Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

Public meeting in the memory of the assassinated Professor Saba Dashtyari Baloch - یاتی دیوانی په شهید صبا دشتیاری

    
یاتی دیوانی په شهید صبا دشتیاری 
یکم جون 2011 میلادے وهدے کے پروفسور صبا چے وتی کارجاه بزان بلوچستان ء یونیورستی من بلوچستان بنجاهی شهر کوئٹه دیم په وتی لوگ ء روگ ات ناگهان سورین تیرانی اماج بیت. جنوک غیر چے پاکستان ء چیرین اداره بزان ای اس ای دگے بیت نکنت. اے اولیگین رند نئنت کے بلوچ قوم چے وتی بے مٹین و بے دروڑین زهگان زبهر کنگ بیتگ.  چے سال 2005 بگر تنکے مرچی من مشرقی بلوچستان نزدیک دو صد بلوچ سیاسی جهد کارو روشن خیال و وکیل استاد و جورنالیست ء مسخ بیگین لاش من جنگل و سڑکانی سرا دور دیئگ بیتگنت. هزارانی دگے بلوچ ورنا بے گواه کنگ هم بیتگنت. 
حالت من مغربی بلوچستان ء هم گهتر نئنت. چے سال  2004 تنکے 2009 نزیک 1400 انسان من سرجمین ایران اعدام کنگ بیتگنت و 55% چے اعدام بیتگان صرف بلوچ بیتگنت. با وجود اش کے بلوچ ء ابادی من ایران سرجمین ابادی دیم ء صرف 5% کساس انت.

یک روچی پیسر چے صبا شهید کنگ ء یک دگر بلوچ جهد کارے بزان دکتر نسیم جنگیان من تربت ء شهید کنگ بیت.
شهید صبا یک انچین مامولی انسانی نئت. آ صرف نه ازات بلوچستان واهگ دارت بلکین ا یک زبردستین نبیسوک. قلم کار. دباتور هم هستت. ائیا 25 کتاب نبیشگت. شهید چے وتی پگارے زران سید ظهورشاه هاشمی نام ء یک کتاب جاهی من ملیر ء جوڑ کتگت و ء کتاب جاها 150000 مطابق کتاب ء شهید ء چے وتی ماهانه پگارا چمع کتگت. شهید صبا وتی درستگین هست و نیست بلوچ قوم سرا ندر کتگت.

اے درگت ء سوئد بلوچ یک یاتی دیوانی شهید صبا و آ دگر هزارانی بلوچین شهیدانی باروا برجم داریت و چے شما درستان دست بندی کنین کے گون وتی بهر زیرگ ء اے ناشموش کارین شهیدانی یاتان زندگ بکنن.
په گیشتر حال کارے کنگ ء گون چیر مردمان گپ کنت.

محمد زین الدینی                               0046735307071
mohammadzainudini@gmail.com
مهم برهانزهی                                0046764472161      
Mohsa@yahoo.com


وهد: 20110619
ساعت: 15 بیگاه
ادرس: Odalvägen 30, Rissne, Sundbyberg (Stockholm) - Sweden      :***************************************************


Offentlig möte till minne av den mördade professorn Saba Dashtiyari Baloch som kallblodigt mördades av den Pakistanska regimen i den av Pakistan ockuperade delen av Balochistan.

Datum: Söndagen den 19:e Juni 2011

Plats: Odalvägen 30, Rissne, Sundbyberg (Stockholm)

Tid: 15.00 - ca 20.00

Alla är välkomna.


Bakgrund
Ghulam Hussien Saba Dshtyari Baloch allmänt känd som professor och doctor var en framstående balochisk poet, författare, debattör och islamolog som arbetade som professor på Balochistans universitet i staden Quetta, huvudstad i den av Pakistan ockuperade delen av Balochisan.

Han var en respekterad och framstående forskare i balochisk litteratur. Hans litterära verk består av mer än 24 böcker om balochisk litteratur, historia och poesi. Han var också grundare av  Baloch Academi i Karachi, en institution som verkade för utvecklingen av det, annars utrotningshotade, balochiska språket!

Han mördades kallblodigt, den 1 juni 2011, med stor sannolikhet av Pakistans underrättelsetjänst, ISI, när han var på väg hem från universitetet. Anledningen till att han blev offer för den Pakistanska ockupationsmaktens aggressivitet är att han aktivt stödde den balochiska befrielsekampen som pågår i Balochistan. Han var en aktiv förespråkare av ett självständigt Balochistan och kritiserade öppet den Pakistanska armén och maktapparaten för den brutalitet som de begår i Balochistan och för försvinandet av tusentals balocher.

Prof. Dashtyari är inte den första framstående baloch som har mördats av Pakistan. Under de senaste 5 åren har hundratals balocher mördats och deras kroppar har kastats ute varav ett 20 tal varit framstående politiska ledare.

Arrangörer: En grupp balocher bosatta i Sverige

Kontaktpersoner:
1. Mohammad Zainudini tel: +46-735307071
mohammadzainudini@gmail.com

2. Mohim Borhanzahi tel: : +46-764472161
Mohsa@yahoo.com

Amnesty International fördömde mordet i ett pressmeddelande som kan läsas här.


:***************************************************


Public meeting in the memory of the assassinated Prof. Saba Dashtyari Baloch
   
Date: Sunday, June 19, 2011

Place: Odalvägen 30, Rissne, Sundbyberg (Stockholm) - Sweden

Time: 3 p.m. - approx 8 p.m.

 Background
Ghulam Hussain Baloch Saba Dshtyari commonly known as the Professor Saba Dashtyari or Dr. Saba Dashtyari was a prominent poet, writer, debater and Islamologist who worked as a professor in the University of Balochistan in Quetta, the capital town of east Balochistan (the Pakistan occupied part of Balochisan).

He was one of the most active intellectual and highly educated Baloch who worked to develop and maintain the Balochi language which is under eradication. His literary works consist of more than 24 books on balochi literature, history and poetry. He was also the founder of the Baloch Academi in Karachi, an institution which aims is to develop and standardize the balochi language.

On 1st of June 2011 when professor Saba Dashtyari was on his way home from the University of Balochistan in Quetta, the death squad of Pakistani terrorist state extra-judicially assassinated him.
 The reason why he become a victim of the Pakistani occupation forces aggression is that he clearly supported and worked for an independent Balochistan in his speeches and openly criticized the Pakistani army and security forces for the brutality they commit in Balochistan and  for disappearances of thousands of Balochs.

Prof. Saba Dashtyari is not the first prominent Baloch who was murdered by Pakistan. Over the past five years, hundreds of Balochs murdered and their bodies have been thrown out of which about 20 have been prominent political leaders.

Organizers: Some Balochs in Sweden

Contact: 
1. Mohammad Zeinoldini Tel:  +46-735307071
mohammadzainudini@gmail.com
 
2. Mohim Borhanzahi tel: +46-764472161    
Mohsa@yahoo.com

Amnesty International condemned theassassinatin of  Prof. Saba . Read the press notice here. 

No comments:

Post a Comment