Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

پخش زنده برنامه های تلويزيونی --- Live Broadcasting - BBC Persian/Dari

This Blog will not be updated for a while, Det här blogget kommer inte att uppdateras på ett tag, اين وبلاگ تا زمان جلسه مجمع عمومی که اوايل آگوست برگذارمی شود و انتخاب هيئت مديره جديد به روز نخواهد شد.

The Board of Baloch Community in Sweden has resigned. This Blog will not be updated for a while until the new board will be selected in early August. Meanwhile, we refer to other Balochi news portals such as:
Baloch Human Rights Council UK

Or just google the words "Balochistan, Occupeid Balochistan, west or east Balochistan" to get hit on a lot of Balochi sites.
 
******************************************************************************************************************
Styrelsen för "Baloch Community - Sweden" har avgått. Det här blogget kommer inte att uppdateras på ett tag tills den nya styrelsen väljs ut i början av augusti månad. Under tiden hänvisar vi till andra Balochi nyhetsportaler såsom:

Baloch Human Rights Council UK


Eller googla ordet balochistan så får du träff på en hel del balochi siter.
 
*****************************************************************************************************************
بازديد کننده محترم٬ هيئت مديره انجمن بلوچ کميونيتی استعفاء داده اند به همين دليل اين وبلاگ تا زمان جلسه مجمع عمومی که اوايل آگوست برگذارمی شود و انتخاب هيئت مديره جديد به روز نخواهد شد. تا اطلاع بعدی به شما پيشنهاد می دهيم که برای دريافت اخبار بلوچستان به آدرسهای زير مراجعه نمائيد.
Baloch Human Rights Council UK
http://www.ostomaan.org/

Aerial bombardment in several areas of Kohistan Marri, dozens of people killed and injured: Baloch National Voice

Occupied Balochistan: A spokesperson of the Baloch National Voice (BNV) has said that Pakistani Gunship Helicopters and fighter jets have started bombing civilian population, under the directions of IG FC, in Kohistan Marri region, here on Sunday.

According to a statement of the Baloch National Voice, the Pakistani fighter jets and gunship helicopters carried out bombardments in Bhambor, Trataani, Taddari and surrounding area of Kohistan Marri region, in Balochistan. The BNV said that the fresh bombardment and operation started after the IG FC (Inspector General of Frontier Corps) had asked the federal government of allow the use of air-strikes in Balochistan. “The IG FC’s request has been entertained and being implemented”, said the BNV statement.

The statement of the BNV further read that due the whole-day bombardment over a dozen people including women and children have been killed and injured – also several livestock have been killed due indiscriminate shelling from Pakistani security forces’ check posts and aerial bombing. “The enemy forces want to eliminate the Baloch nation that is why they’re using latest lethal weapons including cluster bombs, napalm and other chemical weapons to contaminate the air with poisonous gas making it extremely difficult for the local population to breath in fresh air”, said BNV in their statement.

The Pakistani security forces have laid anti-personnel mines on all the roads that link Kohistan Marri to other cities of Balochistan, hence people are unable to take the wounded to doctors – they are left stranded in appalling conditions, read the BNV statement adding that the local people says crops are ready for harvest but the Pakistani security forces issued warnings that people will be shot dead if they do the harvesting. According to the BNV such preventive actions taken by Pakistani security forces do not only cause loss millions of rupees but it is also aimed to economically bankrupt the Baloch people. The BNV has requested the International media and analysts to visit Balochistan, especially the affected areas, including Kohistan Marri to witness and observe the Pakistani atrocities.

“As a Baloch representative Organisation we had invited the United Nations High Commissioner for Human Rights to Balochistan so that she could observe the ground realities herself. Although expressing concern over Balochistan issue appreciable but International Organisation instead of fulfilling their responsibilities are impractical with regards to Balochistan issue, which encourages the enemies of the Baloch people to continue its genocide strategies in Balochistan without any fear and hesitation”, read the BNV statement.

The BNV appealed the UN and all other democratic and civilised nations of the world to take notice of Balochistan issue and support the Baloch National Freedom movement which in accordance with International principles. The international community should immediately take action against the Baloch enemy state [Pakistan], which is responsible for endangering world peace.

Courtesy: DailyTawar
The author has a PhD from the University of London. He has also worked as a visiting Professor in History at the University of Balochistan, Quetta (2008 – 2011). Having an association with the Baloch national movements of 1970s and 80’s, and years of working and studying at several universities in different parts of the world (United Kingdom, Sweden, Germany, Afghanistan, Iran and Pakistan), both his life trajectory and his work in the field of research give him a unique perspective on ethnicity and the ethnic nationalism. His most known publication is theBaloch Nationalism Its Origin and Development”, published by Royal Book Company, Karachi, in 2004. This book is undoubtedly a valuable work which provides the reader with a nice collection of references and a selected bibliography about the Baloch and Balochistan. Currently, he is teaching “Balochistan studies” at “the Institute of Languages in Business” in Munich, Germany. He can be reached at: info@balochistanstudies.com

Professor Dr. Taj Mohammad Breseeg
Baloch and the right of self-determination

Abstract
The principle of self-determination forms the most pragmatic basis of reconciling group identity within the community of nations and facilitates governance models that promote stability and regional security. Since the British occupation (1839) and the forced merger (Iran-1928, and Pakistan-1948) of the Baloch land, the question of the right to self-determination is raised. In the last two decade, many peoples and states obtained their independence, sometimes in a diplomatic way, sometimes after armed struggle. The republics of the former Yugoslavia, the Baltic states of former Soviet Union, East Timor, Kosovo and the South Sudan a few to be named. So what about the Baloch? With a population around 15 million people, the Baloch people nowadays are the largest ethnical group in the south-west Asia, without an appropriate future. Are the Baloch entitled to have an own state? In this article not only juridical but inevitably political aspects of the Baloch question as well, will be dealt with.

Right of self-determination
Following a Congressional hearing, earlier this year, on the human rights situation in Balochistan, debate on the question of right to self-determination for the Baloch, came to the international spotlight again. On February 17, 2012, a resolution introduced by a Republican Congressman from California, Dana Rohrabacher and co-sponsored by House Representatives Louie Gohmert and Steve King, asserting that the people of Balochistan that are “currently divided between Pakistan, Iran, and Afghanistan, have the right to self-determination and to their own sovereign country[1],” adding that they should be afforded the opportunity to choose their own status among the community of nations.

What is the right of self-determination? During the early 20th century, the Baloch began to consider the concept of right to self-determination, a notion introduced by the British amid the division of the Baloch country among themselves and their neighbouring countries (Iran and Afghanistan). Since then the Baloch nationalist movements have been trying to establish their legitimacy by appeals to nationalism and the right of self-determination throughout Balochistan. Their demand for the right to self determination relates to the collective right of the people.

After the end of the Cold War, there was a strong revival of interest in national self-determination among political theorists and international legal theorists. Today, with many ‘nations without states’ asserting their right to self-determination, what can political theory tell us about identifying nations and specifying principles (and practices) of national self-determination?

