Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

استالین در کشتار کاتین مقصر شناخته شد

دومای دولتی که مجلس سفلای پارلمان روسیه است، شخص ژوزف استالین، دیکتاتور شوروی سابق را مسئول اعدام جمعی سربازان لهستانی در جریان جنگ جهانی دوم اعلام کرده است.
در اعلامیه مجلس دوما تصریح شده که شخص ژوزف استالین دستور تیرباران هزاران سرباز اسیر لهستانی را در سال 1940 صادر کرده بود.
این سربازان در جریان جنگ جهانی دوم با شلیک گلوله نیروهای شوروی در کاتین در روسیه کشته شدند.
کاتین پس از اشغال اتحاد جماهیر شوروی توسط نیروهای آلمان نازی، تحت کنترل این نیروها قرار گرفت.
در جریان بحث مجلس دوما در این باره، نمایندگان کمونیست با صدور اعلامیه مخالفت کرده و مسئولیت شوروی سابق در این کشتار را انکار می کردند.
ولی رئیس کمیته روابط خارجی مجلس دوما گفت وظیفه نمایندگان این است که دروغ ها را از سر راه بردارند.
اتحاد جماهیر شوروی به مدت نیم قرن مدعی بود که آلمان نازی عامل قتل نظامیان لهستانی بوده است و تنها در سال 1990، در روزهای پایانی حکومت شوروی به آنچه واقعا رخ داده بود، اذعان کرد.
اعلامیه سیاستمداران روسیه بخشی از روند جاری آشتی روسیه با لهستان است.
یادبود قربانیان کاتین
بیش از 22 هزار زندانی لهستانی از جمله هشت هزار نظامی، در جریان جنگ جهانی دوم در شوروی تیرباران شدند
در این اعلامیه ابراز امیدواری شده که دوره تازه ای از روابط دو کشور بر اساس ارزش های دموکراتیک شروع شود.
رئیس مجلس سفلای پارلمان لهستان، از صدور اعلامیه مجلس دومای روسیه استقبال کرده و آن را گام درست و نشانه مهمی از بهبود روابط دو کشور توصیف کرد.
قرار است دمیتری مدودف، رئیس جمهوری روسیه در اوایل ماه دسامبر به لهستان سفر کند.
تا کنون هیچ کس در ارتباط با کشتار کاتین مقصر شناخته نشده و استدلال دادستان های روسیه این است که مسئولان این کشتار اکنون زنده نیستند.
در اعلامیه دوما درخواست شده که در باره این کشتار تحقیقات بیشتری صورت گیرد و فهرست قربانیان این فاجعه تهیه شود.
در اوایل سال جاری میلادی، لخ کاچینسکی، رئیس جمهوری وقت لهستان، هنگامی که برای شرکت در مراسم یادبود قربانیان لهستانی در جنگ جهانی دوم، عازم شهر کاتین بود، در سانحه سقوط هواپیما کشته شد.

No comments:

Post a Comment