حرکت تشکیلاتی نشود.

در شرایطی که می بینیم جامعه ی ایران به واسطه ی جنبش آزادیخواهی مردم ایران قدم به یک دوره ی تاریخی سرنوشت ساز گذاشته است جا دارد که با هشیاری و فعال شدن بیش از گذشته به رژیم در حال فروپاشی اجازه ندهیم سقوط خویش را از طریق حذف و قتل و اعدام مخالفانش به تاخیر بیاندازد.

"یادداشت های روز"، ویژه سایت دیدگاه نوشته می شوند. در صورت تمایل به باز تکثیر متن، لطفاً منبع را "یادداشت های روز سایت دیدگاه" قید کنید.

6 بهمن 1388
 
منبع: سايت ديدگاه

No comments:

Post a Comment