Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

قلعه ناصري ايرانشهر زيبا و سرفراز در انتظار گردشگران


قلعه ناصري، دژي مستحكم با قدمتي بيش از يك قرن در مركز شهر ايرانشهر مقتدر و با شكوه و همچنان آرامش بخش، آغوش مهربان ميزباني را براي گردشگران و دوستداران بناهاي تاريخي گشوده است.

به گزارش ايرنا، قلعه تاريخي ناصري واقع در مركز شهر ايرانشهر و اواسط خيابان امام خميني(ره) نمادي از ايستادگي و مقاومت و تامين كننده امنيت براي مردم منطقه، سالهاست كه ميزبان ايرانگردان و جهانگردان است
زيبايي و شكوه اين قلعه همه ساله گردشگران زيادي را به خود جذب مي كند، هر مسافري كه قدم به ايرانشهر مي گذارد، بدون ديدن اين قلعه، شهر مهمان نواز ايرانشهر را ترك نمي كند.
در جستجوي پيشينه تاريخي اين بنا چنين مشخص مي شود كه ناصرالدوله فرمانفرما در سال 1258 هجري شمسي حاكم كرمان و بلوچستان بوده و پيشنهاد ساخت يك دژ نظامي عظيم را به ناصرالدين شاه قاچار مي دهد و نهايتا در سال 1264 هجري شمسي ناصرالدين شاه دستور ساخت اين دژ را در مركز بلوچستان صادر مي كند.


No comments:

Post a Comment