Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

سخی ریگی را آزاد کنید

این فعال سیاسی و وبلاگ نویس بلوچ گرداننده وبلاگ " بلوچستان سرافراز" می باشد که در جریان انتخابات سال88 یکی از فعالین ستاد میرحسین موسوی بود.
.آیا سخی ریگی را می شناسید؟ حتما تاکنون اسمش به گوشتان نخورده است. او نیز یکی از زندانی های بعد از انتخابات سال 88 می باشد. این فعال سیاسی و وبلاگ نویس بلوچ گرداننده وبلاگ " بلوچستان سرافراز" می باشد که در جریان انتخابات سال88 یکی از فعالین ستاد میرحسین موسوی بود. در روز 28 خرداد 88 در خیابان دانشگاه زاهدان در حالی که به همراه همسر و دخترانش سوار اتومبیل شخصی خود بود˓ عده ای جلویش را می گیرند و او را با خود میبرند. بعد از پیگیری های خانواده اش معلوم می شود که ماموران اطلاعات او را برده اند. سخی 7 ماه را در زندان اطلاعات میگذراند. تا اینکه به جرم تبلیغ علیه نظام به 20 سال زندان محکوم و 3ماه پیش از زندان زاهدان به زندان کارون اهواز منتقل گردید. اخبار رسیده حکایت از این دارد که او در زندان تحت شرایط بسیار دشواری قرار دارد. سخی 31ساله دانشجوی رشته نرم افزار دانشگاه علمی کاربردی است که دو ترم به پایان درسش مانده بود. ایا این عدالت است که تنها به دلیل نوشتن چند خط در یک وبلاگ ˓رضوانه دختر 9 ساله سخی را از پدرش جدا کرد؟ آیا باید دو دختر سخی کودکی را بدون حضور پدر سپری کنند و پدر را هنگامی که 50 سال را رد کرده است و جوانیش در زندان به هدر رفته است ˓ ببینند؟ این چه عدالتی است؟ آیا این ظلم به سخی و دخترانش و همسرش نیست؟
استمان

No comments:

Post a Comment