Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

فوری/دستگیری ناصر شیروزهی از عوامل اداره اطلاعات زاهدان

افراد ناشناس باحمله به یکدستگاه موتور سیکلت، در منطقه چاه احمد کورین فردی به نام "ناصر شیروزهی" فرزند محمد رحیم که گفته میشود از عوامل اداره اطلاعات است دستگیر شده است، هنوز عاملان این حمله مشخص نشده اند، ضمن آنکه
هیچ فرد ی سازمان مسلح مستقلی مسئولیت دستگیری او را بر عهده نگرفته است.

گفته میشود فرد مذکور در عملیاتهای مختلفی که در بلوچستان، مخصوصا در مناطق کورین و نصرت آباد همگام با نیروهای متجاوز در قتل مردم منطقه سهیم بوده است، از مدتها قبل افرادی که به نوعی با جمهوری اسلامی برای از بین بردن مردم منطقه فعالیت میکنند مورد حمله قرار میگیرند که بعضا این حملات منجر به نابودی آنان میشود.

در آخرین مورد سلسله حملات به عوامل بومی اداره اطلاعات صالح براهویی، از داخل شهر زاهدان دستگیر شد و در اعترافاتی پرده از چهره چند تن از همکاران بلوچ خود برداشت و ضمن ارائه تصاویری از آنان خود را نیز یکی از مهره های سرکوب بلوچها معرفی کرد، گفتنیست فیلم اعترافات صالح براهویی اکنون در زاهدان و دیگر نقاط منتشر شده است، فرد مذکور پس از اعتراف کشته شده است.

http://www.gapebaloch.blogfa.com/

No comments:

Post a Comment