Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اظهارات اوجالان :من درحل مسئله کرد نقش میانجیگری برعهده دارم


خود مدیریتی دمکراتیک، یک سیستم اتونوم کردهاست. نیمی از این کار بر عهده‌ شهرداران است. بنابراین پنجاه درصد مبارزات خود مدیریتی دمکراتیک بر دوش شهرداران می‌افتد. تلاشها جهت تدوین قانون اساسی خود مدیریتی دمکراتیک را آنها می‌توانند انجام دهند . بای‌دمیر و شهرداران دیگر می‌توانند در این ارتباط کار کنند. قول خود مدیریتی دمکراتیک را که ‌در سال 1924 داده ‌بودند، وجود دارد. سال 1922 قانون خود مدیریتی کردها تصویب شد، از آن صحبتی نمی‌کنند، اما باید این موضوع بطور گسترده‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد. اوجالان اظهار داشت آغاز تاریخ توطئه‌ و کشتارهای جمعی ملت کرد 15 فوریه‌سال 1925 است. اوجالان با یادآوری اینکه‌، در همانحال 15 فوریه روز توطئه‌ علیه ‌شیخ سعید است، گفت: 15 فوریه‌برای شخص من روز سیاهی نیست، 15 فوریه‌1925 آغاز کشتارهای جمعی کردهاست، من 15 فوریه‌ را روز کشتار جمعی کردها اعلام می‌کنم . ‌

رهبر ملت کرد عبدالله ‌اوجالان در دیدارچهارشنبه ‌خود با وکلایش روند حل مسئله کرد حل مسئله‌کرد از طرق مسالمت مورد تحلیل قرار داد اوجالان با بیان اینکه وی در این مسئله فقط نقش میانجیگری دارد گفت لازم است تا اول ماه مارس سال آینده ‌ میلادی نتایجی از این کار حاصل شود، چرا که‌در صورت عدم حصول نتیجه ‌تا آنزمان، احتمال آغاز وقوع روندی دشوار و خطرناک وجود دارد اوجلان دو لت ترکیه بزرگترین مانع بر سر راه حل مسئله کرد دانست.
رهبر ملت کرد عبدالله‌اوجالان در ابتدا با ارزیابی گفتگوها با مسئولان حکومتی ضمن اعلام اینکه ‌در جریان ماه گذشته ‌دیداری با آنها نداشته‌است، گفت:
دیدارهایی که ‌در اینجا انجام می‌گیرند، مذاکره ‌نبوده ‌و دیالوگ هستند. در واقع من بین پ .ک .ک و حکومت میانجی هستم. به‌همین خاطر تاکنون وارد مرحله ‌مذاکرات نشده‌ایم. در صورت ورود ما به‌ مرحله ‌مذاکرات، آنگاه باید بر سر مواد آن گفتگو کرد.
اوجالان در رابطه ‌با ملاقاتها چنین گفت: هنوز هیچ نکته‌چشمگیری نبوده‌ که‌در مورد آن گفتگو کنیم . به‌همین سبب دولت تاکنون تصمیمی نگرفته‌است. اگر وارد مرحله‌ مذاکرات شویم نمی‌دانم نتیجه ‌آن چگونه‌خواهد بود، باید تا اول مارس نتایجی حاصل گردد. اول مارس زمان مناسبی است. در صورتیکه ‌تا آنزمان نتایجی حاصل شود، این مرحله ‌با صلحی معنادار و عزتمند پایان خواهد یافت، که ‌من به ‌آن می‌گویم صلحی مقدس، صلحی عظیم. و در صورت عدم حصول نتیجه‌، مرحله‌ سختی آغاز خواهد شد. اگر تا آنزمان از این ملاقاتها نتیجه‌ای کسب نشود من نیز خود را از میانجیگری کنار خواهم کشید، نه‌عقب نشینی، بلکه‌ می‌گویم، من نتوانستم آنرا انجام دهم، من موفق نشدم، حکومت و دولت هم به‌ مسیر حل وارد نشدند، بنابراین من نمی‌توانم میانجی باشم و دیگر در کار آنها دخالت نخواهم کرد. من به‌همین خاطر روز اول مارس را تعیین کرده‌ام و از امروز شمارش معکوس را آغاز خواهم کرد.
