Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

خبرگزاری فارس به هلاکت بیش از 150 نفر در عملیات شهید اعظم اعتراف نمود

به گزارش آژانس خبری تفتان در حالیکه رسانه ها و مقامات نظام از بیان واقعیت در خبررسانی در مورد هلاک شدگان عملیات شهید اعظم طرفه می روند خبرگزاری فارس از هلاکت بیش از 150 تن در این عملیات عظیم خبر داد.
 
رسانه های رژیم که با این عملیات بزرگ مواجه شده اند عقل و هوش وحواس خود را از دست داده اند و مانند دیوانگان خبر می دهند و دروغ پشت سر دروغ تحویل می دهند و نمی خواهند حجم هلاکت مزدوران خود را بیان دارند ولی شاید خبرگزاری فارس ناخود آگاه به این حقیقت اعتراف نموده است و آمار هلاک شدگان و به درک واصل شدگان را بیش از 150 تن اعلام نمود.

No comments:

Post a Comment