Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

عشوه گری دختران فرانسوی با روبند و مینی ژوب درخیابان های پاریس


دراعتراض به مخالفان قانون جدید صورت گرفت


تونس - آمال الهلالی ( العربیه.نت)

دو دانشجوی دختر فرانسوی در اعتراض به استفاده "روبنده " در فرانسه در یک اقدامی عجیب و به هدف مسخره کردن زنانی که " روبنده " استفاده می کنند در حالی که " روبنده " بر روی خود بسته و دامن منی ژوب و کفش پاشنه بلند پوشیده اند در خیابان هاپاریس ظاهر شدند.

به گزارش روزنامه " دیلی تلگراف " این دو دختر دانشجو در مقابل دفتر نخست وزیر و سایر وزارتخانه ها پیاده روی کردند و توجه رهگذران را به خود جلب کردند.
این دو دانشجو این سوال را مطرح کردند که " برخورد دولت با کسانی که روبنده و دامن کوتاه می پوشند ، چگونه است؟ "

به رغم اینکه این اقدام توهین آمیز تلقی شد این دو دختر دانشجو تاکید کردند که هدف آنها حمله به فرهنگ ملسمانان اصولگرا نیست بلکه آنها قصد داشتند به " اقدام غیرقانونی " نمایندگانی که در پارلمان این کشور به پوشیدن روبنده رای مثبت دادند ، اعتراض کنند.

بر اساس گزارش " تلگراف " فیلم ویدوئی که این دو دختر دانشجو بر روی یوتیوب منتشر کردند بیشتر تعداد بیننده را به خود جلب کرد و در ساعت های اولیه تعداد بازدیدکنندگان از این فایل به 71 هزار نفر رسید.

مجلس سنای فرانسه روز 14 – 9 – 2010 به شکل نهایی به قانون ممنوعیت استفاده از روبنده در اماکن عمومی رای مثبت داد. قرار است این قانون از بهار سال 2011 اجرا شود.

بر اساس این قانون " هیچ کس در اماکن عمومی حق ندارند لباسی بر تن کند که صورت او را مخفی کند ".

کسانی که این قانون را زیرپا می گذارند 150 یورو جریمه می شوند.

No comments:

Post a Comment