Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اعدام پنهانی ۱۶ زندانی دیگر زندان وکیل آباد مشهد در روزهای دوم و سوم خرداد : وجود سه خواهر بین اعدام شدگان

منابع موثق به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند در ادامه اجرای احکام اعدام در زندان وکیل آباد مشهد (زندان مرکزی) که ازسوی مقامات قضایی طبق روال ماه های گذشته اعلام نشده است، طی روزهای سوم وچهارم خرداد ماه ۱۶ نفر اعدام شده اند.

منابع یاد شده به کمپین گفتند که در روز دوم خرداد سال ۹۰ ، دوازده زندانی در زندان وکیل آباد مشهد به صورت مخفیانه و دسته جمعی اعدام شده اند. اتهام هر ۱۲ زندانی مربوط به جرایم مرتبط با حمل و نگهداری مواد مخدر بوده است. چهار زندانی دیگر در روز سوم خرداد ماه سال جاری اعدام شده اند. در بین ۴ زندانی اعدام شده روز سوم خرداد سال ۱۳۹۰ ، سه زن بوده اند. این سه تن با یکدیگر خواهر بوده و گفته می شود جرم آنها مربوط به مواد مخدر بوده است. زندانی چهارم به اتهام تجاوز اعدام شده است.

همچنین کمپین در مورد اعدام های فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ که گزارشی از آن طی هفته های گذشته منتشر شده و در آن از اعدام دهها نفردر طی این مدت خبر داده بود، جزییات بیشتری به دست آورده است. براین اساس در تاریخ هفدهم فروردین ماه در زندان وکیل آباد ( زندان مرکزی مشهد ) ۱۰ زندانی به صورت مخفیانه و گروهی اعدام شده اند. همچنین در تاریخ بیست و چهارم فرودین نیز ۱۲ زندانی دیگر در این زندان به همین شیوه اعدام شده اند.
در اردیبهشت ماه هم دست کم یک نوبت اعدام دسته جمعی اجرا شده است. منابع محلی از اعدام ۱۰ زندانی دیگر در تاریخ بیست و شش اردیبهشت در این زندان خبر داده اند.

اعدامهای صورت گرفته در روزهای هفده فروردین ، بیست و چهارفروردین، بیست و شش اردیبهشت و دوم خرداد بدون حضور و اطلاع خانواده و وکلای اعدام شدگان صورت گرفته است.
تا پیش از آبان ۸۸، تایید و یا نقض احکام اعدام جرایم مواد‌مخدر، بین رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل تقسیم می‌شد. در آن زمان غلامحسین محسنی اژه ای داددستان کل کشور با اشاره به تغییر وضعیت مرجع صدور احکام واجرای اعدام جرایم مواد مخدر به خبرنگاران گفت: «در دوره جدید رئیس دیوان به دلایلی احساس کرده‌اند که این کار برایشان شاق است پیشنهاد کرده‌اند که این کار به‌صورت کامل توسط دادستانی کل کشور صورت بگیرد. هم‌اکنون همه پرونده‌هایی که حکم اعدام دارند در دادستانی کل رسیدگی می‌شود.» او همچنین گفت: «احکام اعدام مواد‌مخدر حتما زود رسیدگی و اجرا شود و حال که احکام در دیوان باقی نمی‌ماند تلاش می‌کنیم که پرونده‌ها به روز و بدون تاخیر اجرا شود مخصوصا در مورد عناصر اصلی.»(منبع خبر) “منابع مختلف به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته اند که تنها در زندان وکیل آباد مشهد صدها زندانی از سال ۸۸ تا کنون به صورت پنهانی اعدام شده اند و صدها زندانی محکوم به اعدام دیگر در انتظار اجرای حکم قرار دارند.
همچنین کمپین در مورد اعدام های فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ که گزارشی از آن طی هفته های گذشته منتشر شده بود و در آن از اعدام قریب به ۷۰ نفر در طی این مدت خبر داده بود، جزییات بیشتری به دست آورده است. براین اساس در تاریخ هفدهم فروردین ماه در زندان وکیل آباد ( زندان مرکزی مشهد ) ۱۰ زندانی به صورت مخفیانه و گروهی اعدام شده اند. همچنین در تاریخ بیست و چهارم فرودین نیز ۱۲ زندانی دیگر در این زندان به همین شیوه اعدام شده اند.
در اردیبهشت ماه هم دست کم یک نوبت اعدام دسته جمعی اجرا شده است. منابع محلی از اعدام ۱۰ زندانی دیگر در تاریخ بیست و شش اردیبهشت در این زندان خبر داده اند.