اوجالان موضع حکومت را اینچنین ارزیابی کرد:
حکومت برای صلح با من دیدار می‌کند و سعی دارد که ‌دیدارها منتهی به‌ صلح شوند. اما دولت هنوز در این مورد تصمیمی نگرفته‌است. دولت نه ‌تصمیم بر مذاکره‌ گرفته ‌و نه‌ بر صلح. افرادی که‌از جانب حکومت بامن گفتگو می‌کنند مرا درک می‌کنند، متوجه‌ خطر موجود هستند. اوضاع ترکیه ‌میتوانست مانند عراق شود ، اما من جلوی آنرا گرفتمم نخست وزیر کاری به ‌این دیدارها ندارد و می‌گوید حکومت است که ‌این ملاقاتها را انجام می‌دهد.
من از آقای اردوغان فقط این را می‌خواهم که ‌در مجلس قرار صلحی را تصویب کند، تنها تصمیم صلح. پس از آن هر چیز در مسیر حل، قرار خواهد گرفت. باید قبل از هر چیز این تصمیم صلح گرفته ‌شود. حکومت و ارتش خواهان حل مسئلله‌هستند ، اما آ .ک .پ خواستار آن نبوده‌ و برای آن آماده‌ نیست . در شرایط موجود بزرگترین مانع در مقابل صلح آ .ک .پ است.
رهبر ملت کرد عبدالله‌اوجالان با طرح پرسشی گفت که ‌آیا نخست وزیر با تصمیم خود می‌خواهد شخصی شود مانند اوزال یا مانند چیللر؟
اوجالان با اظهار اینکه ‌اوزال یک روز قبل از مرگش هیئتی را جهت گفتگو با آنها فرستاده‌بود، گفت: نظرات آ .ک .پ مبنی بر اینکه‌ برای انجام صلح توان کافی ندارند و نمی‌توانند ، صحیح نیست. آنها دولت هستند و قرار صلح وظیفه‌آنهاست.
اوجالان اعلام کرد که‌ تلاش جهت خارج کردن پ .ک .ک از لیست ترور در هفتمین کنفرانس کرد، موضع درستی بود و گفت که‌خارج شدن پ .ک .ک از این لیست خواهد توانست که‌حل مسئله ‌را آسانتر کند.
اوجالان یادآوری نمود که موضوع خلع صلاح که قبلا مطرح گر‌دیده بود می‌تواند در آخرین مرحله مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.
اوجالان در این خصوص گفت: باید نخست وزیر اردوغان جهت استقرار صلح تصمیمی بگیرد ،لازمه استقرار دمکراسی نیز به پیشرفت مرحله صلح وابسته است.
رهبر ملت کرد عبدالله اوجالان خاطرنشان نمود که ،آ.ک.پ به جای حل مسئله کرد خود را به مسائل دیگری سرگرم می‌نماید و اظهار داشت، آ.ک.پ تنها در فکر تحکیم حاکمیت خویش می‌باشد.
رهبر ملت کرد عبدالله اوجالان موضوع خلع سلاح را که برای حل دمکراتیک مسئله کرد مطرح گشته بود چنین ارزیابی نمود:
در مرحله سال 2006 ما را فریب دادند .آن زمان نیز، مسئله خلع سلاح را قبل از همه مطرح نمودند و خواستند این موضوع را بر ما تحمیل کنند. اشتباه بود، باید موضوع خلع سلاح بعد از تمامی موضوعات دیگر مورد بحث و گفتگو قرار گیرد.
اگر نخست وزیر تصمیم به برقراری صلح گرفته و جهت حل دمکراتیک مسئله کرد و پیشبرد این مرحله گام بردارد، ما نیز می‌توانیم گریلاها را عقب کشیده و موضوع توقف عملیات نظامی را از همان وقت آغاز نمائیم. در این صورت ما می‌توانیم موضوع خلع سلاح را مورد گفتگو قرار دهیم.
