Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

نکاتی درباره دستگیری عبدالمالک ریگی

شیر محمد بلوچ
روز سه شنبه وزیراطلاعات جمهوری اسلامی دستگیری عبدالمالک ریگی رهبر گروه ” جندالله” را اعلام داشت و فیلمی هم که ظاهرا این بازداشت را تایید می کند به نمایش گذاشت. رژیم اسلامی که طبق معمول چنین حوادثی را با بوق و کرنا اعلام می دارد اینبار نیز برای مرعوب ساختن خلق بلوچستان و تمام مخالفان خود در سراسر ایران، جار و جنجال خبری وسیعی را در این باره راه انداخته و در حالی که در تزلزل و بحران قراردارد، می خواهد خود را مقتدر نشان دهد.

جمهوری اسلامی ماجرا را این طور توضیح داده که در یک عملیات پیچیده توانسته هواپیما ی حامل ریگی را به مقصد دوبی توسط جنگده هایش مجبور به فرود در خاک ا یران نماید. آینده نشان خواهد که ادعای رژیم تا چه حد واقعیت دارد و چه نا گفته هایی در پشت آن قرار دارد و البته آنچه مسلم است انتشار خبر د ستگیری ریگی تحت الشعاع قراردادن فیلم هجوم وحشیانه نیروهای بسیج، لباس شخصی و نیروهای ویژه سرکوبگر رژیم اسلامی است که با شدت تمام دانشجویان خوابگاه دانشگاه را مورد ضرب شتم بی سابقه ای قرارداده و پنج نفر از آنان را بیرحمانه به قتل رساندند . فیلمی که بوسیله بی بی سی پخش شد و بازتاب گسترده ای در داخل و خارج ایران داشت. آنطور که به نظرمیرسد رژیم اسلامی در زدو بند و همکاری با سرویس های اطلاعاتی کشوری دیگر توانسته ریگی را به چنگ آورد . حتی یک مقام امنیتی رژیم، به وجود چنین ارتباطی اذعان نموده و این کشور به احتمال زیاد پاکستان است. این دو کشور در زمینه استرداد مخالفان به یکدیگر دارای قراردادهای امنیتی هستند و این توافقات را بارها به مرحله اجرا گذاشته ا ند. مثلا در یک مورد یکی از مخالفان حکومت پاکستان در بلوچستان پاکستان بنام ” بالاچ بلوچ” تنها به واسطه همکاری میان نیروهای امنیتی ایران بود که به د ست سرویس های امنیتی آن کشور افتاد و یا دستگیری عبدالحمید ریگی – برادر عبدالمالک ریگی – و تعدادی از همراهان او توسط پاکستان و تحویل آنان به ایران، نمونه دیگری از این نوع همکاری بین آن ها است. اما رژیم جنایتکار اسلامی که خود جز بد بختی، سرکوب و زیر پا گذاشتن همه ارزش های انسانی، برای مردم بلوچ ثمره دیگری نداشته، صلا حیت آن را ندارد تا عبدالملک ریگی را مورد محاکمه قرار دهد و بویژه آنکه این رژیم آدمکش با سابقه ای که دارد بی شک ریگی و اطرافیان او را مورد شکنجه قرار خواهد داد . بنابراین لازم است هر انسان شرافتمند و همچنین نهاد های حقوق بشری از حق و حقوق انسانی و شهروندی آنها دفاع کرده ونگذارند و اجازه ندهند شکنجه گران حکومت اسلامی آنان را در سیاه چال ها شکنجه کرده و در هم بشکنند.

مَی مکُران

No comments:

Post a Comment