The idea of a right to ‘collective self-determination’ is a difficult one – how can a group, as opposed to an individual, have a ‘right’? To argue that a nation has a right to self-determination is, some might argue, to overlook what rights are, and who can claim them. The right to self-determination is a collective right, exercisable only by groups, and allows those groups to choose their sovereign political status freely. It is enshrined in Article 1 of the UN Charter and restated as a founding principle of numerous other conventions. There are two facets to the right of self-determination: first, the external aspect, which relates to the nature of a group’s status in international law, and second, the internal aspect, which relates to the right of a group to choose a system of governance within the territory that it purports to define. Groups that seek to assert a right to self-determination must establish a distinguishable culture, a history of independence or self-rule in an identifiable territory, and a will and capability to self-govern.[2]

Self-determination initially has its roots in the decolonization process when the people of colonial territories called for the creation of a new political order which would express their political will and enable them to achieve their economic, social and cultural development goals. It has been a legitimate demand to liberate a country from the yoke of the colonial rulers. In fact, it “served well those who sought to dissolve empires”.[3]

Historically, in the early 20th century, W. Wilson and V.I. Lenin came out forcefully in support of the right of national self-determination for linguistic and colonised peoples.[4] The First World War resulted in the dismemberment of the Austro-Hungarian, Czarist, German and Ottoman empires. By the year 1922, many independent states came into being in central Eastern Europe. In place of the Congress of Berlin came the League of Nations, from which non-Europeans were not excluded. After the Second World War, the process of decolonisation began in earnest. Between 1945 and 1960, much of Asia and Africa secured their freedom by various peaceful and violent means. Since then, the number of independent states grew by nearly 50 percent, from approximately 120 to 190 in the mid-1990s.[5]

The UN defines the 'people entitled to 'self-determination' as those living under colonial rule.[6] People in sovereign states which were democratically ruled, were not entitled to further 'self determination'. This decision was taken in two General Assembly rulings. These are: "UN General Assembly Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (1960) and the UN General Assembly Declaration of Principles of International Law concerning Friendly relations among States" (1970).[7] These declarations affirmed the territorial unity of sovereign states. The 'self-determination' principle should not be interpreted in such a manner as to dismember the territory or political unity of sovereign states, which were conducting themselves in compliance with the principle of equal rights, and had a government which represented the whole people with no distinction as to race, creed or colour.[8]

The principle of self-determination has now often been propagated to acquire a sovereign independent nation state for an ethnic group in a multi-ethnic state. In this respect, however, unlike the case of former colonial lands, such claims need not necessarily include an external recognition of a new statehood, according to the “UN Declaration of Human Rights”.[9] Instead, the claim may focus on the internal aspects of self-determination, including the right to a particular form of self-governance such as autonomy or federalism. In practice, however, the possible outcome of an exercise of self-determination will often determine the attitude of governments towards the actual claim by a people or nation. While claims to cultural autonomy may be more readily recognized by states, claims to independence are more likely to be rejected by them. Nevertheless, the right to self-determination is recognized in international law as a right of process (not of outcome) belonging to peoples and not to states or governments.[10]

Resolution 1514 however contained an important restriction, article 6 states: "Every attempt directed to a whole or partial destruction of the national unity or territorial integrity of a country is incompatible with the aims and principles of the UN Charter." According to this clause, colonies have the right of self-determination, however respecting the existing borders. This is also known as the principle of territorial integrity. The territorial borders, drawn by the former colonial occupants are respected by the new formed states, in the international practice.[11]

However, the meaning and application of the idea of the right to self-determination evolved, and it obtained a larger content during the course of the twentieth century. On the occasion of the 25th anniversary of the United Nationsin 1970, resolution 2625 was adopted. In this resolution an enumeration of the state of affairs in international law is given, the text of resolution 1514 is more or less repeated. Also the principle of territorial integrity is raised, however, there is added that protection of the territorial integrity is only valid for a state that "conducts itself in accordance with the principle of equal rights and self-determination and is ruled by a government that represents the whole population belonging to the country without distinction as to race, creed or colour." In other words, protection of the territorial integrity is no longer an automatism. When a state doesn't respect human rights (internal self-determination), then protection of territorial integrity can lapse and an external right of self-determination can 'arise'. "A right of secession exists when a people is subject to colonial, foreign, or any other form of domination." "There is no respect for territorial integrity of a state when the national- or territorial unity turns out to be a fiction, to justify in fact colonial- or foreign domination" according to the reporter of the UNO sub-commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities.[12] The prevailing doctrine also provides in a similar possibility to break through the principle of territorial protection.

It is worth mentioning that in international law there is no international constitution which dominates the states, starting point remains the sovereignty of the state. Moreover, there is no international police force who can exact compliance of resolutions or international agreements. In this way the UNO doesn't have legislative capacity like national legislators have. Compliance and creation of international law is mostly effected by the international state practice. When analyzing a possibly right of self-determination in international law, it is therefore important also to take a look at this international 'customary law'. Customary law in national law consists out of two elements, the opinio juris and the practice. In international law we can derive the opinio juris from the treaties and resolutions, which are in the end created and signed by the states themselves. For deriving the international practice we just have to see how states conduct themselves. In the field of decolonisation the international conduct of states was very obvious; self-determination via decolonisation of western colonies was effected. Hereby, self-determination had become a concrete right.[13]
Focusing solely on the existing positive international law, Balochistan is not a traditional colony nor occupied by a western colonial power, moreover, the territory, is spread over 3 countries. This means, that the right on an appropriate state for the Baloch by resolution 1514 is being blocked, merely because of the right of maintenance of territorial integrity of the countries Pakistan, Iran and Afghanistan. Although on the first sight the Baloch do not have the right of an independent Balochistan as a whole, there can be situations within the individual states which are very relevant for the right of self-determination. For example the republics of the former Yogoslavia and the Baltic states of former Soviet Union, were not traditional colonies, still they became independent.

In the Baloch case, as in many others, the claim of self-determination involves the assertion of autonomy or independence by ethnic groups within already-established sovereign states. With this in mind, how can one explain an “external recognition” to the Baloch and others, who are demanding an outright independence, while their case is viewed as “internal self-determination” in accordance to the existing international law? As argued by Bucheit, “the degree of oppression determines the available remedy, varying from protection of minorities up to the ultimate remedy of secession.[14]

In the international practice there are compelling examples in this respect. Under the international law, if a state fails to protect or respect the human rights of its citizens or the people under its rule, then that state is not allowed to disguise its atrocities by claiming sovereignty and referring such violation as an internal matter in order o continue repression and violation of human rights. For example: the imposition of “No Fly Zone” by the Security Council for Kurds in Kurdistan against brutal forces of Iraq, and also when Serbia used force to suppress Kosovars, the Security Council acted by adopting numerous resolutions, and finally authorised the NATO for aerial bombardment of Serbian forces to prevent human catastrophe are instances that involved direct international action.[15]

In comparison to the Baloch case, the independence of East Timor and the Baltic States of former Soviet Union, offer a good parallel. The East Timor was a Portages colony and as the colonial power decided to leave the area, according to the UN rules on former colonies, the administration would have been passed to the UN until a referendum. But instead of that East Timor was invaded and occupied by the Indonesian armed forces, just few days, after its independence in 1975. On July 17, 1976, the country officially became a province of the Republic of Indonesia. The people of East Timor fought against this occupation for 24 years. Finally, with the intervention of the International Community, on 30th August 1999, a referendum was held for East Timor self-determination. Defying threats and intimidation by Indonesia’s army and its East Timor puppet pro-Indonesia militias, the majority of East Timorese voted for freedom.[16]  On 20th May 2002, this tiny territory achieved independence from its giant neighbor Indonesia.

