Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

مسئولین و کارکنان شهرداری زاهدان

شهر زاهدان چند ماه است شهردار ندارد علتش اینکه شورای شهر یک شهردار بلوچ معرفی کرده و این مسئله سبب اختلاف با مقامات شده و آنان شهردار مورد نظر شورا را تایید نمی کنند. دنیای غیر متمدن و آن برادران گاوچران مثلا یک افغانی را سفیر خود می کنند و
ما روی بلوچ و فارس و شیعه و سنی گیر کرده ایم
مسئولین و کارکنان شهرداری زاهدان
نکته خیلی جالب
اینکه ما می گوییم ما از همه دنیا متمدن تر و پیشرفته تریم یک ادعای الکی نیست که برخی از دوستان خارج نشین باورشان نشود
شهر زاهدان چند ماه است شهردار ندارد علتش اینکه شورای شهر یک شهردار بلوچ معرفی کرده و این مسئله سبب اختلاف با مقامات شده و آنان شهردار مورد نظر شورا را تایید نمی کنند. دنیای غیر متمدن و آن برادران گاوچران مثلا یک افغانی را سفیر خود می کنند و ما روی بلوچ و فارس و شیعه و سنی گیر کرده ایم
در شهری که اکثریت آن را بلوچها تشکیل می دهند ۹۰ درصد کارمندان و کارکنان آن از غیر بلوچ انددیدار شورای شهر و کارکنان شهرداری زاهدان با مولانا

No comments:

Post a Comment