Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

عیدوک بامرى


عیدوک بامرى

جناب آقاى عبدالرحیم بلوچ - شما نسبت به عیدوک بامرى بسیار ناعادلانه و نا آګاهانه برخورد کرده اید و نوشته شما در باره عیدوک بامرى ذره اى با حقیقت نزدیکى ندارد٬ ترور مولوى عبدالملک فرزند مولوى عبدالعزیز ربطى به عیدوک بامرى ندارد٬ عیدوک بامرى٬ یکسال قبل از ترور مولوى عبدالملک٬ اعدام شده بود٬ قبر اص در ګلمورتى و اهالى ګلمورتى و فامیل عیدوک بامرى و مدارک روزنامه هاى ایران ګواه بر این حادثه است. شما بدون اطلاع از نادیدى و اعدام عیدوک بامرى این مطالب نا آګاهانه را نوشته اید.

ترور مولوى عبدالملک به دست سپاه پاسداران بعد از آن صورت ګرفت که این پیشواى بزرګ بلوچ شما٬ بعد از سالها همکارى با رژیم ایران و سپاه پاسداران٬ به دلیل فشارهاى مذهبى بعدى رژیم اسلامى ایران٬ به کراچى ګریخت٬ همین پیشواى بزرګ بلوچ شما٬ در حمله به دانشګاه بلوچستان در سال 1359-1358 پیشقراول بوده است٬ به شهادت بسیراى از دانشجویان بلوچ که بیشتر آنها در اروپا و کاندا زندګى میکنند٬ همین آقاى مولوى عبدالملک ملازاده٬ فرزند مولوى عبدالعزیز٬ پیشواى بزرګ مذهبى شما به دانشجویان بلوچ با اسلحه ګرم و اوزى٬ در روز حمله به داشنګاه بلوچستان در زاهدان آتش ګشوده است. بسیارى از دانشجویان بلوچ از قبیله هاى٬ شه بخش٬ شهنوازى٬ ریګى٬ کرد بوده اند٬ ولى کسى از اینها٬ از این مولوى صاحب انتقام نګرفت و به دلیل مقام مذهبى٬ بخشیده شده بود٬ ولى سپاه پاسداران از عمل نافرمانى او در نګذشت و اورا به قتل رساند. پس اندکى تأمل کن و سپماشى الکى نکن. مشکل شما با خوانین به جاى خود٬ ولى عیدوک بامرى نه خان بوده و نه خانزاده.

انجمن دفاع از عیدوک بامرى


ننگ با رنگ پاک نمی شود !