اوجالان اظهار داشت : حتی در اوایل به حاکمیت رسیدن آ.ک.پ ، ژنرال حلمی اوزکوک نیز پروژه‌ای را جهت حل مسئله کرد تقدیم به دولت کرده بود، اما به دلیل اینکه آ.ک.پ هراسیده بود ،این پروژه را به مرحله اجرا درنیاورد و یادآور نمود که آن هنگام روزنامه‌نگاران نیز در ارتباط با این موضوع مقالاتی نوشتند.
اوجالان در این رابطه گفت: آن موقع نیروهای خارجی اجازه ندادند که پروژه به مرحله اجر درآید ، اکنون نیز آ.ک.پ به جای اینکه جهت استقرار صلح و حل دمکراتیک مسئله کرد گام بردارد خود را به مسائل دیگری مشغول نموده که هیج گونه رابطه‌ای با این موضوع ندارند.
در این خصوص اوجالان چنین ادامه می‌دهد: . آ.ک.پ در فکر این است که حاکمیت خود را در همه‌جا تحکیم بخشد. دادگاه، قانون اساسی را بر اساس حفظ منافع خود به کار گرفت و اکنون نیز در این چهارچوب فعالیتهای دیگری را در پیش گرفته است.
همچنانکه مشاهده می‌کنید ،اکنون نیز ژنرالها را از پست خودشان عزل کرده ،و از طریق انتخابات آتی نیز می‌خواهد حاکمیت خود را به اوج برساند. با آمدن آ.ک.پ هم حکومت و هم ارتش به دو جناح تقسیم شدند.
رهبر ملت کرد عبدالله اوجالان ضمن اشاره به اینکه نیروهای خارجی آ.ک.پ را اداره می‌کنند،چنین ادامه می‌دهد: تعدادی از نیروهای خارجی راه را برای آ.ک.پ باز نموده و آن را اداره می‌کنند. برای نمونه آ.ک.پ پولهای زیادی را در منطقه هزینه می‌کند، این پولها مال آ.ک.پ نیست بلکه آ.ک.پ پولها را نیز از خارج می‌گیرد. اسلامیت آنان نیز واقعی نیست ،اسلام واقعی ،دمکراسی و صداقت است.
تمام هم و غم آنان پول و حفظ اقتدار خویش است. کشتار انسانها غمی برای آنها درست نمی‌کند، کار آنها شکار آرای مردم در انتخابات است.
اوجالان همچنین اظهار داشت: احتمالا آ.ک.پ در کردستان قادر نشده که 5 در صد آرا را کسب کند.
وی اعلام کرد هر رایی که آ.ک.پ کسب کند به معنای ادامه جنگ قلمداد می‌گردد و هر رایی نیز که از آ.ک.و احزاب دیگر پس گرفته شود به معنای پیشبرد صلح می‌باشد.
آ.ک.پ اکنون سیستم نظامی را با پول بنیاد می‌نهد ، می‌خواهد 50 هزار نظامی را با استفاده از پول بر سر کار بگمارد، و این بدین معناست که آ.ک.پ نیروی نظامی 50 هزار نفری را که خود دست نشان می‌کند بنیاد می‌نهد.
رهبر ملت کرد عبدالله‌اوجالان خاطر نشان کرد که‌ در طی پنج سال پ .ک .ک و حکومت در رابطه‌ با حل مسئله‌ به ‌بن‌بست رسیده‌اند.
به‌همین سبب اوجالان 3 ماه آینده ‌را بسیار با اهمیت دانست و از همه‌ جناحها خواست تا وظایف خود را در این مورد به‌جا آورند .
رهبر ملت کرد عبدالله‌اوجالان نظر به‌اینکه ‌تاکنون آ .ک .پ تصمیم خود را در رابطه‌ با حل مسئله‌ اتخاذ نکرده‌ است 3 ماه آینده‌ را بسیار مهم دانست.
