Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

آیا با فدرالی شدن افغانستان موافقید؟

همزمان با تشدید و طولانی شدن خشونت ها در افغانستان، زمزمه هایی مبنی بر پیاده کردن نظام فدرالی غیر متمرکز در این کشور یا تقسیم افغانستان به دو بخش شمال و جنوب شنیده می شود.

اخیراً یک موسسه معتبر تحقیقاتی در بریتانیا، با ناکام توصیف کردن استراتژی آمریکا و ناتو در افغانستان گفته است این کشور به طرحی فدرال گونه نیاز دارد. در طرح مورد نظر این موسسه، نیروهای تحت فرمان ناتو از افغانستان خارج می شوند و یا به جای جنوب در شمال کشور که نسبتاً آرام تر است، متمرکز می شوند و به طالبان این امکان داده می شود تا مناطق خود شان را اداره کنند. طرح فدرالی کردن افغانستان، در داخل این کشور نیز طرفدارانی دارد و در جریان دو دوره انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، از طرح ها و شعارهای برخی از نامزدان ریاست جمهوری بوده است.

نظر شما در باره طرح فدرالی کردن افغانستان چیست؟ آیا با دادن اداره برخی مناطق به طالبان موافق هستید؟ فکر می کنید چنین طرحی می تواند به بحران ناامنی در افغانستان پایان دهد؟

از سوی دیگر، یک دیپلمات پیشین آمریکا در منطقه، پیشنهاد تجزیه افغانستان را مطرح کرده است. رابرت بلک ویل، سفیر پیشین آمریکا در هند می گوید از آنجایی که مناطق پشتون نشین افغانستان (عمداً جنوب و شرق کشور) از طالبان حمایت می کنند، بهتر است این مناطق به طالبان سپرده شود و آمریکا و غرب، از مناطق شمالی که تاجیک ها، هزاره ها و ازبک ها ساکن آن هستند، حمایت کند.

در حالی که موافقان تجزیه افغانستان می گویند اگر مناطق پشتون نشین مشکلی با طالبان ندارند، چرا باید مردم دیگر نقاط این کشور هزینه سرکشی های طالبان را بپردازند، مخالفان طرح تجزیه معتقدند که این طرح خطرناک است و کمکی به حل بحران نمی کند.

شما در باره طرح تجزیه افغانستان چه فکر می کنید؟ آیا با این گفته که مناطق پشتون نشین افغانستان از طالبان حمایت می کنند، موافقید؟ آیا فکر می کنید در صورت تجزیه افغانستان، مناطق غیر پشتون از گزند ناامنی ها در امان خواهند بود؟

برنامه نوبت شما در روز یکشنبه، 4 مهر (26 سپتامبر)، به این موضوع می پردازد.


 اظهارنظر کنيد

No comments:

Post a Comment