Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

درگیری کیهان و ایرنا، نماد بحران درونی باندهای قدرت رژیم

جعفر پویه

درگیری باندهای قدرت در رژیم ولایت فقیه، در کشاکش بین روزنامه کیهان و خبرگزاری ایرنا خود را بازتاب می دهد. حسین شریعتمداری، سردبیر روزنامه کیهان، بازجوی بدنام وزارت اطلاعات و گماشته رهبر در این سمت است. او سابقه زمینه سازی برای بسیاری از دستگیریها با پرونده سازی و ایجاد جو رعب و وحشت رسانه ای را در کارنامه خود دارد. حسین شریعتمداری یکی از سردمداران پروژه تواب سازی در زندانهای رژیم است، در ساخت برنامه هایی با نام هویت و چراغ و ... با تلویزیون رژیم همکاری کرده و با دسترسی به پرونده های امنیتی و همدستی با باندی پاپوش ساز، اهداف از قبل تعیین شده رهبر و ولی فقیه رژیم را به دست اجرا می گذارد.

اما در سمت دیگر، علی اکبر جوانفکر، برگزیده محمود احمدی نژاد پس از تصاحب خبرگزاری رسمی رژیم و انضمام آن به دولت قرار دارد که با دستور باند نظامی – امنیتی اهداف رسانه ای آنها را دنبال می کند. به این دلیل درگیری و کشاکش حسن شریعتمداری و جوانفکر نماد هماوردی دو جریان میداندار برای تصاحب قدرت در رژیم است.

حسین شریعتمداری روز گذشته (پنجشنبه) از شکایت جوانفکر به دادگاه به دلیل اینکه او ایرنا را "تریبون جریان انحرافی" نامیده استقبال کرد و گفت: "در دادگاه می توانیم ماهیت جریان انحرافی و سرکرده و حلقه های وابسته به آن را با ارایه اسناد و مدارک اثبات کرده و به آگاهی افکار عمومی برسانیم."

این بار اولی نیست که شریعتمداری به دادگاه کشیده می شود و با استفاده از فرصت به دست آمده نه تنها محاکمه نشده، بلکه دادگاه را تبدیل به فضایی برای ادامه برنامه پاپوش سازی خود می کند. از این عمل او نه تنها در دادگاه جلوگیری نمی شود، بلکه به عمد دست او را باز می گذارند تا پادوی دریده رهبر رژیم هر آنچه خود می خواهد را علیه شاکی بیان کند. در این مورد علی اکبر جوانفکر می گوید: "از حق شخصی خود در مواجهه با اتهامات رسانه‌ای صرف نظر می‌کنم، اما هرگاه حیثیت و اعتبار سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی یا روزنامه ایران هدف توهینها و اتهامات بی اساس قرار گیرد، در شکایت از آن رسانه درنگ نخواهم کرد."

این میدانداری در حالی اتفاق می افتد که پس از مخالفت خامنه ای با برکناری حیدر مصلحی، خبرگزاری ایرنا این خبر را با 14 ساعت تاخیر منتشر کرد. در توجیه اینکار نیز ایرنا نوشت: "بر خلاف آنچه در مورد نظر آیت الله خامنه‌ای "شایع" شده، تا ساعات پایانی شب رییس جمهوری هیچ پیامی که منعکس کننده نظر مقام معظم رهبری در این خصوص باشد، دریافت نکرده است."

در واکنش به این عمل ایرنا، کیهان روز بعد نوشت که دستور کتبی رهبر جمهوری اسلامی در این مورد، به شخص رییس جمهور اعلام شده است.

شریعتمداری همچنین نوشت که ایرنا بعد از آنکه سرانجام خبر مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با عزل حیدر مصلحی را بر روی خروجی خود گذاشت، بعد از چند ساعت مجدداً آن را "با اشاره" رییس دفتر محمود احمدی‌نژاد و "به دستور" مدیرعامل ایرنا حذف کرد.

دعوای مدیران دو رسانه صاحب نام وابسته به رهبر و رییس جمهور رژیم در حالی بالا می گیرد که دو طرف این ماجرا به شدت یکدیگر را زیر ضرب گرفته و علیه طرف مقابل سنگربندی می کنند. حسین شریعتمداری، جوانفکر را کسی معرفی می کند که "با تحرکات آمیخته با خبط و تملق به مدیریت خبرگزاری ایرنا دست یافته و سرسپرده اسفندیار رحیم مشایی است."

و از سوی دیگر جوانفکر، روزنامه کیهان را "رسانه ای دانست که با وجود استفاده از بودجه عمومی کشور به ابتذال اخلاقی مبتلا شده و علیه حیثیت افراد حریم شکنی می کند."

ادامه درگیری و کشاکش در بالاترین رده های رژیم ولایت فقیه در روبرو شدن مدیران کیهان و ایرنا به عنوان دو سردسته باند رسانه ای دو طرف ماجرا خود را نشان می دهد؛ ماجرایی که به این زودیها و به راحتی نمی توان کشیده شدن سوت پایان آن را انتظار داشت.


http://www.iranpressnews.com/source/098795.htm

No comments:

Post a Comment