Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

اعتماد به مردان همچون آب در غربال کردن است - زنان سعودی با استفاده از دستگاه پیشرفته صوتی تصویری درباره شوهران خود جاسوسی می کنند

دبی-العربیه.نت
زنان سعودی به شوهران خود اعتمادی ندارند . این جوابی است که بسیاری از آنان در پاسخ به چرایی جاسوسی علیه شوهران خود داده اند و برخی اعتماد به مردان را همچون آب در غربال می دانند .

برخی از خانم های سعودی با خریدن دکمه سردست های قشنگ برای پیراهن یا دشداشه شوهران خود و برخی دیگر با خریدن عینک های دودی جدید برای شوهران خود آنها را را کنترل می کنند .

این هدیه ها بیشتر اوقات مایه خوشحالی شوهران می شود غافل از اینکه این هدیه ها وسائلی برای کشف رازهای سر به مهر آنهاست .

بر اساس این گزارش برخی از زنان سعودی که به شوهران خود به دیده شک می نگرند این هدیه ها را به دستگاه های صوتی و تصویری بسیار دقیقی مجهز کرده که گیرنده آن در خانه نزد همسران است وبه بدین ترتیب همه فعالیتهای شوهران خود را بطور کامل زیر نظر می گیرند .

فیس بوک نیز یکی از وسائلی است که زنان سعودی گاهی از طریق آن شوهران بی وفای خود را به دام می اندازند . یک زن سعودی با بکار گیری نام مستعار صفحه ای را روی فیس بوک باز کرد و با نامی مختلف با شوهر خود وعده ملاقات گذاشت اما در لحظه موعود شوهر به جای ملاقات با معشوقه جدید با دیدن همسر خود غافلگیر شد .
و بقیه داستان را به راحتی می توان پیش بینی کرد

No comments:

Post a Comment