Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

ضرورت تشکیل دولت در تبعید بلوچستان و فوائد ان‏


ضرورت تشکیل دولت در تبعید بلوچستان و فوائد ان‏

Sara Heydari

یکی از روشهای اعلام موجودیت و نیز کسب استقلال و یا اعاده استقلال از دولتهای سلطه گر همانا تشکیل دولت در تبعید می باشد که به نمونه های ان در دنیا و نیز در طول تاریخ زیاد می شود برخورد نمود و بیشتر به دو حالت به وقوع می پیوندد:1- در حالتی که دولتی با حمله به کشوری مبادرت به اشغال ان نموده و ان کشور را ضمیمه خود می نماید مانند انچه در جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست که در ان المان با حمله برق اسا به کشورهای اروپائی اقدام به اشغال انها نمود و در پی ان دولت کشورهای فوق با فرار به انگلستان مبادرت به تشکیل دولتهای در تبعید نموده و به مقاومت بر ضد المان ادامه دادند.2

- در حالتی که کشوری در صدهای گذشته اقدام به اشغال و ضمیمه سرزمین و کشوری به قلمرو خود نموده باشد که ان نیز به دو گونه هست:الف- ان سرزمین را به خاک خود ملحق نموده و مدعی مالکیت تام الختیار ان سرزمین می باشد و ان را جزو لاینفک تمامیت ارضی خود می داند مانند جمهوریهای شوروی سابق- یوگسلاوی- چین- و وضعیت فعلی در ایران و دیگر نقاط جهان...ب- کشوری از ان سوی ابها اقدام به اشغال سرزمین و کشوری کرده و ان را نه به عنوان خاک اصلی و تمامیت اصلی خود بلکه به عنوان مستعمره مورد استفاده قرار داده و خود را قیم ان سرزمین می داند مانند: وضعیتی که کشورهای مستعمره نظیر هند- اندونزی- و کشورهای مختلف قارههای افریقا –اسیا- امریکای لاتین سابقا با ان روبرو بودند.در زمان حاضر نیز می شود به اینگونه دولتهای در تبعید ملی برخورد نمود که می توان از دولت در تبعید چچنستان- و در این اواخر دولت درتبعید تاتارستان که هم اکنون جزو روسیه می باشد و در قرن 16 میلادی توسط ایوان مخوف به اشغال در امده هست اشاره کرد که مورد دومی در سال 2008 با کمک و حمایت ضمنی امریکا در ایالات متحده امریکا تشکیل گردید و نشانه حمایت غرب از تجزیه روسیه نیز می باشد! علاوه بر ان می توان به تشکیل این طور دولتها در عراق و افغانستان قبل از سقوط رزیمهای بعث و طالبان توسط غرب اشاره کرد. حال این سوال مطرح هست! با توجه به تشابه وضعیت کنونی سرزمین بلوچستان به موارد ذکر شده در بالا و شرایط خاص جهانی و زئو پولوتیک حاضر ایا وقت تشکیل همچون دولتی برای بلوچستان رسیده هست یا نه؟ قبل از پاسخ به این سوال به مزایای تشکیل دولت در تبعید می پردازیم:
1- با تشکیل همچون دولتی تمام سازمانها- افراد – احزاب و تشکیلات مختلف بلوچ با هر دیدگاهی در زیر یک پرچم گردهم امده و اختلافات را کنار خواهند گذاشت.
2- با تشکیل این دولت و تصویب مصوباتی در ان تمام افراد و نهادها و گروهها اعم از داخل بلوچستان و یا خارج از ان" موظف به پیروی از ان خواهند بود و در صورت عدم تمکین و اطاعت برخی از جریانات و افراد نفوذی که دنبال منافع شخصی می باشند "توسط این دولت ماهیتشان برای تمام ملت بلوچ مشخص شده و طرد خواهند ش
3
- با تشکیل دولت در تبعید توسط خلق بلوچ" دیگر ملتهای ساکن در ایران نیز از ان تقلید و اگو برداری نموده و به این صورت شونیسم فارس را برای دادن ازادیهای ملی به ملتهای تحت ستم در فشار روانی قرار می دهد و انها مجبور به عقب نشینی از زیاده خواهی خود خواهند شد
!4
- با تشکیل دولت در تبعید بلوچستان تمام جهانیان به خصوص دول قدرتمند از وجود مسئله ای به نام بلوچستان و ملتی به نام بلوچ اگاه خواهند شد!
5- با تشکیل این دولت و کنار گذاشته شدن اختلافات درونی توسط کلیه جناهها " این دولت خواهد توانست به عنوان نماینده ملت بلوچ عمل نموده و مشکلات ملی را در جهان – سازمانهای بین المللی مثل سازمان ملل متحد و شعبات ان نظیر شعبه حقوق بشر و دیگر ارگانها و سازمانها مطرح نموده و نیز از منافع ملت بلوچ حمایت نماید و مانع قربانی شدن مجدد ملت بلوچ در پشت پرده سیایتهای بین المللی گردند!
6- با تشکیل این دولت دیگر نیازی نیست که برای رساندن پیام ملت بلوچ به سازمانها و تشکیلاتهای شونیستی فارس خارج نشین متکی شد که خوب می دانید که انها تا کنون هیچگونه اقدامی برای انعکاس دردهای ملت بلوچ نکرده اند!
7 – با تشکیل این دولت روحیه مردم بلوچ افزایش یافته و با روحیه مضاعف به مبارزه بر ضد شونیسم و سلطه گری خواهند پرداخت و در نفطه مقابل نیز دشمنان بلوچ دچار سردرگمی و تشتت خواهند شد.
8- با تشکیل این دولت" قدرتهای بزرگ دیگر نخواهند توانست وجود وزنه ای به نام بلوچ را در سیاستهای جهانی و منطقه ای نادیده گرفته و مجبور به رسمیت شناختن و همکاری با ان خواهند شد.
9- تشکیل دولت موقت در تبعید باعث کسب تجربه دولت مداری در بلوچها شده و در صورت فراهم شدن شرایط برای تشکیل واقعی ان" دیگر دچار قحط الرجل نخواهند شد و به راحتی خواهند توانست مبادرت به تشکیل و هدایت ان دولت نمایند.10
- تشکیل دولت در تبعید بلوچستان نشان دهنده عزم ملی ملت بلوچ برای به دست گرفتن سرنوشت و حق تعیین سرنوشت خود شمرده شده و تمامی جهانیان و دشمنان به عزم ملت بلوچ برای رسیدن به ان پی خواهند برد و خواهند فهمید که برای استقلال هیچ مصالحه ای در کار نخواهد بود. البته مزایای زیاد دیگری نیز هست که به ان نمی پردازیم و این را یاد اور می شویم که ایا سرزمین بلوچستان با ان تاریخ و وسعت خاک و ثروتهای سرشار با موقعیت استراتزیکی فوق العاده ممتاز و ظلمی که تا حال به ان روا شده هست ایا ضروری می بیند با استفاده از موقعیت و وضعیت ایده ال حاضر اقدام به چنین کاری بکند یا خیر؟! در پاسخ باید گفت " اری زمان تشکیل دولت در تبعید بلوچستان فرارسیده هست چه ان دولت اهداف فدرالیستی داشته باشد چه اهداف استقلال طلبی صرف و تشکیل کشور مستقل بلوچستان!

Pahra

No comments:

Post a Comment