Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

"صد" زن افغان در سال جاری خود سوزی کرده اند


وزارت صحت (بهداشت) افغانستان در آستانه روز جهانی محو خشونت با زنان، از ۱۰۰ حادثه خودسوزی عمدی در سال جاری خورشیدی خبر داده است

امین فاطمی، وزیر صحت افغانستان در یک نشست خبری گفت که ۶۴ مورد از این خودسوزی ها در شهر هرات و ۱۷ مورد در شهر کابل، و بقیه موارد در دیگر مناطق افغانستان به ثبت رسده است.

پیش از این مقامات محلی در هرات از افزایش ۱۰در صد موارد خودسوزی در میان زنان در هرات خبر داده بودند.

آقای فاطمی بیشتر موارد این خودسوزی ها را ناشی از خشونت و افسردگی زنان دانست. به گفته آقای فاطمی، 60 تا 68 درصد زنان افغان دچار افسردگی و مشکلات روانی هستند.

ازوداج های اجباری و قبل از موقع، خشونت فیزیکی و دعوا های خانوادگی، از عمده ترین مشکلاتی است که زنان و دختران در افغانستان با آن مواجه هستند.

آقای فاطمی همچنین گفت که ۱۳ درصد از یک میلیون و 500 هزار معتاد به مواد مخدر در افغانستان را زنان تشکیل می دهند که به گفته او، این موضوع هم تا حد زیادی زمینه های افسردگی را برای زنان فراهم کرده است.

امین فاطمی گفت وزارت صحت با همکاری وزارت امور زنان و چند نهاد دیگر قانونی را برای کاهش خشونت علیه زنان در افغانستان تدوین کرده است.

او افزود که این قانون زمانی که اعضای شورای ملی در تعطیلات تابستانی بودند، از سوی رئیس جمهوری تائید و امضا شده، اما باید به تصویب شورای ملی هم برسد.

به گفته آقای فاطمی، در این قانون برای مردانی که دست به خشونت علیه زنان می زنند یا مانع کار و فعالیت های زنان می شوند، تا شش ماه زندان پیشبینی شده است.

این در حالی است که مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان گفته است که در سال جاری خورشیدی ۷۱۰ مورد ضرب وشتم زنان توسط مردان به ثبت رسیده است.

برخی کارشناسان مسائل اجتماعی در افغانستان می گویند فقر، بی کاری، سطح پایین آگاهی، از عوامل اصلی خشونت در میان خانواده ها شمرده می شود.

به گفته آنها، شمار قابل ملاحظه ای از زنان قربانی خشونت در افغانستان یا به مواد مخدر پناه می برند و یا هم در مواردی دست به خودسوزی می زنند.

BBC Persian

No comments:

Post a Comment