Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

تلاش نافرجام جمهوریخواهان برای انفجار بمب در ایرلند شمالی


پلیس ایرلند شمالی می گوید تلاش جمهوریخواهان ناراضی در ایرلند شمالی که قصد منفجر کردن مقر سازمانی را داشتند که مامور نظارت بر حفظ نظم در این منطقه است شکست خورده است.

تاسیس این تشکیلات در بلفاست، در چارچوب روند صلح ایرلند شمالی بود.

به گفته پلیس، اتومبیلی که یک بمب پرقدرت 200 کیلویی در آن جاسازی شده بود آتش گرفت ولی بمب منفجر نشد.

رئیس پلیس ایرلند شمالی گفت این بمب بسیار قوی بوده و در صورت منفجر شدن موجب تلفات و خسارات جدی می شد.

وی افزود که یک چنین توطئه هایی پلیس را از تلاش برای حفظ نظم در ایرلند شمالی منصرف نخواهد کرد.

در حادثه جداگانه ای، در پی تیراندازی به مامورین پلیس در مرز ایرلند شمالی با جمهوری ایرلند، چهار نفر دستگیر شدند.

تصور می رود عامل این تیراندازی ها هم جمهوریخواهان ناراضی ایرلند شمالی بوده اند.

پل گاگینز، وزیر امنیت ایرلند شمالی گفت مسبین این حملات نشان داده اند که می خواهند پیشرفتی را که ایرلند شمالی در سال های اخیر از نظر دست یابی به صلح داشته بی اثر کنند.

یک کمسیون مستقل اخیرا هشدار داده بود که خطر شبه نظامیان در ایرلند شمالی به بالاترین سطح در 6 سال اخیر رسیده است.

این کمیسیون گفته بود که دو گروه اصلی جمهوریخواهان ناراضی موسوم به Real IRA و Continuity IRA اکنون همکاری بیشتری دارند و خطری را که متوجه نیروهای امنیتی است، افزایش داده اند.

No comments:

Post a Comment