When the Baltic States seceded from the former Soviet Union, the international community viewed their situation as qualitatively different from other Soviet Republics, because of their prior existence as independent states-a status which was undone by a coerced treaty of annexation. Based on this argument, the Baltic people were able to define their circumstances as a form of alien occupation, adding a legal force to their political claims to self-determination. Likewise, Balochistan had remained an independent state before the Pakistani invasion and occupation, and it was annexed to Pakistan under a forced treaty. 
The essence in both cases was that for the people, there no longer, was a possibility to escape within the existing states, the violence and discrimination. Juridical or political alternatives were not available or exhausted, and the only remedy left was secession by means of forming their own states. In both cases, the state violated human rights of a distinct group in a serious way and so eventually lost their right to territorial protection.

The Baloch people, like the people of East Timor and the Baltic states of former Soviet Union, view themselves as an occupied people and have done so since March 27, 1948, when the Pakistan armed forces invaded Balochistan. They never voted to join Pakistan. On the contrary, the Baloch parliament voted unanimously against the incorporation, into the new state of Pakistan. Therefore, the concept of alien occupation and alien subjugation are very relevant to the Baloch and the legalization of their claim, the right to self-determination.
As argued, the right to se
lf-determination is central to the concept of people (nation) and its affirmation of national cultural specificity. Its importance lies in the right of choice.[17] Whether self-determination means the restoration of independence or greater regional autonomy within a federal Pakistani or Iranian states, is a matter of choice for the Baloch people. As it is the international practice, the best way to resolve the Baloch issue would be for these states to authorize an internationally supervised and monitored referendum to allow the people of Balochistan to freely and democratically determine their own future, so that the outcome of a people's choice should not affect the existence of the right to make a choice.

 

[1] The Express Tribune, February 18th, 2012
[2] A. D. Smith, National Identity, pp. 73-74; Inayatullah Baloch, The Problem of Greater Baluchistan, pp. 8-10.
[3] Amitai Etzioni, "The Evils of Self-Determination",  in: Foreign Policy, no. 89, Winter 1992-93, p. 21.
[4] V. I. Lenin, The National Liberation Movement in the East, Moscow: Progress Publishers, 1974, pp. 233-37; G. E. Fasnacht, Acton’s Political Philosophy. An Analysis, London, 1952, pp. 126-139.
[5] Greerups Förlag AB, Gleerups Skolatlas, Uppsala: Gleerups, 1993.
[6] Per Ahlin, och Pål Wrange, Folkens Självbestämmanderätt, (Right of Self-determination of People), i serien "Världspolitikens Dagfrågor", Stockholm: Utrikespolitiska Institutet, 1990, pp. 8-9.
[7] Ibid., p. 4.
[8] Ibid., pp. 7-8.
[9] Ibid., pp. 8-9.
[11] ICJ Reports (1975) pp. 38-40, paras. 79-83., see also p. 36, para. 70.
[12] Gross Espiel, H.: The right to self-determination, New York, 1980, p. 14
[13] ICJ Reports (1975), p. 36, para. 71.
[14] Bucheit, L.: Seccesion, the legitimacy of self-determination, Yale, 1978, p. 222.
[15] Daskalovski, Zidas. Claims to Kosovo: Nationalism and Self-Determination. In: Florian Bieber & Zidas Daskalovski (eds.), Understanding the War in Kosovo. L.: Frank Cass, 2003. ISBN 0-7146-5391-8, pp. 13-30.
[16] United Nations, The United Nations and East Timor: SelfDetermination through Popular Consultation (United Nations Department of Public Information, New York, 2000) pp. 6-10.

Challenging the monopoly on force — Mir Mohammad Ali Talpur

COMMENT: Challenging the monopoly on force — Mir Mohammad Ali Talpur
The present conflict in Balochistan is essentially a war of attrition and cannot be otherwise because of the vast difference in the power balance between the opposing forces

Whenever Balochistan’s woes are trumpeted publicly by the state, Baloch people expect intensification of repression and atrocities because it relies solely on coercion for the ‘resolution’ of all problems. Civilian governments have always played second fiddle to the army’s agenda and the present surge of interest in Balochistan is unequivocally tilted in favour of strengthening a ‘security state’. On his visit to Quetta, Prime Minister Gilani’s boast of achievements for Balochistan were a lame NFC Award, a crippled Aghaaz-e-Huqooq programme and an ominous opening of the Ormara naval academy. Needless to say, naval academies and cadet colleges are not institutions of learning but are instruments for strengthening the security state and the glut of these in Balochistan is to ensure more militarisation to thwart Baloch demands for rights.

The Inspector General of the Frontier Corps Balochistan, speaking to media representatives claimed, “In the military operation of 2006-07, militant camps had been finished but following the 2008 elections a political government came, army was withdrawn and some cantonments were dismantled that helped militants to reorganize.” On the contrary, the truth is that camps could not be eliminated; moreover, this political government since its inception has helped the army to plan, prosecute and perpetrate the worst forms of atrocities in Balochistan. He believes that military operations are the solution for Balochistan and threatens, “Tit-for-tat action will be taken against those elements which are hell bent on dismembering Pakistan.”

Supposedly, they view their in force ‘abduct and dump’ policy as different from tit-for-tat. Then to justify their systematic abduct and kill policy, he expressed his frustration with the judicial system’s low conviction rate. The state mistakenly hopes what it believes are a few hundred foreign funded insurgents will be wiped out soon if enough systematic brutality is employed against the people.

The IG also said that the fararris, i.e. Baloch insurgents, are maintaining 121 camps in Balochistan and the break up was as follows. The Baloch Liberation Army was running 40 camps, the Baloch Republican Army 26, the Baloch Liberation Front 19, and another 30 camps were in Afghanistan. Elaborating on attacks by insurgents, he said that in 2012 alone, 575 subversive attacks took place in Balochistan. Of these, 258 strikes were claimed by Baloch insurgents and in all 254 people, including 57 FC troops, two army soldiers and 20 policemen were killed.

Without active and widespread support from the people, the guerillas cannot survive and the existence of such a large number of guerilla camps all across Balochistan would simply not be possible; verily, the guerillas are the fish and the people the sea. During the 1973 insurgency, people never let the army get wind of the guerilla camps, hideouts or movements. They generously shared provisions and continue to do now too; frustrated, the army vented its anger on the people then as it does now.

The army and the FC desire and demand a monopoly over the use of force in Balochistan and do not countenance opposition to their right to exclusive use of force as an instrument of their punishment policy. Initially, the Baloch spontaneously challenged this monopoly but now the potent element of systematic and organised opposition combined with political consciousness has entered the equation that has frightened the state out of its wits, and therefore, it has unleashed unrestrained terror against the Baloch.

