Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

نشست سران عرب با نگرانی درباره برنامه اتمی ایران برگزار می شود


دبی – حسن الطود، العربیه

نشست سران عرب در شرایطی روز شنبه آینده در شهر سرت لیبی آینده بر گزار می شود که اختلافات میان عربی، بحران در سرزمین های فلسطینی و نگرانی درباره برنامه هسته ای ایران ادامه دارد.

فشاری که شرایط منطقه ای و بین المللی بر سران عرب وارد می کنند پرونده های مهمی را بر سر میز مذاکرات میان آنان در این نشست تحمیل می کند.

وزرای خارجه عرب به منظور تنظیم پیش نویس بیانیه پایانی این نشست، بررسی پرونده های یادشده را آغاز کرده و آن را به سران عرب ارائه خواهند کرد. در صدر این پرونده ها مساله ادامه اقدامات تنش زای اسرائیل در بیت المقدس و تلاش های آن جهت یهودی سازی این شهر از طریق ایجاد دهها شهرک قرار دارد.

در این نشست طرح تحرک عربی برای نجات بیت المقدس مورد بحث وبررسی قرار خواهد گرفت و همچنین بر مساله آشتی میان فلسطینی ها و حمایت از تلاش های مصر در کنار دیگر تلاش های عربی تاثیر گذار بر گروه های فلسطینی برای برقراری وحدت میان آنها تاکید خواهد شد.

در همین حال تکیه بر همبستگی و همدلی عربی از جمله مسائلی خواهد بود که در نشست یادشده به آن پرداخته خواهد شد .

گفتنی است که پس از موفقیت تلاش های پادشاهی سعودی برای تشنج زدایی میان کشورهای عربی از هنگام برگزاری نشست سران عرب در دوحه، سوریه پیشنهادهایی در خصوص اصول آشتی عربی مطرح کرد که بارزترین آنها گشودن کانال هایی میان کشورهای عربی برای گفتگو درباره اختلافات احتمالی، خودداری از رسانه ای کردن آنها و نیز بررسی این اختلافات از طریق کانال های رسمی و قطع نکردن روابط میان عرب ها می باشد.

همچنین پرونده عراق از مهمترین پرونده هایی است که در نشست سران مطرح خواهد شد . محافل عربی پیش بینی می کنند در بیانیه پایانی نشست سران عرب، موضوع بخشودگی بدهی های عراق به کشورهای عربی و نیز احترام به وحدت و حاکمیت این کشور بررسی شود.

از سوی دیگر پیش نویس بیانیه پایانی، مساله درخواست مقام های امارات از کشورهای ذیربط برای همکاری در پیگرد قاتلان محمود المبحوح از رهبران جنبش حماس که اخیرا در دبی ترور شد مورد حمایت قرار گرفته است .

در حالی که چالش های خطرناک و فزاینده بسیاری فرا روی امت عرب قرار دارد، انتظارهای زیادی از نشست سران عرب در سرت وجود دارد.

No comments:

Post a Comment