اوجالان هشداری بدین شکل داد:
برای حل مسئله ‌3 ماه وقت داریم. در صورت عدم برقراری صلح و بروز جنگ، بویژه‌ جنگی اجتماعی، بر همه‌کس و همه‌جا از جمله ‌سازمانهای جامعه‌مدنی در آمد نیز تأثیر خواهد گذاشت و همه‌را در بر خواهد گرفت. به‌ کارفرمایان و حافظان محیط زیست می‌گویم که ‌سرمایه‌هایشان را افزایش دهند، برای افزودن دارائیهایشان کسی به‌ آنها چیزی نخواهد گفت. من با سخنان شما در رابطه‌ با صلح موافقم و حاضرم آنرا امضا کنم، اما باید آنرا به ‌تأیید دولت برسانید . برای مثال مشخص کنید که‌چرا سرمایه‌داران در منطقه‌ سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. باید بتوانید که‌ به ‌دولت بگوئید که‌علت آن جنگ است. باید شما شرایط صلح را ابتدا به‌دولت بقبولانید.
اوجالان خاتمه‌5 سال گذشته‌ را چنین ارزیابی کرد:
در 5 سال اخیر پ .ک .ک سطح جنگهای مسلحانه‌را ارتقا نداد و دولت نیز حل مسئله‌را پیش نبرد. هر دوطرف هم به‌بن بست رسیدند. هم حکومت و هم پ .ک .ک همه‌چیز را بر دوش من گذاشتند. در صورتیکه ‌تا اول مارس حل مسئله‌ پیشرفتی نکند، احتمالآ جنگ شدت خواهد گرفت. اما اینکه ‌اینکارها را می‌کنند یا نه‌، جنگ خواهند کرد یا نه‌، آنها خودشان می‌دانند.
اوجالان اظهار داشت که ‌او برای حل همچنان به‌ تلاشهایش ادامه‌ خواهد داد و از همگان خواست تا به‌طور جدی با این مسئله‌ برخورد کنند.
اوجالان خاطر نشان ساخت که‌ بزرگترین وظیفه ‌بر دوش مطبوعات است و در این باره‌گفت: این مرحله‌حساس و مهم است. باید در این مرحله‌ تلاشهایی جدی داشت.
رهبر ملت کرد با بیان اینکه‌ جهت پیشبرد صلح، نقش شوراهای شهرها بسیار مهم است و از ارتباط آن با خود مدیریتی دمکراتیک نیز چنین گفت:
خود مدیریتی دمکراتیک، یک سیستم اتونوم کردهاست. نیمی از این کار بر عهده‌ شهرداران است. بنابراین پنجاه درصد مبارزات خود مدیریتی دمکراتیک بر دوش شهرداران می‌افتد. تلاشها جهت تدوین قانون اساسی خود مدیریتی دمکراتیک را آنها می‌توانند انجام دهند . بای‌دمیر و شهرداران دیگر می‌توانند در این ارتباط کار کنند.
قول خود مدیریتی دمکراتیک را که ‌در سال 1924 داده ‌بودند، وجود دارد. سال 1922 قانون خود مدیریتی کردها تصویب شد، از آن صحبتی نمی‌کنند، اما باید این موضوع بطور گسترده‌ای مورد ارزیابی قرار گیرد.
اوجالان اظهار داشت آغاز تاریخ توطئه‌ و کشتارهای جمعی ملت کرد 15 فوریه‌سال 1925 است.
اوجالان با یادآوری اینکه‌، در همانحال 15 فوریه روز توطئه‌ علیه ‌شیخ سعید است، گفت: 15 فوریه‌برای شخص من روز سیاهی نیست، 15 فوریه‌1925 آغاز کشتارهای جمعی کردهاست، من 15 فوریه‌ را روز کشتار جمعی کردها اعلام می‌کنم . ‌
اوجالان با بیان اینکه ‌پس از سال 1980 هژمونی ترک گرایی سبز این سیاست کشتار جمعی را اعمال کرده‌است، گفت: آ .ک .پ نیز بخشی از این روند است.
اوجالان در پایان به خلق کرد در شرق کردستان ، پژاک و پ .ی .د ، خلق کرد در جنوب غرب کردستان و تمامی کردها در بوتان و سرحد وهمچنین به‌ملت سریانی درود فرستاد.
برگرفته از : http://newroz.tv/farsi

No comments:

Post a Comment