Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بازداشت وبلاگ نویس بلوچ ابراهیم حسین بـُـرّ را شدیدا" محکوم میکنیم !

شرایط امنیتی بلوچستان و ادامه بازداشتها !

مردم ایران از دید حاکمیت ایران ، جز رمه های بی فکر و امتِ دست بوس نبوده و نیستند و حاکمیت ولایت فقیه که ضد انسانی ترین قانون موجود در دنیاست ، سالهاست که بر ایران حاکم است و جان مردم را به لب رسانده است ، حتی از اندیشیدن مردم وحشت دارد تا چه رسد به رسیدگی به خواسته های انسانی به حق آنها .
در همین رابطه رژیم ولایت فقیه در بلوچستان فجیع ترین جنایات و آدمکشی ها را مرتکب شده و از بازداشت هر فرد مظنون که مداح رژیم نباشد ابایی ندارد و در این رابطه وبلاگ نویسان منتقد دولت در اولویت لیست سیاه رژیم قرار دارند .
ابراهیم حسین بر وبلاگ نویس بلوچ و گرداننده وبلاگ « استون » ، آزاد اندیشی است که همیشه مخالف خشونت و بربریت ، خواه از جانب دولت ایران و خواه از سوی اپوزیسیون مخالف آن بوده و هست . محققی مستقل و دگر اندیش است ، فردی است که انسان امروز و نیازها و خواسته های آن را درک نموده و منتقد شرایط خفت بار زندگی هموطنانش در عصر پیشرفت و تمدن کنونی است .
ابراهیم حسین بر عنصری است که میخواهد عقده های فروخورده مردم بلوچ و حقوق انسانی پایمال شده آنها را فریاد باشد ، ما بازداشت وی را عملی غیر قانونی و بر خلاف منافع مردم خویش دانسته و این بازداشت را شدیدا" و قویا" محکوم نموده و خواهان آزادی بی قید و شرط وی میباشیم !
ما از همه سازمانها و نهادهای مدافع حقوق بشر ، از افراد مستقل و آزاده ، از همه سازمانهای سیاسی و دمکراتیک ، از همه شخصیت های آگاه و آزاد اندیش انتظار داریم که این بازداشت را شدیدا" محکوم نموده و خواهان آزادی نامبرده گردند !
با صدای یکپارچه و متحد ماست که رژیم در آرزوهای پلید خویش ناکام خواهد ماند !
یکصدا خواهان آزادی ابراهیم حسین بر هستیم !

« پهره رو تاک » روزنامه انترنتی « پهره »http://pahra.blogsky.com/
آدرس وبلاگ « استون » :
http://www.estoun.blogfa.com/

No comments:

Post a Comment