Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

سرپیچی ماموران گارد ویژه از شلیک مستقیم به مردم

سایت راه سبز: ماموران یگان های ویژه و نظامی در برابر دستورات فرماندهان خود مبنی بر شلیک تیر مستقیم به مردم سرپیچی می کنند. در حالی که لحظه به لحظه بر شدت درگیری ها در مناطق مختلف تهران افزوده می شود و کنترل بسیاری از مناطق شهر از دست پلیس خارج شده است، فرماندهان نظامی از نیروهای خود در مناطق مرکزی شهر خواسته است تا برای متفرق کردن مردم از شلیک تیر مستقیم استفاده کنند. ولی بسیاری از تیم نیروهای گارد با سرپیچی تیرهای هوایی شلیک می کنند یا به طور کلی امتناع می کنند. بنا به مشاهدات عینی مشاجره های زیادی بین نیرهای ویژه گارد سرکوب و فرمانده آنها دیده شده. فرمانده این گروه بر سر آنها فریاد می زد که دادگاه نظامی برای آنها تشکیل خواهد داد و با آنها برخورد خواهد کرد اما نیروهای تحت امر او از دستورات او سرپیچی کردند. در پی این مشاجره فرمانده این نیروها در برابر یکی از اعضای گارد که گفت من هرگز مردم کشور خودم را نخواهم کشت، به صورت او سیلی زد و ا را تهدید به تشکیل دادگاه نظامی کرد. گفتنی است گستردگی حضور مردم و مقاومت آنها باعث نفس گیر شدن نیروهای نظامی، عدم کنترل آنها بر وضعیت شهر شده است برای همین فرماندهان نظامی برای ترساندن مردم و خالی کردن خیابانها دستور Boldشلیک تیر مستقیم داده اند.
در حال حاضر از گوشه و کنار شهر صدای تیراندازی و آژیر آمبولانسها به گوش می رسد.


--------------------------------------------------------------------------------

باید گریست به حال کشوری که در آن پاره کردن عکس یک مرده، از کشتن و تجاوز به انسان های زنده اش مهمتر باشد

No comments:

Post a Comment