Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

حقوق! ماهانه يک ميليون دلاري ايران به کرزاي


عبدالله حيدري

سايت چپي پيک نت متعلق به کمونيستهاي توده اي ايران در ستون «پيام ها و نظرات» خود مطلبي آورده با تيتر «مراسم تحليف دولت مستعجل در کابل» که دو سه مورد قابل توجه است:


اولا: در بارة کشور جديد پشتونستان که حد اقل بخش پشتون نشين کابل (که ظاهرا منظور افغانستان است!) را به ضميمه پشتونستان پاکستان يکجا تبديل به يک کشور جديد کنند!! اجازه دهيد با عرض پوزش خدمت خودم و شما عرض کنم که حق همسايه داري تقاضا مي کند حتي تصور چنين خيانتي را براي خود نپذيريم گر چه به شکل تحليل! و هرگونه اظهار نظري در اين باره را بگذاريم براي خود
شهروندان افغاني
دوما: آنچه براي ما مهم و قابل توجه در گذارش يا پيام شماست حقوق! يک ميليون دلاري جيب ولايت فقيه به حامد کرزاي است گفته مي شود دولت احمدي نژاد مدت هاست که ماهي يک ميليون دلار به حساب کرزاي واريز مي کند تا او هم پلي باشد ميان احمدي نژاد و سران "ناتو" و هم مانعي باشد بر سر حکومت دوباره طالبان در افغانستان. كه اگر اين گفته درست باشد سند بزرگي دال بر دخالت بي جا و ظالمانة حکومت صفوي معاصر در يک کشور جنگ زده همسايه است که حق همسايگي و انساني تقاضا مي کرد عوض پاشيدن و پروراندن بذر اختلاف و کينه و تفرقه در ميان مردم اين کشور بر زخمهاي عميق انساني و اجتماعي اين ملت ستمديده که 30 سال است تخته مشق جنايت کاران و خونخواران قرار گرفته مرهمي مي گذاشت! ملت هاي آزاده همواره از دخالت گران فضول و فرصت طلب متنفرند و به قول شما واقعه اي که اگر يکبار ديگر تکرار شود و طالبان کابل را دراختيار بگيرند، پاسخ اين کمک به کرزاي را به جمهوري اسلامي خواهند داد.

اميدواريم ملت بزرگوار ايران و نهادهاي مدني و اجتماعي و فرهنگي و نمايندگان منتخب آنان حساسيت اين موضوع را درک کنند و مصرانه تقاضا نمايند که دولت در امور داخلي ديگر کشورها به نام مذهب و دفاع از تشيع و منافع استراتژيک دخالت نکند!.

اينک توجه شما را به اصل مطلب جلب مي کنم:
مراسم تحليف کرزاي با حضور وزراي خارجه امريکا و انگليس و آلمان و معاون اول احمدي نژاد در کابل برگزار شد. نه آنها که در مراسم شرکت داشتند و نه آنها که به اين مراسم راه نداشتند، هيچکدام نه باور به ادامه طولاني مدت دولت کرزاي دارند و نه وعده هاي او براي مبارزه با فساد و دزدي را باور دارند.

هم حاضران در مراسم تحليف و هم آنها که در مراسم شرکت نداشتند مي دانند که طالبان پشت دروازه هاي کابل است و از آن مهم تر، اين که ظاهرا زد و بندها با طالبان در شرف پايان است تا کابل را تحويل آنها بدهند. يا اگر کابل را تحويل نمي دهند، حداقل بخش پشتون نشين کابل را به ضميمه پشتونستان پاکستان يکجا تبديل به يک کشور جديد کنند. بالا گرفتن موج مخالفت با حضور سربازان انگليسي در افغانستان که مطبوعات انگلستان به يکباره صفحات خود را به روي انعکاس اخبار آن باز کرده اند، خبر از سناريوي بالا مي دهد.
انگلستان مي خواهد به نداي مردم خودش پاسخ داده و از کابل بيايد بيرون و امريکا نيز بدنبال آن. آلمان و بقيه کشورهاي ناتو نيز به همچنين. بعيد است حامدکرزاي آنقدر خام خيال باشد که با رفتن آنها، در کابل بماند. شايد زودتر از آنها کابل را ترک کند!

کرزاي از رقباي انتخاباتي خود خواست که براي همکاري به دولت او بپيوندند، که اين نيز يک تعارف توام با شوخي است. کدام نيمه عاقلي زندگي سياسي خود را به دولت کنوني گره مي زند که آنها بزنند.

به گزارش منابع خبري فرانسه، فساد اداري و مالي در دولت افغانستان بيداد مي کند و فساد و رشوه که در تمام سطوح دولتي جاري است، کشور را تبديل به بانک رشوه خواران کرده است. در هشت سال گذشته بيش از 40 ميليارد دلار کمک بين المللي براي بازسازي امنيت به اين افغانستان فرستاده شده که معلوم نيست به جيب و حساب بانکي کداميک از دولتي ها در خارج از کشور انتقال پيدا کرده است. البته در اين ميان چند ده ميليون دلار پول بي زبان ايران هم به جيب کرزاي و شرکاء رفته است.

گفته مي شود دولت احمدي نژاد مدت هاست که ماهي يک ميليون دلار به حساب کرزاي واريز مي کند تا او هم پلي باشد ميان احمدي نژاد و سران "ناتو" و هم مانعي باشد بر سر حکومت دوباره طالبان در افغانستان. واقعه اي که اگر يکبار ديگر تکرار شود و طالبان کابل را دراختيار بگيرند، پاسخ اين کمک به کرزاي را به جمهوري اسلامي خواهند داد.

يک افغاني بنام "عبدالوکيل کوکي" در رابطه با انتخابات سرود:

مهره ها تبديل و سيستم جا بجا ----------- انتخابات است يا نيرنگ ها

راي دهي را، راي گيري ساختند---------- بر سر هر کوي و برزن تاختند
زير پا شد راي مردم در قطار------------ با شمارش زور مندان را چه کار؟
پنجه اطفال شد رنگ کبود---------------- از چنين صندوق انتخاباتي چه سود؟

خاک بر چشم وطن پا شيدن است بر وطن خود را قبولانيدن است

No comments:

Post a Comment