Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

حزب جمهوری خواه بلوچستان پاکستان از Bnf کناره گیری کرد

کویته – رهبر حزب جمهوری خواه بلوچ (BRP) تصمیم دارد از ائتلاف احزاب سیاسی طرفدار استقلال بلوچستان که جبهه ملی بلوچ (BNF) نام دارد کناره گیری کند.

استـــون - خبر ۲۶ می ۲۰۱۱

به گفته شیرمحمد بگتی، سخنگوی حزب جمهوری خواه، جبهه ملی بلوچ نقش خود را بیشتر به انتقاد از حزب ملی بلوچستان به جای تمرکز بر روی مسائل اصلی پیش روی ملت بلوچ محدود کرده است. یکی دیگر از دلایل ذکر شده توسط سخنگوی BRP برای این کناره گیری ناگهانی، عدم مشورت در میان احزاب عضو در جبهه است. BRP می گوید؛ این حزب در بسیاری از تصمیم گیری های مهم و متعدد جبهه نقشی نداشته است، از جمله آنچه که توسط نواب زاده خیربیار مری به عنوان نماینده بین المللی از ملت بلوچ مطرح گردید، هرچند که حزب جمهوری خواه همواره عضوی از BNF بوده است.


سخنگوی حزب جمهوری خواه ضمن ابراز تاسف بیان داشت؛ "اگر جبهه ملی بلوچ دیگر اعضای خود را نادیده بگیرد از دشمن واقعی ما بیشتر مضر خواهد بود، بنابراین بین تمام ارگان های عضو مشاوره و اشتراک نظر صورت گیرد نه با صدور بیانیه در رسانه ها تصمیم خود را اعلام کند". وی همچنین افزود؛همه رهبران و فعالان BRP ارتباط خود را با جبهه ملی بلوچ قطع خواهند کرد و در آینده هیچگونه نقشی در BNF نخواهیم داشت.

No comments:

Post a Comment