With a monopoly on force, the state wants to occupy land and destroy, kidnap and eliminate all its perceived foes, unrestrained and with impunity. The state does not tolerate a challenge to its monopoly on the use of force, although it often shares it with its ‘strategic assets’ and favourite urban groups. It is now confronted by the Baloch who have realised that unless this monopoly is shattered, their lives and rights will always be endangered. The dawning of this realisation among the people in general is the reason that the fish can safely survive in the sea of the freedom-loving Baloch.

The security state’s basic philosophy is to retain its monopoly on force and cow people into submission so that the establishment’s agenda of exploitation can be implemented and the elite and its factotums may loot unimpeded. The Baloch challenge to this monopoly on force has jeopardised the establishment’s plan; therefore, the army and FC have gone all out against the Baloch to reassert their monopoly but they have not only been thwarted in their attempts but have also lost ground and have therefore resorted to brutal and inhuman tactics against the Baloch.

The present conflict in Balochistan is essentially a war of attrition and cannot be otherwise because of the vast difference in the power balance between the opposing forces. The Pakistan army is backed by the resources of a state bent upon getting more resources from Balochistan for furthering its ‘security state’ status and playing an important role in the region, which in reality is beyond its means and capacity. On the other side is the Baloch guerilla with a bare minimum of weapons and resources fighting for his people’s rights with the support of the people. The result of this conflict is apparently a foregone conclusion for some because of the enormous difference in today’s strength of the opponents, but a majority of the Baloch believe otherwise.

Afflicted by a paranoid mindset, arrogance and its erroneous assessment of its worth for the world, Pakistan, though apparently strong, is not as strong as it was a decade ago; it is now riven by internal conflicts and self-created external problems. The Baloch today are more united than ever and there is a more widespread support for the fighters not only across the entire spectrum of Baloch society and but also area wise, than ever before. They have learned their lessons from the bitter experience of past numerous military operations and adapted well to changed circumstances. There is a better use of international forums and media by the activists here and abroad. The international support for them is materialising faster than expected, though not via the supposed 20 foreign intelligence agencies the IG mentioned, but by countries worried about human rights abuses in Balochistan and the danger that Pakistan poses for world and regional peace by its support for its strategic assets. The tables are slowly but surely turning in favour of the Baloch.

The writer has an association with the Baloch rights movement going back to the early 1970s. He tweets at mmatalpur and can be contacted at mmatalpur@gmail.com


باردیگر خبری خوشحال کننده برای زبان و ادبیات بلوچستان، کتاب «حماسه سرایی در بلوچستان» به عنوان کتاب فصل جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.
کتاب حماسه سرایی در بلوچستان
کتاب حماسه سرایی در بلوچستان
دکتر عبدالغفور جهاندیده با جمع‌آوری حماسه‌های بلوچی در یک کتاب گران‌سنگ نقش مهمی در معرفی ادبیات بلوچ به ایرانیان و جهانیان ایفا کرده است. کتاب «حماسه سرایی در بلوچستان» با پیروی از یک اسلوب علمی توانست نظر منتقدان زیادیی را به خود جلب کند. امید می‌رود این کتاب در رده کتاب سال قرار گیرد. هفته آینده در تهران مراسم این جایزه برگزار خواهد شد.
بنده این موفقیت را به دوست عزیز جناب دکتر جهاندیده تبریک عرض می کنم. به امید موفقیت‌های بیشتر او و کتبش در سطوح ملی و جهانی.
بدون پست مرتبط.

