Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

نوری زاده به انتقادات پاسخ می دهد

سخنان نوری زاده در باره آن کسی که بعد از شناسایی به اصطلاح اپوزیسیون خارج کشور، به محل مبدا ماموریت خودش برگشت
آقای علیرضا نوری زاده اشک شناس و متخصص....!
(جهت شنیدن سخنان علیرضا نوری زاده به آدرس سایت یوتوب ذکر شده ذیل مراجعه کنید)

No comments:

Post a Comment