Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اوباشان زابلی معترضان تهرانی را قلع و قمع می کنند


به گزارش آژانس خبری تفتان چندين هتل در تهران پر از صدها اوباش و چماقدار از زابل، يزد، قم و جهرم هستند که برای ضرب و شتم و کشتار معترضان و تظاهرات کنندگان تاسوعا و عاشوا به تهران آورده شده اند.
شهرياری جلاد و نورا قاتل سردستگی اوباشان زابلی را بر عهده دارند.
درزابل نيز خبر اعزام زابليهای فالانژبه تهران روز چهارشنبه دوم ديماه بين مردم پخش شد.

No comments:

Post a Comment