Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اعتراف مقامات آمریکایی بر دریافت پول از مجاهدین +عکسها

  

اعتراف مقامات آمریکایی بر دریافت پول از مجاهدین +عکسها

مجاهدین با کمک لابی هایی همچون علی صفوی و علیرضا جعفرزاده و حسن داعی الاسلام توانسته بود تعدادی از مقامات پیشین و بازنشستۀ آمریکایی را قانع کند تا با دریافت پولهای کلانی در حد 30 تا 40 هزار دلار برای 10 دقیقه سخنرانی و همچنین پرداخت هزینه های سنگین چندین هزار یورویی اسکان در هتلهای چندین ستاره، به فرانسه و آلمان آمده و به حمایت فرمالیستی از ایشان بپردازند. طبیعی است که با چنین هزینه های نجومی براحتی می توان هر شخصیت بازنشسته ای را خریداری نمود اعتراف تعدادی از این بازنشستگان عالم نظامی و سیاست در تلویزیونهای بی بی سی و صدای آمریکا گواهی دیگر بر اقدامات ریاکارانه و مزوّرانه فرقه ای است ....

برگرفته از : امیل دریافتی

No comments:

Post a Comment