Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

گزارش العربیه از کنترل برخی خیابان های تهران توسط تظاهرکنندگان

صحنه ای از درگیری معترضان و نیروهای امنیتی در روز عاشورا
تهران - العربیه

بر اساس گزارش ویژه دریافتی العربیه فارسی تظاهرکنندگان در روز عاشورا 27-12-2009 در تهران در حالیکه شعار می دادند "منتظری راهت ادامه دارد" با استفاده از چوب وسنگ به شدت با نیروهای ضد شورش ولباس شخصی ها درگیر شدند وکنترل برخی از خیابان های شهر را در دست گرفتند بطوریکه نیروهای ویژه مجبور به عقب نشینی وپناه گرفتن در ساختمان پلیس در خیابان آزادی شدند.

این گزارش می افزاید درگیری ها در خیابان آزادی که یکی از بزرگترین خیابانهای پایتخت می باشد با شدت تمام ادامه دارد و برغم استفاده ماموران دولتی از گاز اشک آور وباتوم وتیراندازی هوایی ویا مستقیم، هر لحظه بر دامنه آن افزوده می شود وتلاش برای پراکنده کردن تظاهرکنندگان تالحظه تنظیم این خبر بی نتیجه مانده است .

تظاهر کنندگان خشمگین با سردادن شعارهايي علیه رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله خامنه ای وحمایت از رهبران جنبش اعتراضی به نظامیانی که به سوی آنان شلیک می کنند حمله ور می شوند بطوریکه به چندین خودرو ومتورسیکلت متعلق به نیروهای امنیتی آسیب وارد شده است.

تظاهرات امروز عاشورا یکی از شدیدترین درگیرها پس از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در این کشور ارزیابی شده است
بر اساس این گزارش نیروهای ضد شورش مستقر در تقاطع توحید آزادی با تجمعات گسترده ای روبرو هستند که در آن شعارهایی از قبیل مرگ بر دیکتاتور ونیز برعلیه رهبرجمهوری اسلامی سرداده می شود ودر تقاطع اسکندری آزادی متعرضین با کندن میله های خطوط ویژه وپرتاب آنها در وسط خیابان راه خودروهای دولتی را بسته اند .

طبق گزارشهای دریافتی درگیری های گسترده ای در روزهای تاسوعا وعاشورا در دیگر شهرها همچون اصفهان ،شیراز ،نجف آباد واهواز صورت گرفته وتظاهرکنندگان با نیروهای ضد شورش درگیر شدند.

No comments:

Post a Comment