Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

کشته شدن دونفر بیگناه بلوچ توسط نیروی مرصاد نیکشهر

به گزارش خبرنگار آژانس خبری تفتان از مسکوتان : در مسیر جاده اسپکه - نیکشهر (در ده کیلومتری نیکشهر) دو نفر بلوچ به نام رجب درزاده و پسرش قادربخش درزاده توسط نیروی مرصاد کشته شدند.

این دو نفر که از مردم بیگناه و مستضعف مسکوتان از توابع نیکشهر بودند که روزانه برای امرار معاش زندگی خویش با موتور سیکلت به نیکشهر میرفتند ، توسط نیروی مرصاد کشته شدند که آقای رجب درزاده تا چند ساعتی زنده بودند و نیروهای رژیم بدون اینکه آنان را به بیمارستان برسانند در همان جا رها کرده که در ضمن منجر به شهادت آقای رجب درزاده میشود و جسد ایشان توسط عابرین جمع آوری میشود و پسر ایشان به بیمارستان منقل میشود و بعد از ساعتی در بیمارستان به شهادت میرسد.

متاسفانه نیروهای نظامی که به ظاهر برای امنیت و استقرار امنیت در بلوچستان مستقر هستند مرتکب جنایاتی میشوند که در این میان از هیچ ظلمی نسبت به این مردم مظلوم در نمیگذرند حتی که در این راستا افرادی مثل خانواده ی آقای درزاده که از مردم مظلوم و مستضعف منطقه هستند و هیچ ارتباطی با تنظیم های سیاسی و نظامی موجود در بلوچستان ندارد مورد اینگونه ظلم قرار میگیرند.لذا ما از سازمانهای حقوق بشر میخواهیم این جنایات رژیم مبنی بر کشته شدن افراد بیگناه در بلوچستان را محکوم نمایند ، و نسبت به این پروژه ی نسل کشی در بلوچستان عکس العمل نشان دهند.

http://balochna2.blogspot.com/2011/06/blog-post_2380.html

No comments:

Post a Comment