گزارش خبرگزاری فارس از فقر مطلق در بلوچستان (وطن یعنی کپر)+عکس ها

بلوچستان
به راستی دامنه تعریف انسانیت از کجا تا کجاست؟ هضم این حرف‌ها برای گوش‌هایمان سخت است، شاید چون واقعیت است. شنیده بودم واقعیت تلخ است، اما تلخی این زندگی باورنکردنی تمام زندگی را به کامم تلخ کرده است. تعارف که نداریم؛ همه در یک کشور زندگی می‌کنیم پس این همه فاصله چرا؟! چه بد است که برای من و تویی که از امکانات بیشتری برخورداریم، اسراف و اسراف و اسراف و خبر نگرفتن از احوال همنوع‌مان فخرفروشی‌مان شده و به خود می‌بالیم که در "شهر" زندگی می‌کنیم و فرهیخته‌ایم!
خبرگزاری فارس:   به راستی دامنه تعریف انسانیت از کجا تا کجاست؟ هضم این حرف‌ها برای گوش‌هایمان سخت است، شاید چون واقعیت است. شنیده بودم واقعیت تلخ است، اما تلخی این زندگی باورنکردنی تمام زندگی را به کامم تلخ کرده است. تعارف که نداریم؛ همه در یک کشور زندگی می‌کنیم پس این همه فاصله چرا؟! چه بد است که برای من و تویی که از امکانات بیشتری برخورداریم، اسراف و اسراف و اسراف و خبر نگرفتن از احوال همنوع‌مان فخرفروشی‌مان شده و به خود می‌بالیم که در "شهر" زندگی می‌کنیم و فرهیخته‌ایم!
 به گزارش خبرگزاری فارس از زاهدان:  بی‌ مقدمه سر اصل مطلب می‌روم چون چیزهایی که به چشم دیدم جایی برای مقدمه و تامل و آرامش نگذاشته است. اهل "گجک‌دردپ" بود. برای من و تویی که اهل تهران هستیم، تلفظ اسم روستایش هم سخت است. در "گجک‌دردپ سفلی" زندگی می‌کرد. روستایی که در منطقه هبودان، روستای برشک، دهستان چانف از بخش لاشار شهرستان نیکشهر است. حدود 200 کیلومتر تا نیکشهر فاصله دارد اما فاصله‌اش تا روستای محمدآباد، اولین روستایی که یک خانه بهداشت دارد، چهار کیلومتر است.
 می‌‌گفت نمی‌دانم چند ساله هستم! چون شناسنامه‌ای نداشت که از احوال خودش باخبر باشد. پیرزن، نحیف و لاغر بود و زانوهایش را در بغل گرفته بود. خیلی زبانش را نمی‌فهمیدم، دخترش کمک می‌کرد متوجه شوم چه می‌گوید. وقتی حرف می‌زد، دستانش می‌لرزید.
 در همان کپر پیرزن نشستیم و صحبت کردیم که به دنیا آمده بود، بزرگ شده بود، جوان شده بود، عمری گذرانده بود و حالا هم با چهره‌ای شکسته و چشمانی گود رفته به چشمان ما زل زده بود. تمام دارایی‌اش پتوی کهنه‌ای بود که زیر پایش پهن شده بود. برای من و تو حتی تصور زندگی‌اش هم محال است. معنی زندگی برای او یک دست لباس کهنه و خاکی‌اش بود. کفشی برای پوشیدن نداشت. از کودکی روی سنگ و خاک داغ روستایش راه رفته بود.
 * تقصیر کیست؟
  حالا جز پوستی تیره و چروک که زیر آفتاب داغ منطقه سوخته، چیزی برایش باقی نمانده و دوپاره استخوان است. مثل من و تو کرم ضد آفتاب ندارد که بزند، اصلاً در جایی که "آب" تمیز برای آشامیدن و شستشوی تن نداری، کرم چه معنی دارد! مردم این روستا از  روی همان آبی که تکه تکه در بین راه در چاله‌ها جمع شده است و گاهی هم چرخ ماشینی از روی آن رد می‌شود، عبور می‌کنند، گذرگاهشان، گذرگاه دام‌هایشان هم هست، در کل زندگی مجزایی از دام‌هایشان ندارند. خودشان هم از همان آبی می‌خورند که دام‌هایشان می‌خورند! باورش اما سخت است.
 سخت‌تر اینکه اگر خودشان در یک کپر با همه فشردگی زندگی می‌کنند اما مجبورند برای دام‌هایشان چند کپر بسازند تا از بین نروند، آخر این بزهای لاغر و نحیف تنها سرمایه‌ این اهالی هستند.
 به صورتش نگاه کردم و دستان استخوانی‌اش را با دستانم لمس کردم، آخر این هم یک "زن" است، چه فرقی با من و تو دارد. من و تو اگر شامپوی مخصوص‌مان نباشد، حرف و حدیث داریم اما این زن شاید چند ماه یک بار به سختی از همان آب نزار حمام کند. تقصیر کیست که روزگارش این شده است؟! من، تو یا شما آقای مسئول ؟!!!
 * از نان خودم به دام‌ها می‌دهم که نمیرند!
 با همان سختی که کلمات را ادا می‌کند، می‌گوید دو فرزند دارد. یکی همان دختری است که ما را به خانه محقر اما پرمعنای مادر دعوت کرد. تعریفش از غذا خیلی فراتر از "آب و نان" نمی‌رود. نه؛ اصلاً فکرش را هم نکن که حتی اسم غذاهایی که می‌دانی، به گوشش خورده باشد. اینها آنقدر در فقر و محرومیت هستند که مجبورند از غذای خودشان بزنند و به دام‌هایشان بخورانند تا نمیرند! از سهمیه یک کیسه آردی که چند ماه یک بار نصیب‌شان می‌شود، نان می‌پزند و به بزها و گاوهایشان هم می‌دهند. دام‌هایشان هم مثل خودشان لاغر هستند. شیر و گوشت آنچنانی برای استفاده ندارند. اما من و تو بارها به تالارهایی دعوت شده‌ایم که منوی زیر 50 میلیون نداشته‌اند و به راحتی هر چه تمام‌تر، غذاهای دست نخورده شب‌ها به سطل آشغال رفته‌اند.
 هضم این حرف‌ها برای گوش‌هایمان سخت است، شاید چون واقعیت است. شنیده بودم واقعیت تلخ است، اما تلخی این زندگی باورنکردنی تمام زندگی را به کامم تلخ کرده است. تعارف که نداریم؛ همه در یک کشور زندگی می‌کنیم پس این همه فاصله چرا؟! چه بد است که برای من و تویی که از امکانات بیشتری برخورداریم، اسراف و اسراف و اسراف و خبر نگرفتن از احوال همنوع‌مان فخرفروشی‌مان شده و به خود می‌بالیم که در "شهر" زندگی می‌کنیم و فرهیخته‌ایم!
 * تک تک روستاها بهترین محل برای زندگی!
 به راستی دامنه تعریف انسانیت از کجا تا کجاست؟ دولت خدمتگزاری داریم که حداقل در سال‌های اول خدمتش تلاش کرد چهره فقر را از مناطق محروم پاک کند، به بسیاری از مناطق سر زد اما کافی نبوده و نیست. این قدم‌ها استقامت می‌خواهد. برادران مسئول، ما به این روستا و چند روستای دیگر در نزدیکی آن رفتیم تا زحمت شما را کم کنیم. می‌دانم که مسئولیت خطیر شما شاید فرصت‌ها را برای صحبت رو در رو با این مردم کم کند اما این قلم و این تصویر گویای همان چیزی است که بارها مشاهده کرده‌اید و دغدغه شما شده بود. اما راه تمام نشده و هنوز کسانی در نزدیکی ما زندگی می‌کنند که برای دیدن‌شان باید از زمین‌های پر از سنگ عبور کرد. راه آسفالت ندارند که به شهر بیایند تا شما مسئولان را ببینند و از مشکلات‌شان بگویند.
 به گفته مسئولان، می‌شود همه جای ایران را آباد کرد و تک تک روستاها و شهرها بهترین محل برای زندگی شود. نه در یک بازهی 50 ساله؛ بلکه در یک بازه چند ساله کوتاه." پس بسم‌الله، اهالی روستای "گجک دردپ" منتظرند...
 * شب‌های گجک دردپ تاریک تاریک است
  اما پیرزن می‌گوید حتی شناسنامه‌ای ندارد که یارانه‌ای بگیرد. هیچ مسئولی تاکنون پیدا نشده است که به زندگی این اهالی سر و سامانی بدهد؟! بخشداری؟ فرمانداری؟ استانداری یا رئیس جمهور، نمی‌دانم اما این را خوب می‌دانم که هر که هستی برای خدمت به همنوعت این شده‌ای. حقوقت نوش جانت برادر اما همان طور که زیر نور چراغ اتاق کارت نشسته‌ای، قدمی برای هموطنی بردار که وقتی ماه به آسمان می‌آید، دیگر چراغی ندارد که خانواده‌اش را ببیند! در همان تاریکی، شب را صبح می‌کند.
 ما رفتیم تا کار تو راحت شود، تا تو مجبور نباشی از وقت گرانمایه‌ات که باید صرف خدمت به مردم شود، هزینه کنی. اصلاً بیا تقسیم کار کنیم! رفتن و گذر از مناطق صعب‌العبور و شنیدن درد دل ‌ای این اهالی کار ما و لنز دوربین‌ها و نوک قلم‌هایمان در خدمت شما، اما شما هم این زنان و مردان پر از فقر و محرومیت را مثل خواهر و برادر و فرزندان خودت بدان، سنگر خدمت را خالی نکن و چشمان به راه مانده‌شان را بیش از این منتظر نگذار!

U.S. losing patience with Pakistan, says Panetta

U.S. Defense Secretary Leon Panetta …

KABUL (Reuters) - Defense Secretary Leon Panetta said on Thursday the United States was reaching the limits of its patience with Pakistan because of the safe havens the country offered to insurgents in neighboring Afghanistan.

It was some of the strongest language used by a U.S. official to describe the strained ties between Washington and Islamabad.

"It is difficult to achieve peace in Afghanistan as long as there is safe haven for terrorists in Pakistan," said Panetta, speaking in the Afghan capital Kabul where he arrived for talks with military leaders amid rising violence in the war against the Taliban and a spate of deadly attacks, including a NATO air strike said to have killed 18 villagers.

"It is very important for Pakistan to take steps. It is an increasing concern, the issue of safe haven, and we are reaching the limits of our patience," he told reporters.

