Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

پاسدار میلیاردی: خط فقر تعاریف مختلف دارد

ایلنا: وزیر رفاه درباره میزان خط فقر اعلام شده در برخی مراکز کارشناسی اظهار داشت: در مورد هیچ کدام از اعدادی که در مورد خط فقر عنوان می‌شود، کار کارشناسی صورت نگرفته زیراخط فقر تعاریف مختلف دارد

صادق محصولی افزود: براساس تعاریف خط فقر شامل خط فقر مطلق، شدید و نسبی است که البته هرکدام تعاریف جداگانه‌ای دارد و برای هر کشور این تعاریف فرق می‌کند. وی با بیان اینکه خط فقر یک دلاری نیز در تعاریف وجود دارد، تصریح کرد: یعنی اگر یک نفر روزی یک دلار درآمد داشته باشد در ماه درآمد او 120 هزار تومان می‌شود؛ اما آیا می‌توان این درآمد را برای یک خانواده چهار نفری گفت که خط فقر مناسبی است؟ به نظر من این‌طور نیست و با اینکه در دنیا به عنوان ملاک است برای ما ملاک قابل قبول نیست.

وزیر رفاه خاطرنشان کرد: ضمن اینکه خط فقر شهر به شهر، روستا به روستا و مرکز یک استان با دیگری فرق می‌کند، بنابراین هرکدام از این عددها که گفته می‌شود کارکارشناسی بر روی آنها صورت نگرفته است. وی ادامه داد: کار کارشناسی آن است که ما برای هرکدام از مناطق و هرکدام از دوره‌ها به صورت متناسب رقمی را برآورد و اعلام کنیم.

محصولی در پاسخ به این سئوال که اخیرا بانک مرکزی خط فقر را بیش از 700 هزار تومان اعلام کرده است، عنوان کرد: این آمار را قطعا بانک مرکزی اعلام نکرده و حتی دولت نیز هنوز هیچ رقمی را منتشر نکرده است. وزیر رفاه و تامین اجتماعی با ذکر دو مثال از دو خط فقر گفت: خط فقر مطلق برخلاف ظاهر تعریف آن از خط فقر شدید بدتر نیست، خط فقر شدید بد است.

او ادامه داد: در خط فقر مطلق علاوه برحدود 2هزار کالری که باید در خط فقر شدید درآمد داشته باشد که بتواند در روز جذب و مصرف کند، موضوع آموزش، حمل و نقل و پوشاک و... جای می‌گیرد. پس ملاحظه می‌شود که اگر کسی بگوید خط فقر این است، قطعا اشتباه گفته است. محصولی تاکید کرد: مگر اینکه کار کارشناسی دقیقی انجام داده باشد که کدام ملاک از خط فقر شامل شدید، مطلق یا حتی یک دلاری مد نظر است.

http://www.iranpressnews.com/source/072943.htm

No comments:

Post a Comment