Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

عبدالله مدنى استاد بحرينى: رژيم ايران ملتش را ناديده گرفته، بحران مى آفريند

عبدالله بحرينى: در بحرانهاى كشورم دست تهران در كار است


"حكومت ايران روابط اتباع دو مذهب را تخريب مى كند"

دبى - العربيه.نت
دكتر عبدالله مدنى چهره دانشگاهى و مطبوعاتى بحرينى در يك برنامه تلويزيون "العربيه" مى گويد: ايران در همه بحرانهاى بحرين دست داشته و دارد.

همچنين به اعتقاد او "تهران تا كنون توانسته است در روابط بين شيعيان و اهل سنت و جماعت بحرين شكافهايى را به وجود آورد".

اين شخصيت بحرينى اظهار مى دارد: حكومت بحرين براى مردم اين كشور آزاديها و امكاناتى را فراهم ساخته است كه هيچ يك از ديگر نظامهاى عربى فراهم نكرده است. در بحرين آزادى فعاليت و دسته بنديهاى سياسى وجود دارد. حتى از بودجه عمومى مملكت به نيروهاى سياسى كشور كمك مالى بلا عوض مى شود تا بتوانند با آسودگى خاطر فعاليت كنند.

وى مى افزايد: به عنوان مثال در مقايسه با كويت كه تجربه دموكراسى 50 ساله دارد، وضع بحرين بهتر است.

دكتر عبدالله مدنى كه در برنامه "اضائات" (روشنگريها)، شركت كرده ابراز عقيده مى كند: راستش من با افسوس و اندوه به وضع آن دسته از هموطنانم مى نگرم كه خواسته اند حاصل سه دهه تلاش جامعه خود را برباد دهند.

گفتنى است برنامه پربينده اضائات كه شامل گفتگوهايى صريح و صميمى با متفكران و چهره هاى مؤثر اجتماعى است معمولا پنجشنبه ها از تلويزيون "العربيه" پخش مى شود و اجراى آن با تركى الدخيل است.

برنامه گفت و شنود با دكتر عبدالله مدنى روز پنجشنبه 9-6-2011، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت سعودى ارايه مى شود و در ساعت 5 بعد از ظهر روز يك شنبه مجددا پخش مى گردد.

اين انديشمند بحريني توضيح مى دهد كه "مردم بحرين حوادث اخير را با نگرانى و ناراحتى شديد ناظر بودند". او افزود: هر يك از ما نگران حال خود و فرزندان خويش و كار و سرنوشت عزيزان خود بوديم. آن هم فقط به دليل آنكه عده اى از افراد جامعه خودمان بى نظمى و آشوب را دنبال كردند.

دكتر مدنى مى گويد: شعارهايى كه در ميدان لولوه (مرواريد) داده مى شد عملا حول محور سرنگونى نظام بود. تبديل اين نظام به رژيمى شبيه و نزديك به جمهورى اسلامى در ايران خواست بعضى از شعاردهندگان بود. حال آنكه در ساير نقاط جهان عرب مردم خواهان جامعه مدنى و فراهم سازى آزاديها بوده و هستند، و نيز خواهان برقرارى عدالت اند و از برپايى حكومتى بر مبناى نهادهاى قانونى و ضوابط نهادينه اى دفاع كرده و مى كنند.


او ادامه مى دهد: رژيم ايران متاسفانه خواسته هاى ملتش را ناديده گرفته و اموال كشور را خرج حمايت از دار و دسته هاى شبه نظامى خارج مى كند.

اين چهره دانشگاهى و مطبوعاتى معتقد است: نمى توان رويدادهاى بحرين را اعتراضات مسالمت آميز خواند. راه بندان و ايجاد مزاحمت و تفرقه افكنى و از همه مهمتر همدستى با بيگانه براى تخريب ميهن و دس آوردهايش اعتراضى مسالمت آميز نيست.

دكتر عبدالله مدنى همچنين مى گويد: موضع و نحوه برخورد دولت بحرين با اغراق و تحريف در بوق و كرنا شد. رسانه هايى كه مستقيم يا غير مستقيم وابسته به حكومت آن سوى آبها بودند در اين آتش دميدند و نيروهاى طرفدار اين حكومت در لبنان و عراق و حتى گروههايى در كويت نيز آتش بيار معركه شدند.

او ضمن "آشوب و تخريب" خواندن رويدادهاى بحرين سؤال مى كند: آيا مى توان پذيرفت كه پزشكى با حقوق ماهانه 9 هزار دلار و خانه مجلل خواهان تحولى انقلابى باشد؟ آيا وضع را مى توان مثلا با اوضاع معيشتى در مصر مقايسه كرد؟

وى تاكيد مى كند: ملت بحرين قرنها برادرى و همدلى را تجربه كرده اند. اما زمانى در بوق فرقه گرايى دميده شد كه آن سوى آبها حكومتى دگرگونه حاكم شد. زيرا اين حكومت بر دميدن در آتش اختلافات مذهبى در كل خاورميانه اصرار دارد.

به گفته دكتر مدنى: "ايران در همه بحرانهاى بحرين دست داشته و دارد. در دهه 80 قرن 20 هادى مدرسى را برايمان فرستادند كه وظيفه اش فعاليت در جهت سرنگونى نظام بحرين بود. در دهه 90 گروههايى براى آشوب و تخريب ارسال شدند. امسال نيز از جو تحركات مردمى در ساير كشورهاى عربى، براى همان هدف پيشين سوء استفاده شد.

او مى گويد: نه رسانه هاى بحرين در سطح توطئه قد علم كردند و نه بسيارى از روشنفكران زحمت شناخت واقعيات بحرين را به خود دادند. بسيارى از آنان حتى نمى دانند بحرين تشكلهاى و فعاليت هاى سياسى دارد.


No comments:

Post a Comment