The United States has long pushed Pakistan to do more to help in the war against militancy, but the relationship has received a series of blows, not least by a unilateral U.S. raid into Pakistan to kill Osama bin Laden last year that humiliated Islamabad.

Panetta also urged Pakistan to go after the Haqqani militant network, one of the United States' most feared enemies in Afghanistan, and said Washington would exert diplomatic pressure and take any other steps needed to protect its forces.

"It is an increasing concern that safe havens exist and those like the Haqqanis make use of that to attack our forces," he said.

"We are reaching the limits of our patience for that reason. It is extremely important for Pakistan to take action to prevent (giving) the Haqqanis safe havens, and for terrorists to use their country as a safety net to conduct attacks on our forces."

The comments came as Washington appears to be looking to other allies in the region for help in the face of Pakistan's foot-dragging. Panetta arrived in Kabul after a visit to India, Pakistan's old enemy, where he urged New Delhi to take a more active role in Afghanistan.

NATO has signed an agreement with three countries to the north of Afghanistan for land routes as the U.S.-led alliance begins a withdrawal of its forces from the country next year.
NATO chief Anders Fogh Rasmussen said earlier this week the "reverse transit" deal was signed with Uzbekistan, Kazakhstan and Kyrgyzstan.

Pakistan closed the shorter and cheaper routes through its territory last year to protest a cross-border NATO air attack that killed 24 Pakistani soldiers. Discussions to reopen the Pakistan routes have stalled.

Other irritants in U.S.-Pakistan ties include drone attacks in the lawless areas of Pakistan near the Afghan border where several militant groups operate but seen by many Pakistanis as a violation of sovereignty.

Washington says the attacks are crucial to attack militants and four days ago, a U.S. drone strike in northwest Pakistan killed al Qaeda's second-ranking leader, Abu Yahya al-Libi. It was the biggest blow to the militant group since the killing of bin Laden.

Tensions between Washington and Islamabad have also flared because a Pakistani doctor accused of helping the CIA find bin Laden was jailed for 33 years for treason last month.

FULL-SCALE
The United States wants Pakistan to launch a full-scale offensive in the North Waziristan border region to go after the Haqqani group, which is close to the Afghan Taliban and al Qaeda.
"We have made that clear time and time again, and will continue to make clear that it is an intolerable situation to have those people attacking our people, our forces and to have the convenience of being able to return to safe havens in Pakistan," Panetta said.

"We intend obviously to take whatever steps necessary to protect our forces. That's a principle we always stand by. For that to happen, we have to have Pakistan cooperation to take steps to control the Haqqani threat from their side of border."

Pakistan has strong traditional links with the Afghan Taliban and other militant groups. Islamabad denies allegations it uses them as proxies to gain leverage in Afghanistan ahead of any settlement to the war, or in case a civil war breaks out after most foreign combat troops leave in 2014.

The South Asian nation has said its military is too stretched fighting homegrown Taliban militants to take on the Haqqanis, and it alone would decide when to take action.

Islamabad's cooperation is considered critical to U.S. efforts to stabilize Afghanistan before most foreign combat troops withdraw. But Washington will find it difficult to persuade Pakistan to both go after the Haqqani network and re-open the supply routes.

Anti-American feelings runs deep over issues like drones, and with a general election expected in early 2013, no politician will want to be seen as soft on the Americans.

U.S. President Barack Obama, for his part, will have to look tough against militancy during an election year in the United States, where many people may ask why the United States backs a country where bin Laden was said to have lived for years.

(Writing by Michael Georgy; Editing by Raju Gopalakrishnan)


http://news.yahoo.com/panetta-afghanistan-talks-amid-rising-violence-042354880.html

Balochistan: Multinationalism Through Non-Violence

On a seminar in Punjab University, Baloch leader Abdul Hayee Baloch stressed on practicing non-violence and multinationalism as means to resolve the issues Balochistan is currently facing.  
Below is an article published by Business Recorder:

Renowned Baloch leader Abdul Hayee Baloch said on Tuesday [5 June 2012] that Balochistan issue should be resolved through dialogue and negotiations with the stakeholders and real leadership of Balochistan. He also said that the use of force is not the solution to the problems. He was addressing the seminar Balochistan: Problems and Solutions organised by Department of History, Punjab University in collaboration with Pakistan Study Centre. 

"We need to take concrete steps for the early recovery of missing persons, end to violence on sectarian and ethnic basis, and streamline the Baloch society, he stressed. He further said that the most of the leaders of the movement are all young people and even women have come out to participate in it. 
"We can come out of this crisis if the establishment realises that Pakistan is a multinational state in which every unit has its own culture, language and lifestyle," Hayee said. He was of the view that only the people should be given the right to choose their own representatives. Dean Faculty of Arts & Humanities, Professor Dr Syed Qalb-i-Abid, while introducing the topic, pointed out that the present government lacked innovation, creativity and vision; the governance part of the government is almost nonexistent. 

انتقاد پانه‌تا از پاکستان؛ کاسه صبر ما لبریز شده است

پانه‌تا برای دیدار با مقام‌های افغان و فرماندهان ناتو به کابل رفته است

لئون پانه تا وزیر دفاع آمریکا گفته است کاسه صبر کشورش در مقابل پاکستان به دلیل آنچه او حمایت پاکستان از شورشیان طالبان خواند، لبریز شده است.

وزیر دفاع آمریکا که برای دیدار با مقام های افغان و فرماندهان ناتو در این کشور به کابل رفته است به خبرنگاران گفت پاکستان باید بصورت جدی علیه شبکه حقانی اقدام کند و تا زمانی که پناهگاه‌های این گروه در پاکستان نابود نشود، تامین ثبات و امنیت در افغانستان دشوار است.
حمله به سفارت آمریکا در کابل، حمله به مرکز فرهنگی بریتانیا، حمله به هتل انترکانتیننتال کابل از مواردی است که شبکه حقانی مسئولیت آن را به عهده گرفته است.

آقای پانه‌تا که در کابل با خبرنگاران صحبت می کرد گفت: به اینجا آمده است تا با فرماندهان ناتو و افغان در مورد افزایش حملات شورشیان در ماه های اخیر و همچنین برنامه خروج نیروها و تاسیسات نظامی ناتو از افغانستان صحبت کند.
او گفت به نظر می رسید شورشیان حملات بیشتری را سازماندهی کنند اما در مجموع اگر حساب شود، به رغم افزایش حملات شورشیان در ماه های اخیر، چنین حملاتی در مقایسه با سالهای گذشته کمتر است.

روز گذشته دو حمله انتحاری جداگانه در قندهار در جنوب افغانستان حدود بیست غیر نظامی را کشت.
این حمله در نزدیکی پایگاه ناتو در قندهار رخ داد.

آقای پانه‌تا پیش از سفر به کابل، به هند سفر کرده بود و در آنجا از مقام های هند خواست نقش فعالتری در افغانستان بازی کنند.
دیدار لئون پانه‌تا از هند و افغانستان چند هفته پس از اجلاس شیکاگو اتفاق می افتد. اجلاسی که در آن باراک اوما رئیس جمهوری آمریکا و آنرس فو راسموسن دبیرکل ناتو حاضر نشدند با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان دیدار کنند.