خلاصه ای از بیوگرافی دادشاه از طرف شخصی بنام عبدالکریم بلوچ که در نام واقعی وی شک است نوشته شده .وی به خیال خام خویش اشتهارو محبوبیت دادشاه را زیر سئوال برده است ، غافل از اینکه محققین بسیاری در مورد شورش دادشاه از مردم بومی منطقه تحقیقات مستندی کرده اند ، از جمله دکتر عظیم شه بخش که تز پایان نامه فوق لیسانس خود را با سند ومدرک در مورد طغیان وی به صورت کتابی در آورده که یکی از منابع مؤثق تحقیقی در زمان حاضر می باشد. دو شعرحماسی ارزنده از زنده یاد مولوی عبداله روانبد پیشنی وملا ابابکر کلمتی که با آواز پر طنین خوانندگانی مانند حاجی کمالهان هوت ،مرحوم ملا غلامقادر و سایر خوانندگان حماسی در وصف دادشاه بیانگر شهامت ،دلیری ،انتقامجوئی و بعنوان نهاد مبارزه در مقابل اجحافات خوانین و خیانت بوی می باشد .
جناب خان صاحب ( عیدالکریم بلوچ) مگر همین طایفه شما (میرلاشاری) نبود که از دادشاه بعنوان سپر دفاعی خود در دشمنی با طایفه شیرانی استفاده می کرد؟ مگر همین شما نبودید که به دادشاه توشه و آذوقه می دادید و او را در پناه خود داشتید و بر علیه شیرانی ها از وی استفاده می کردید ؟آری طایفه شما جرأت مقابله با طایفه شیرانی را نداشت
بهمین دلیل از تهور و دلاوری های دادشاه سوءاستفاذه و به مقابله با آنها می پرداختید . جناب عبدالکریم چه شد که یکباره دست از حمایت این طاغی بی باک در مقابل فشار ارباب آیامهری تان بر داشتید و حاضر شدید که بخاطر تطمیع وی را دست بسته تحویل ارباب تان دهید و نهایتا خود قاتل وی شوید ؟ بهنگام قرار ملاقات دادشاه با هیأت اعزامی ملوکانه !وی که مردی سلحشور و تیز هوش بود و بخوبی از ماهیت مذاکره کنندگان نیزآگاه بود ، قبل از موعد ملاقات یاران خود را در پناهگاههائی مسقر کرده بود که در صورت بروز واقعه آنها هم وارد عمل شوند ، که نهایتا چنین شد و حادثه بوقوع پیوست . زمانی مهیم خان در یافت که دادشاه مردی نیست که بسادگی فریب بخورد وباصطلاح مورد الطاف ملوکانه قرار گیرد، از سر یأس وخلف وعده با هفت تیرش به وی شلیک می کند و وی را از پای در می آورد .با شنیدن صدای تیر وبقتل رسیدن دادشاه برادر وی از کمین گاه نیز بسوی مهیم خان شلیک می کند ووی را نیز از پا درمی آورد که در این گیر ودار تعداد زیادی از همراهان او هم به قتل می رسند.
جناب عبدالکریم ،انشاء شما می تواند نمره 15 را نصیب شما نماید ولی بخاطر غلطهای املائی فراوان 5 نمره از آن کم شد که متأسفانه نمره 20 را از آن شما نساخت !!! جناب ،گیرم که همه حکایت و داستان پردازی شما در مورد دادشاه درست بوده باشد ،لااقل یک کمی هم انصاف از خود بخرج می دادید و اندکی هم از هم مسلکان خود که آنها را همچون خویش به لقب خانی مفتخر کرده اید می نوشتید !
مطابق فرمایشات شما ،دادشاه فردی جانی و ضد مردم عادی بلوچ بوده است ،شما لطفا بفرمائید که مبارزات مبارزین مورد نظرجنابعالی در جهت منافع کدام قشر از مردم و جامعه بلوچستان بوده است؟ اثرات مثبت مبارزات مردمی آنها را برای روشن اذهان عمومی مردم بلوچ توضیح دهید! آیا کشتار چندین تن از فرزندان لایق بلوچستان (اهالی شگیم )در مراسم دعوتی در خانه سردار عیسی خان در هیچان به دستور و در حضور وی ،خدمت به مردم شگیم و بلوچستان بوده است ؟ آیا بریدن دست وپا ،گوش وبینی وزبان قلی بلوچ وانداختن آن در آب راکد که جسد مثله شده اش در آنجا می پوسد و کرم می گیرد به دستور عیسی خان نشانه بلوچ دوستی وی بوده است ؟آیا یاغی گری عیسی خان قبل ازتصدی مناصب دولتی برای به قدرت رسیدن مردم بلوچ بوده است ؟اگر فکر می کنید که واقعا وی مدافع حقوق مردم بلوچ بوده است ، پس چرا وی پس از تطمیع پذیرفت که دست از مبارزه بکشد و به مقامهای بزرگ کشوری ودولتی برسد ؟
