Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اپوزیسیون ایران اخبار سوریه را لحظه به لحظه دنبال می کند 5+فیلم

....بنابر گزارش خبر گزاریها امروز جنگ داخلی تمام عبار در شهر حماه سوریه در جریان بود و در پی حمله ارتش بیش از 50 نفر از مردم این شهر کشته شده‌اند. و امشب 31 جولای/ تظاهرات شبانه مردم سوریه برای همبستگی با شهیدان امروز در سرتاسر سوریه / شمع هایی در دست ، به یاد جان باختگان و دلهایی پر از امید ، برای رسیدن به آزادی . گفته می‌‌شود در ماه‌ رمضان موج اعتراضات مردمی اوج خواهد گرفت. سرنوشت مبارزه مردم در سوریه دقیقا وضیعت سیاسی را در ایران تحت تاثیر خواهد داد . چنین است که مدیا اپوزیسیون ایران اخبار سوریه را لحظه به لحظه دنبال می کند و با مبارزه ازادیخواهی مردم سوریه احساس همدری عمیق می کنند و بر عکس رزیم در وحشت از اخبار سوریه به خود می پیجید و ان را سانسور می کند
برگرفته از : ایران گلو.بال


No comments:

Post a Comment