 
آقای پانه‌تا قبل از سفر به کابل در دیداری که مقام هند در هلی داشت، از آنها خواست نقش فعالتری در افغانستان به عهده بگیرند

در اجلاس شیکاگو انتظار می رفت مقام های پاکستانی و ناتو در مورد بازکردن مسیر تدارکاتو ناتو از خاک پاکستان به توافق برسند، اما پاکستان برای بازکردن این مسیر شرط هایی گذاشت که ناتو آن را نپذیرفت.

مسیر پاکستان به روی کاروانهای تدارکاتی ناتو پس از آن بسته شد که 24 مرزبان پاکستانی در یک حمله هواپیماهای آمریکایی کشته شدند.

پس از آنکه پاکستان حاضر به بازگشایی راه تدارکاتی ناتو نشد، ناتو با ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان به توافق رسیدند تا همه تجهیزات نظامی ناتو در افغانستان از این مسیر به اروپا منتقل شوند.
اظهارات اخیر لئون پانه‌تا در مورد پاکستان نشان می دهد که آمریکا و ناتو از آنچه بازی دوگانه پاکستان در قبال مبارزه با تروریسم می خوانند، خسته شده اند.

کشته شدن اسامه بن لادن در خاک پاکستان، اعلام مکرر فرماندهان ناتو مبنی بر رابطه ارتش پاکستان با شبکه حقانی و عدم همکاری پاکستان در باز کردن مسیر تدارکاتی ناتو، همه عواملی است که ظاهرا کاسه صبر آمریکا را نسبت به کلیدی ترین متحدش در منطقه، لبریز کرده است.

BBC Persian

درگیری پلیس ایران با افراد جندالله در نواحی مرزی

فرمانده پلیس مرزی سیستان و بلوچستان از انهدام یک گروه وابسته به جندالله در نواحی مرزی این استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری فارس، غلامعلی کوهکن، فرمانده مرزبانی سیستان و بوچستان امروز سه شنبه ۱۷ خرداد گفت: "نیروهای ایرانی در مناطق "جکی گور" و "نگور" با افرادی از این گروه که از مرز پاکستان قصد ورود به خاک ایران را داشتند درگیر شدند."

به گفته آقای کوهکن این گروه قصد "عملیات تروریستی" داشتند که با برخورد پلیس مرزی ایران روبرو شدند.
این فرمانده پلیس از کشته شدن یکی از اعضای این گروه و همچنین کشف مقادیر زیادی مواد منفجره خبر داد.

در سال های گذشته نواحی مرزی ایران در جنوب شرقی ایران شاهد درگیریهای خشونت باری بوده است که در تعدادی از آن ها نیروهای جندالله درگیر بوده اند.

عبدالمالک ریگی، پایه گذار و رهبر گروه جندالله که هدف خود را حمایت از حقوق ساکنان سنی استان سیستان و بلوچستان ایران اعلام کرده بود، در اسفندماه سال ۱۳۸۸ دستگیر و در خرداد ماه سال بعد اعدام شد.

وبسایت این گروه اعلام کرد که فرد دیگری را به جانشینی او انتخاب کرده است.


http://www.bbc.co.uk/persian/rolling_news/2012/06/120606_rln_l44_jondollah_baluchestan.shtml

2nd International conference on Balochi Language and Music concert held in United Kingdom

London: The Baloch Cultural Society (UK) held a conference on Balochi language and Music 2nd June 2012 in London, United Kingdom. The event was dedicated to famous Baloch intellectual, author, poet and professor of Balochistan University Shaheed Prof. Saba Dashtiyar, as it coincided with his martyrdom day. Mr Dashtyari, a Baloch educationist, was murdered on 1st June 2011 by Pakistani Military’s civilian death squads.

The event comprised of three sessions: In the beginning after a minute of silence in the memory of Baloch National Martyrs, Dr Badal Khan Baloch, who had come from Italy, presented his talk about the role of singers in society, Faiz Baluch read a message of Baloch leader Hyrbyair Marri and Sohaib Mengal talked about life and struggle for Shaheed Ghulam Hussain (Saba Dashtyari Baloch. In the second half of the event Shahab Baloch, Ismael Mumtaz Baloch and Mahnaaz Baloch read Balochi poetry whereas Saeed Borhanzahi Baloch sang revolutionary songs from poetry of Mir Gull Khan Nasir. The final part of the event consisted of mix songs and Baloch youth played traditional Balochi Dhress or Dochaapi.

Dr Badal Khan presented his talked titled “Singing the soul of Nation: The role of singers in Baloch society”. He compared the revolutionary singers and songs of other Nations to the Balochi revolutionary poetry and explained the importance of music as a medium to encourage the freedom movement throughout world. He compared Balochi revolutionary songs with Italian song “bella ciao” and songs of other nations that talk of freedom and inspire people to stand up for their rights or never let the candle of liberation struggle die.

Faiz Baluch read the message of patriotic Baloch leader, Hairbiyar Marri, who couldn’t participate in the event due to absence from the country. Mr Marri in his message said that Baloch were owner of a rich culture, deep rooted language valuable traditions. Ancestors of Baloch have paid ultimate price to uphold the Baloch culture despite the efforts of occupying states to dilute and distort Baloch way of life and impose their alien languages and culture on Baloch people.

The message read “Patriot Balochs have sacrificed their lives to preserve the Baloch culture and traditions. Brave Baloch leaders like Mir Hammal Baloch, Prince Abdul Karim, Nawab Nauroz Khan, Ghulam Mohammad Baloch and countless others, all had upheld the Baloch culture of resistance in defence of their motherland – they fought against foreign invaders including the protégées, Mongols, the British, Punjabi and Persians to keep them off Baloch land and prevented them from polluting the Baloch Culture.”

In his message Mr Marri revealed the anti Balochi culture behaviours of the occupying forces and said that the persecution of Baloch activists for simply saying the words ‘Baloch’ ‘Balochi’ and ‘Balochistan’ indicate the scale of the institutional violence of denying an entire people the right to speak their language and express their true identity. “On several occasions people have been arrested and humiliated for wearing Baloch National Dress and growing breads or folding those in Balochi style, especially in Marri and Bugti regions. Moustaches and beard of several Baloch have been forcefully shaved by Pakistani officials in a bid to disgrace them and make them look like Punjabi occupiers.”

Hyrbyair Marri’s message emphasised that Baloch give priority to their language and culture like other nations of world and work hard to preserve and promote Balochi language, culture and traditions. He said genuine Balochi language writers and intellectuals should be helped and encouraged.

Mr Marri in his message also paid rich tributes to shaheed Saba Dashtyari Baloch – “Since this event is also dedicated to Shaheed Saba Dashtyari, I would like to pay my deepest respects to the Qandeel-e-Baloch. He was one of the very bold and honest men of Baloch Nation. He has rightly been given the Title of Teacher of Freedom, by Baloch students, because he was perhaps the only Baloch scholar and professor who were very clear about the independence of Balochistan. The enemy was afraid of his knowledge, dedication and righteousness. The enemy knew that Saba’s pen and knowledge, which he was passing on to other, was more sophisticated than the power of gun. That is the only reason that I can think which casted Saba his life.”