آثار خدمات مردمی آقای محمدخان میر لاشاری در 2 دوره نمایندگی وی در مجلس شورای ملی در زمان حکومت محمد رضا شاه کجاست ؟ ماهانه مبلغ 500000 دلاری که آقای محمدخان وشرکای وی از رژیم صدام حسین برای با رژیم آخوندها وگشودن جبهه ای در بلوچستان در یافت می کردند چگونه و به چه مصرفی می رسیدند ؟با گرفتن چند قطعه عکس جعلی باصطلاح از مبارزین!!شما صدام را هم فریب دادید وبالا کشیدن دلارها را هم لابد به حساب مبارزه برای احقاق حقوق مردم بلوچ می گذاشتید !جناب عبدالکریم مگر شما و برادرمرحومتان کریم خان سر تقسیم غنائم (دلارهای)
صدامی با آقای محمد خان میرلاشاری قهرو نا راضی نبودید ؟آیا این قهری شما بخاطر کم بها دادن آقای مجمدخان به مبارزات ملی در بلوچستان بوده است ویا از این غنائم سهم اندکی بشما می رسیده است ؟ سوء قصد به جان محمدخان
میر لاشاری مطابق شنیده ها توسط شخصی بنام مهیمی که از خانواده خوانین جیرفت واز وابستگان فامیلی شما است که لابد بخاطر تقسیم نا عادلانه دلارهای صدامی این سوءقصد را انجام داده است .
ما نفهمیدیم که آسا و غلامحسین بامری از کی و از کجا خانزاده بوده اند که شما به آنها لقب آساخان و غلامحسین خان داده اید وآیا شورش آنها اختلاف طایفه ای بوده است و یا اینکه مبارزه ملی می کرده اند ؟
جناب عبدالکریم اگر عیدوخان مورد نظر شما عیدوک فرزند غلامحسین بامری می باشد ،وی مزدور رژیم ملاها وقاتل مولوی عبدالملک ملازاده فرزند مولوی عبدالعزیز بزرگترین پیشوای مذهبی مردم بلوچ بود که یاغی گری وی نیز بخاطر انتقام کیری طایفه ای بوده است .و دیدیم که پس از قتل مولوی عبدالملک ،رژیم منصب فرماندهی نظامی به وی اعطا کرد و در نهایت به چه وضع فجیعی وی را نیز بقتل رساند .
امان اله مبارکی که شما از وی بعنوان سردار امان اله خان مبارکی نام برده اید ،قاتل مولوی جعفری و کسی بود که گوش چند بلوچ از طایفه کوسه را برید و در نهایت بخاطر اختلافات طایفه مبارکی با بارکزهی ها و سردارزهی ها میر مولاداد سردارزهی را در کراچی پاکستان بقتل رساند که با مساعدت حاجی کریم بخش سعیدی توسط پلیس پاکستان در نبردی سخت وی نیز بقتل رسید .جناب عبدالکریم آیا کدامیک از این اعمال آقای امان اله مبارکی در راه مبارزه برای حقوق مردم بلوچستان بوده است ؟
سایر افراد ریز و درشت دیگری که در این حکایت نامه آمده اند ،کدامیک از آنها برای مبارزه جهت احقاق حقوق مردم بلوچستان بپا خاسته اند؟ آقای عبدالکریم آیا غیر از این است که آنها هم مانند شما و یا از اولاد خلف شما هستند و مبارزات آنها نیز نظیر مبارزات شما بوده است ! ؟
جناب آقای عبدالکریم بلوچ آیا هیچ فکر کرده اید که قشر شما تافته ای جدا بافته ازجامعه ئ بزرگ بلوچستان است ؟
زیرا که :
1- روابط بسیار محدودی با سایر اقشارجامعه بلوچستان دارند وبیشتر ارتباط گیری هایشان داخلی ودرون قشری است.
2-گزینش محل سکونت شان هم انحصاری است ،ازاقشاروطبقات دیگرجامعه دراماکن مسکونی آنها کمتراسکان دارند.
3-ازدواج هایشان هم درون گروهی است. بندرت اتفاق می افتد که این قشر به سایر اقشار بلوچ زن بدهد ولی درعوض
برای تحکیم موقعیت خود ازافراد سرشناس بلوچ زن می گیرند اما به آنها زن نمی دهند.این قضیه در مورد روشنفکران این قشر نیز صادق است زیرا که بکرات دیده شده است که آنها با غیر بلوچها که آنها را از نظر طبقاتی بخوبی نمی شناسند ازدواج می کنند ولی با بلوچها اگر چه هم دارای مدارج علیه تحصیلی باشند ازدواج نمی کنند .
4- در مراسم شادی بلوچها بندرت شرکت می کنند ،اگر هم خیلی مردمی فکر کنند وزحمت تشریف فرمایی در مراسم را بخود بدهند باید بعنوان مهمان خصوصی از آنها پذیرایی شود .
فرق خوانین بلوچ با سرداران بلوچ در این است که ،سردار برگزیده قبیله خویش می باشد ،وابسته و مربوط به طبقات معمولی مردم بلوچستان است. داماد ویا شوهر خواهر ش زارع ،چوپان و یا کاسب معمولی می باشد ،ولی قشر خوانین از کوچک و بزرگ خود را برتر از سایراقشار بلوچستان می داند وداعیه سیادت بر بلوچ و بلوچستان را دارند .

عبدالرحیم بلوچ

No comments:

Post a Comment