Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

با همکاری بریتانیا ، فرانسه و آلمان

دبی – العربیه. نت

منابع خبری در بریتانیا امروز چهارشنبه 29 – 9 – 2010 اعلام کردند سرویس های امنیتی غرب یک طرح تروریستی برای هجوم در بریتانیا ، فرانسه و آلمان را خنثی کردند.

بر اساس این گزارش این طرح که در پاکستان تهیه شده بود به دنبال ایجاد انفجار همزمان در لندن و چند شهر بزرگ در فرانسه و آلمان بود.

شبکه تلویزیونی سکای نیوز تاکید کرد این طرح که در مراحل نهایی بوده است پیش از اجرا خنثی شد.

تروریست هایی که قصد داشتند این طرح را اجرا کنند از زمان حضور در پاکستان تحت مراقبت بودند.

سکای نیوز به نقل از منابع امنیتی گفت طرح این حمله با عملیات تروریستی در بومبای در نوامبر سال 2008 شباهت دارد.

در آن عملیات چند اسلام گرای تندرو به شکل همزمان به چند منطقه در پایتخت اقتصادی هند حمله کردند که بر اثر آن 163 نفر کشته شدند.

سکای نیوز تاکید کرد طرح حمله تروریستی با هماهنگی دستگاههای امنیتی ، بریتانیا ، فرانسه ، آلمان و آمریکا خنثی شد.

پیش از این فرانسه به هموطنان خود هشدارداده بود که این کشور ممکن است با خطر هجوم تروریستی مواجه شود.

ژانت نابولیتانو وزیرامنیت ملی آمریکا روز چهارشنبه گذشته گفته بود " گسترش فعالیت گروههای تروریستی بیانگر افزایش تهدیدها علیه کشورهای غربی و از جمله کشورهای اروپایی است."

مایکل لیتر رئیس سازمان مبارزه با تروریسم در آمریکا نیز در نامه ای به مجلس سنای این کشورگفته بود " اروپا مرکز اصلی فعالیت القاعده است."

No comments:

Post a Comment