Hyrbyair Marri in his message thanked the Organiser of the cultural and musical event, the guests who travelled from other countries to participate in the event and all others who have come from different parts of United Kingdom to attend the event.

Sohaib Mengal, the International representative of BSO-A, Paid glowing tribute to Shaheed Saba Dashtyari and talked about the life and struggle of, Qandeel-e-Baloch, he ended his speech with the following emotional and inspirational sentences “Ustad [Teacher] we miss you. We miss that humble person in his own classical attire who was not less than an angel. Ustad we miss the way you smiled whenever you saw your students. We miss that warm welcome Ustad. We miss the way you kissed your students whenever you met them irrespective of whether you personally knew them or not. Ustad we miss those chats we used to have in the cafeteria of Balochistan University where you used to treat everyone of us as your friends. We miss those discussions where we used to discuss everything. Dear Ustad Saba we miss those difficult Balochi words that you used, and we also miss those long definitions that would tell us when we used to ask the meanings of those difficult words. Ustad you were not an individual but an institution.

“Ustad we miss your teachings But Ustad let us also tell you a good news that your students are fighting the tyranny with full zeal and power. The uncountable brutalities, enforced disappearances and murders could not tremble the cognizant students that you had equipped during your lifetime.

“Ustad they have killed many of those who used to sit with you in the cafeteria but they couldn’t break them. The thousands that you had equipped with ideologies are still fighting the enemies and due to your earnest teachings they are increasing in numbers with each day. Dear Ustad our enemy has lost it at many fronts and it is not far when your students will bring the enemy to the justice and probe them for the brutalities including your heart-breaking murder. Ustad you were unique and irreplaceable but your teachings are always there with us and with strength of these teachings we will defeat all the intruders and occupiers.” Read the full speech of Sohaib Mengal here: http://raasth.com/2012/06/03/ustad-we-miss-you/

Hashim Baloch was the stage secretary of the event whereas International Voice for Baloch Missing Persons (UK) had made arrangement for food and drinks.

To see the pictures of the event [CLICK HERE]
For videos of songs and speech visit: http://www.youtube.com/user/Kohdil

Baloch meeting inside Swedish parliament - speeches of Baloch leaders

Sweden: A one-day seminar was held in Stockholm, the Capital of Sweden, on the ongion Human Rights violation and the current situation of Balochistan. The Swedish Liberal Party (Folkpartiet) and a Sweden based Baloch political activist Mohammad Zainudini Baloch had organised the event.

Baloch leaders Hyrbyair Marri, Khan Suleman Daud Khan, Akhtar Mengal, Human Rights activists Angela Harvy and a representative of Amnesty International talked about the Baloch plight and the current situation of Balochistan.

Speech of Khan of Kalat: Click to see original Image in a new window Mr chairman ,organisers, Ladies and Gentleman, thank you very much for giving me this opportunity to share with you sorrow and pains that the Baluch nation are subjected to by occupiers ( Pakistan and Iranian forces).

The recent waves of extra judicial killing of the Baluch by the Pakistani security forces: The issue of Baluch right for an independent state is of legitimate international concern and do not constitute exclusively an internal affair of Pakistan.

The Iranian theocratic regime denied the Baluch in Iran the basic civil rights. The basic human rights such as freedom of speech, worship, association are denied to the Baluch.

The Iranians have failed to accommodate the Baluch pre-existing cultural, legal, political institutions and traditions. >> CLICK HERE TO DOWNLOAD COMPLETE SPEECH OF MIR SULEIMAN DAUD


Click to see original Image in a new windowSpeech of Hyrbyair Marri: This is a very important occasion for us to highlight the extreme violation of our human and democratic rights by the occupying states of Pakistan and Iran. This is a significant event since we are gathered here, in Stockholm, the capital city of a nation that prides herself for their respect to human rights, liberty, social and economic justice. These are exactly the same values that our Baloch nation has been striving ever since our homeland was illegally occupied by the British Imperial army in 1839.

For many decades, Swedish people fought for the same rights and values. But now these rights are a part of the social, political, legal and cultural norms of the fabric of your society. For us we are even forbidden to use our own language in our homeland. It is worth mentioning that our language is one of oldest languages in the region. An additional irony is, currently more academic research, on Balochi language, is in progress in Sweden than in Balochistan. >>> CLICK HERE TO DOWNLOAD COMPLETE SPEECH OF HYRBYAIR MARRI

Click to see original Image in a new windowSpeech of Angela Harvery: International borders are never completely just. However the degree of injustice they inflict upon those whose borders force together or separate ethnic groups makes an enormous difference, often the difference between freedom and oppression, tolerance and atrocity, the rule of law and terrorism, or even peace and war.

The most arbitrary and distorted borders in the world exist in Africa and in the Middle East and although the Middle East has far more problems than dysfunctional borders alone — from cultural stagnation, inequality and religious extremism etc., the greatest taboo in striving to understand that the region’s comprehensive failure is the awful-but-sacrosanct international boundaries that are so protected by international governments today. More worryingly these borders continue to provoke the deaths of millions of local inhabitants and they generate more problems than people can tolerate locally.

Let us be clear that one haunting wrong can never be redressed with a reward of territory, but there is a need to redress the wrongs suffered by population groups such as the Kurds and the Baloch people. There is also a need to take urgent action to stop the genocide perpetrated against the Baloch by the Pakistan State and military, which Pakistan have tried to deny but is totally undeniable.

I think it is important to mention the fact that Balochistan did enjoy a brief period of independence between August 1947 and March 1948 and although Pakistan wanted Balochistan to join them this call was rejected by both Houses of Parliament in Balochistan in February 1948. Balochistan was invaded in March 1948 and force was used to annex Balochistan. >> CLICK HERE TO DOWNLOAD COMPLETE SPEECH OF ANGELA HARVERY

Click to see original Image in a new windowSpeech of Akhtar Mengal Honourable Members of Parliament, Respected Swedish citizens and my beloved Baloch brothers and sisters:

On behalf of Balochistan National Party and people of Balochistan, let me sincerely thank you for your attention to underreported human rights emergency and understanding of Balochistan's strategic and political importance concerning peace and stability in the region.
In fact, due to Pakistan and Iran's iron-curtain policy vis-a vis Balochistan, the sheer scale of political repression, enforced disappearances, extra-judicial killings and exploitation of marginalized Baloch people by the both repressive regimes has gained very little regional and international attention.

Although it's hard to bury facts in currently globalized world and particularly in presence of marvellous communication tools but many repressive regimes including Pakistan, are using death squads, fear, intimidation and systematic blockages to slowdown the flow of information and facts.

And that's what exactly happening in France-sized Balochistan region. In last three years seventeen Journalists abducted and killed because of their determination to unearth truth about slow-motion genocide of Baloch people. >> CLICK HERE TO READ THE COMPLETE SPEECH OF AKHTAR MENGAL

Visit our YouTube channel for videos of the speeches of Baloch leaders and wide range of other videos regarding Baloch and Balochistan: http://www.youtube.com/user/kohdil