Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

بلوچستان، سرزمین باد و نخل و آفتاب

بلوچستان با گستره اي بسيار بيشتر از کشورهايي چون فرانسه و انگلستان، جمعيتي کم، منابعي بسيار غني، متنوع و ارزشمند تر از کشورهاي اروپايي و موقعيتي استراتژيک و ويژه در جهان که در امتداد کمربند ساحلي درياي عرب و اقيانوس هند، شرق و غرب جهان را به هم پيوند مي دهد و شاهراه حياتي براي ارتباط آسياي ميانه و جمهوري هاي مرکزي با آبهاي گرم درياي عمان و اقيانوس هند جهت تبادلات تجاري و نظامي و دروازه ي ورود و خروج به تنگه هرمز و خليج عرب- فارس را در اختيار دارد مي تواند در اندک زماني کوتاه پس از استقرار ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي متناسب با جامعه و فرهنگ و نياز مردم بلوچ، متکي به توانمندي هاي فکري و نيروي انساني عظيم، نوابغ و نخبگان بلوچ به جايگاه واقعي خود در منطقه دست يابد.

مقــــــــدمه

جاي خوشحالي است كه در سال هاي اخير سيل رحمت هاي الهي به سوي سرزمين خشك و خشن بلوچستان سرازير گشته و پس از سالها خشكسالي متوالي كه زندگي مردم صبور بلوچ را فلج كرده، اقتصاد ناچيز متكي به كشاورزي و دامپروري آنان را درهم كوبيده و سيل گسترده مهاجرت روستائيان و عشاير به شهرها را سبب گرديده بود، زمين بارديگر نفس كشيد و گرماي دمِ و آن نوازش قطرات پر بركت باران، اميدي تازه در مردم ايجاد کرد و بار ديگر كودكان معصوم بلوچ سرسبزي را ديدند و لطافت باران را حس كردند. هر چند مسئولين بي مهري كرده و اين مردم صبور را در تقابل نفسگير با طبيعت خشن تنها گذاشتند، اما بار ديگر اين طبيعت سركش هر چند با از بين بردن امكانات مادي و اقتصادي مردم، نتوانست روح بلند و تسليم ناپذير مردان و زنان بلوچ را تسخير كند و در اين جدال نابرابر در مقابل آنان زانو به زمين زد و اينك اين همان كوير خشك و سوزان بلوچستان است كه قدمگاه مردان و زنان سخت كوش بلوچ را كه مسرور از سربلندي در اين امتحان طاقت فرسايند، با سبزه اي به لطافت حرير فرش كرده و در مقابل آنان سر تسليم فرود آورده است و همين مردمان سخت کوش و اميدوار فرداهاي بلوچستان را خواهند ساخت(نشریه استون).

خدائي که در جدال هاي خصمانه، ستم ها و ستيزهاي ناجوانمردانه، تبعيض هاي ناعادلانه و رفتارهاي نابخردانه ي حکام ظلم مدار، ستيزه جو و استعمارگر، تنها دستاويز و نور اميدي براي ملت بلوچ بوده است اکنون نيز که سرزمين بلوچستان سراسر محروميت و بي عدالتي است و مورد تاخت و تاز قدرت هاي استعمارگر بيگانه قرار گرفته است، ما را از اين ظلمات ياس و نااميدي خواهد رهاند و به بلوچستان عزيز رهايي از اين دسيسه هاي کور خواهد بخشيد.

بلوچستان با گستره اي بسيار بيشتر از کشورهايي چون فرانسه و انگلستان، جمعيتي کم، منابعي بسيار غني، متنوع و ارزشمند تر از کشورهاي اروپايي و موقعيتي استراتژيک و ويژه در جهان که در امتداد کمربند ساحلي درياي عرب و اقيانوس هند، شرق و غرب جهان را به هم پيوند مي دهد و شاهراه حياتي براي ارتباط آسياي ميانه و جمهوري هاي مرکزي با آبهاي گرم درياي عمان و اقيانوس هند جهت تبادلات تجاري و نظامي و دروازه ي ورود و خروج به تنگه هرمز و خليج عرب- فارس را در اختيار دارد مي تواند در اندک زماني کوتاه پس از استقرار ساختارهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي متناسب با جامعه و فرهنگ و نياز مردم بلوچ، متکي به توانمندي هاي فکري و نيروي انساني عظيم، نوابغ و نخبگان بلوچ به جايگاه واقعي خود در منطقه دست يابد.
بلوچستان با در اختيار داشتن بيش از هزار کيلومتر خط ساحلی و دسترسي به آبهاي آزاد بين المللي و نيز با داشتن هزاران کيلومتر مرز مشترک با کشورهاي پاکستان، افغانستان و مرزهاي داخلي ايران، شگفتي هاي طبيعت، مناظر و چشم اندازهاي بي بديل، بهره مندي از دو بندر مهم، استراتژيک، زيبا و بي نظير چابهار و گوادر، دارا بودن بزرگترين ذخاير مس جهان، گاز طبيعي، نفت، طلا، سنگ هاي تزئيني و انديس هاي قيمتي، منابع شيلات، محصولات زراعي و باغي، معادن و کانسارهاي معدني با غناي بالا، نه تنها مي تواند نياز داخلي را برآورده سازد بلکه قادر خواهد بود با صادرات و ترانزيت توليدات داخلي به کشورهاي ديگر به قدرت اقتصادي و تجاري در منطقه و خاورميانه تبديل شود و آنگاه است که کشورهايي چون چين، پاکستان، هند و روسيه، سلطه اقتصادي خود را بر جهان از دست خواهند داد و رونق گردشگري و تجاري در کشورهاي عربي خليج نشين تنزل پيدا خواهد کرد.

باد، نخل و آفتاب سه عنصر حیاتی برای بقای حیات در بلوچستان هستند که در طول تاریخ به عنوان سمبلی از سرزمین بلوچستان شناخته شده اند، بسیاری از مورخین و جهانگردان نیز طبیعت بلوچستان را در این سه ویژگی خلاصه نموده اند. هم اکنون نیز که انرژی های تجدیدناپذیر به شدت در حال از دست رفتن هستند، چنانکه بسیاری از کارشناسان انرژی معتقدند منابع انرژی فسیلی حداکثر تا پایان سال 2050 به پایان خواهند رسید، بنابراین در جهان امروز بیش از هر چیزی نیاز به بهره مندی از انرژی های نو و پاک احساس می شود و سرزمین وسیع و بیکران بلوچستان به صورت چند وجهی این گنجینه های خدادادی را در طبیعت خود دارد و در صورت بهره برداری کامل و مناسب از آنها، بلوچستان می تواند به یکی از شاخص ترین قطب های انرژی نوین در منطقه و جهان تبدیل گردد.

در ادامه این سلسله مقالات به بررسی هر کدام به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.


http://www.estoun.blogfa.com

No comments:

Post a Comment