اعدامهای صورت گرفته در روزهای هفده فروردین ، بیست و چهارفروردین، بیست و شش اردیبهشت و دوم خرداد بدون حضور و اطلاع خانواده و وکلای اعدام شدگان صورت گرفته است.
همچنین کمپین در مورد اعدام های فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ که گزارشی از آن طی هفته های گذشته منتشر شده بود و در آن از اعدام قریب به ۷۰ نفر در طی این مدت خبر داده بود، جزییات بیشتری به دست آورده است. براین اساس در تاریخ هفدهم فروردین ماه در زندان وکیل آباد ( زندان مرکزی مشهد ) ۱۰ زندانی به صورت مخفیانه و گروهی اعدام شده اند. همچنین در تاریخ بیست و چهارم فرودین نیز ۱۲ زندانی دیگر در این زندان به همین شیوه اعدام شده اند.
در اردیبهشت ماه هم دست کم یک نوبت اعدام دسته جمعی اجرا شده است. منابع محلی از اعدام ۱۰ زندانی دیگر در تاریخ بیست و شش اردیبهشت در این زندان خبر داده اند.

اعدامهای صورت گرفته در روزهای هفده فروردین ، بیست و چهارفروردین، بیست و شش اردیبهشت و دوم خرداد بدون حضور و اطلاع خانواده و وکلای اعدام شدگان صورت گرفته است.
همچنین کمپین در مورد اعدام های فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۰ که گزارشی از آن طی هفته های گذشته منتشر شده بود و در آن از اعدام قریب به ۷۰ نفر در طی این مدت خبر داده بود، جزییات بیشتری به دست آورده است. براین اساس در تاریخ هفدهم فروردین ماه در زندان وکیل آباد ( زندان مرکزی مشهد ) ۱۰ زندانی به صورت مخفیانه و گروهی اعدام شده اند. همچنین در تاریخ بیست و چهارم فرودین نیز ۱۲ زندانی دیگر در این زندان به همین شیوه اعدام شده اند.
در اردیبهشت ماه هم دست کم یک نوبت اعدام دسته جمعی اجرا شده است. منابع محلی از اعدام ۱۰ زندانی دیگر در تاریخ بیست و شش اردیبهشت در این زندان خبر داده اند.

اعدامهای صورت گرفته در روزهای هفده فروردین ، بیست و چهارفروردین، بیست و شش اردیبهشت و دوم خرداد بدون حضور و اطلاع خانواده و وکلای اعدام شدگان صورت گرفته است.
علی رغم انتشار اخبار اعدام های گسترده ، پنهانی و دسته جمعی در زندان وکیل آباد مشهد و اعتراض های جهانی نسبت به این اعدام ها ، تا کنون مقامات دولتی و قضایی ایران در این باره سکوت کرده اند. به جز منابع کمپین که از داخل نهادهای قضایی، دولتی و زندان وکیل آباد مشهد (زندان مرکزی مشهد) از این اعدام ها خبر میدهند تا کنون شاهدان بسیاری در رابطه با این اعدام ها سخن گفته اند.

احمد قابل از شاگردان آیة الله منتظری در گفتگو با کمپین از اعدام ۵۰ زندانی متهم به جرایم مربوط به مواد مخدر در چند نوبت در دروه اول نگهداری اش در زندان وکیل آباد در بازه زمانی اسفند ماه سال ۸۸ تا اردیبهشت سال ۸۹ خبر داده بود . این پژوهشگر دینی همچنین در نوبت دوم زندانش در وکیل آباد در پاییز سال ۸۹ نیز از اعدام قریب ۶۰ زندانی دیگر در چند نوبت خبر داد. (لینک به خبر).
هاشم خواستار دیگر زندانی عقیدتی در زندان وکیل آباد مشهد نیز در نامه ای به رئیس قوه قضائیه از وجود اعدام های گسترده ، اعلام نشده و پنهانی در این زندان خبر داده بود. آقای خواستار در نامه اش به رئیس قوه قضائیه به عنوان نمونه به اعدام ۶۳ نفر تنها در یک روز در تاریخ نوزده مرداد سال هشتاد و نه اشاره کرده است.‏ (متن کامل نامه هاشم خواستار) هیچ کدام از اعدام های یاد شده توسط منابع رسمی دادگستری و قضایی اعلام نشده است.

برادرزاده یکی از اعدام شده ها مرداد ماه سال هشتاد و نه در گفتگو با کمپین از اعدام دسته جمعی ۶۷ زندانی تنها در یک در تاریخ بیست و هفت مرداد سال هشتاد و نه خبر داده است.‏
کمپین از اعدام های پنهانی مشابهی در زندان های قزلحصار کرج ، زندان تایباد ، زندان بیرجند ، زندان ارومیه و زندان های شهر اهواز مطلع شده است که توسط مقامات قضایی و دولتی ایران اعلام نمیشوند. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران بارها از مقامات ایرانی خواسته است که نسبت به اعدام های انجام شده و اعلام نشده در زندان وکیل آباد مشهد پاسخگو بوده و افکار عمومی را درجریان مشخصات اعدام شدگان قراربدهد. با این وجود پس از آنکه دبیر کل سازمان در گزارش خود نوشت که در گفت و گوی اعضای کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل مقامات قضایی ایران تعداد ۶۰ اعدام در زندان وکیل آباد مشهد را پذیرفته اند همچنان نه تنها اعدام های یاد شده بلکه ادامه رونداعدام ها با بی خبری مطلق رسانه ها و افکارعمومی انجام می شود.
http://zohrehbaloch.blogspot.com/2011/06/blog-post_09.html

No comments:

Post a Comment