Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

دکتر دوشوکی شما چرا؟ --- کامران دلگانی

بدنبال دو عمل انتحاری پی در پی توسط دو جوانمرد بلوچ به نامهای عبدالباسط و محمد ریگی از جندالله که در دزآپ انجام گرفت، برای دکتر دوشوکی فرصتی پیدا شد تا با رادیوهای فارسی زبان مصاهبه هایی داشته باشد. آنچه را که دکتر دوشوکی در این مصاحبه ها بعنوان یک تحلیل گر سیاسی بلوچ بیان داشته با واقعیتهای بلوچستان هیچ همخوانی ندارند. اظهارات دکتر نشان میدهد که وی بعلت نداشتن و نبودن امکان یک ارتباط نزدیک با بلوچستان، همان ادعاهای تحریف شده وزارت اطلاعات رژیم و خبرگزاری های وابسته رژیم را از منظر یک مخالف رژیم تبعیدی تکرار میکند.

وی در مصاحبه اش با بخش فارسی رادیو آلمان بتحریف این واقعیت آشکار دست زده است که مردم بلوچستان با عملیات گروههای مسلح بلوچ و جندالله مخالف اند!
بزعم خود دکتر دوشوکی " حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد بلوچ‌هایی که در خارج از ایران هستند . . . در مجموع با مقاومت آنها نوعی سنخیت دارند". اگر بپذیریم همانگونه که دکتر دوشوکی هم قبول دارند بر بلوچستان یک جو بسیار سنگین امنیتی‌ـ نظامی از سوی رژیم دیکتاتور حاکم است، گفته دکتر دوشوکی که مردم بلوچستان مخالف این عملیاتها هستند نشان از ناآگاهی به مسایل بلوچستان و میزان حمایت مردم از مبارزان و جوانمردان سلحشور بلوچ است. دکتر دوشوکی نباید این انتظار را از مولانا عبدالحمید که در سایه خوف رژیم ضدسنی تلاش در دفاع از مذهب و فرهنگ بلوچ است، داشته باشد که وی عملیات انتحاری دزآپ را محکوم ننماید و از وحدت سنی و شیعه سخن نگوید.

واقعیات موجود در بلوچستان کتمان ناپذیرند. در بلوچستان تبعیض در حد غیرقابل تحمل است. پس در چنین شرایطی خصومت بین بلوچ و غیر بومی امری گریزناپذیر شده است. بین بلوچ و زابلی که ابزارهای سرکوب رژیم شده اند، نفرت شدید و رو به افزایش است، اگرچه در گذشته در کنار هم میزیسته اند. همین آتش زدن دکان و اموال بلوچها لحظاتی بعد از عملیات انتحاری در دزآپ نشان میدهد که تنفر شیعیان با وجود همه کاره بودن در بلوچستان نسبت به بلوچ و سنی به چه میزان است.

جناب دکتر دوشوکی شما در مصاحبه تان همان تبلیغات کذایی رژیم را برگزیده اید و عجبا بزبان یک بلوچ گفته اید: " اما در مجموع رهبران مذهبی بلوچ و رهبران طوائف و عشایر بلوچ این بمب‌گذاری را مثل همه‌ بمب‌گذاری‌های قبلی جندالله محکوم کرده بودند. و من فکر نمی‌کنم که هیچ گونه تنش به‌خصوصی بین شیعیان و اهل سنت، یا بلوچ و غیربلوچ در زاهدان به‌وجود آید."
جناب دکتر دوشوکی باور کنید شما هم که پرچمداری سرنگونی رژیم را در اروپا میکنید، اگر در سایه شوم این رژیم در بلوچستان زندگی میکردید خود را مخالف هر مبارز بلوچی اعلام میکردید صرفنظر از اینکه عمل انتحاری بکند یا نه. محکوم کردن جندالله یا مبارزان بلوچ از سوی سران طوایف و عشایر بلوچ پدیده نوینی نیست که شما بعنوان یک بلوچ تحلیگر عاجز از درک آن هستید. البته از شما دیده نشده است که از کروبی و موسوی که حاضر به زیر سئوال بردن ساختار رژیم نیستند، چنین خرده بگیرید. شاید علتش غیربلوچ و غیرسنی بودن آنهاست که شما رویه آنها را یک تاکتیک سیاسی جلوه میدهید و "محکوم کردن عملیات انتحاری رهبران مذهبی و طوایف بلوچ" را ابراز قلبی.

نه جناب دکتر دوشوکی واقعیت اینست که بنابر برداشت و تصور غالب در بلوچستان، کشته شدگان این عملیات انتحاری در مجموع انسانهای بیگناهی نیستند و این افراد بخشی از پایه های رژیم اند. از اینرو بر خلاف تصور شما قلباٌ از حرکتهای مبارزان بلوچ و جندالله حمایت میکنند. پس دکتر دوشوکی شما چرا؟انتظار از شما اینست تا واقعیات را درک کنید و بدرستی آنها را انعکاس دهید.

Pahra

No comments:

Post a Comment