Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اکانون نویسندگان ایران --- کشتار وحشیانه‌ی مردم محکوم است

به جنایات روزهای شنبه و یکشنبه رسیدگی شود و بازداشت شدگان آزاد شوند
اخبار روز
www.akhbar-rooz.com چهارشنبه ۹ دی ۱٣٨٨ - ٣۰ دسامبر ۲۰۰۹

اخبار روز: کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه ای کشتار مردم را محکوم کرده و خواهان رسیدگی به جنایات روز یکشنبه و آزادی بازداشت شدگان شده است. کشتار وحشیانه‌ی مردم محکوم است ! در روزهای پنجم و ششم دی‌ماه («تاسوعا و عاشورا»)‌ حاکمیت که برای حل بحران فراگیر خود، مانند همیشه، پاسخی جز سرکوب و اعدام و سنگسار ندارد مردم معترضی را که درخواستی جز آزادی ندارند به خاک و خون کشید. کانون نویسندگان ایران، که بنا بر منشور خود وظیفه‌ی خود را دفاع بی‌قید و شرط از آزادی بیان و قلم و اندیشه بی هیچ حصر و استثنا برای همگان می‌داند، این کشتار را محکوم می‌کند و خواهان رسیدگی به این جنایت و آزادی فوری صدها بازداشت‌شده است. کانون نویسندگان ایران ٨ دی‌ماه ۱٣٨٨

No comments:

Post a Comment