Long live free and united Balochistan

Long live free and united Balochistan

Search This Blog

Translate

عملیات پیجیده «موساد» در ترور دانشمندان هسته ای +فیلم

عملیات پیجیده «موساد» در ترور دانشمندان هسته ای +فیلم

سوژه هر چهار عملیات دانشمندان فیزیك و نخبگان ایرانی بوده اند. هر چهار عملیات با استفاده از موتورسیكلت انجام شده است، نقطه مركزی و آغاز هر چهار عملیات منزل مسكونی سوژه ها بوده، و هر چهار عملیات با هدف ترور متمركز سوژه و نه تلفات بیشتر انجام شده است.

آمريکا و اسرايیل در ترور دانشمندان ايران دست دارند؟
به نوشته« افکار نیوز » شبکه ترور اسرائیلی در تهران از ساختار بسیار پیجیده و ارزانی تشکیل شده است این شبکه شبیه سازی یك ساختار افقی كه با حذف یك حلقه، پیوندها به كلی قطع می شود.
استفاده از ساختار افقی مستقل در شبكه كه بر عدم ارتباط افقی و عمودی بین اعضای باند در داخل كشور تاكید دارد و عملا هیچ یك از اعضای شبكه با دیگر اعضا ارتباط و آشنایی ندارد. اگرچه از نظر پشتیبانی، تامین امكانات و سازماندهی بسیار دشوارتر از ساختار هرمی متعارف در شبكه های جاسوسی است. اما میزان آسیب پذیری آن در زمان شناسایی و لو رفتن یكی از اعضا به شدت كاهش می یابد. چرا كه فرد دستگیرشده عملا اطلاعات خاصی از دیگر همكاران خود در عملیات ندارد و مستقیما دستورات را از فرماندهی خارج از ایران دریافت می كرده است، لازمه این كار تقسیم عملیات به فعالیتهای كوچك و محدود و استفاده از تعداد زیاد نفرات است. به طور مثال جمالی فشی كه در عملیات ترور شهید علیمحمدی تنها وظیفه جابجایی موتور سیكلت حاوی بمب را برعهده داشت و اقدامات دیگر عملیات به عهده اشخاص دیگر بود.
۱) برخلاف عملیاتهای كلاسیك موساد كه مستقیما توسط اعضای این سازمان انجام می شده، عملیاتهای ایران توسط قاتلین اجاره ای انجام می شود و این افراد توسط شركتهای خصوصی طرف قرارداد موساد جذب وهدایت می شوند.
۲) بعد از انجام هر عملیات برای شناسایی نشدن شبكه اصلی، شبكه به مدت حداقل سه ماه آف می شود تا برای عملیات جدید بازسازی گردد.
۳) به دلیل استقرار دوربینهای مداربسته و كنترل نامحسوس مراكز علمی و دانشگاههای مرتبط با تحقیقات هسته ای كشور، محور شناسایی، كنترل و عملیات تروریستی، منازل سوژه ها قرار داده می شود و عملیات یا هنگام خروج از منزل و یا هنگام ورود اجرا می گردد.
۴) اولویت موساد بر كم هزینه بودن عملیات از نظر مالی و تلفات است. سه كشته در چهار عملیات و هزینه ۳۰ هزار دلاری برای استخدام عامل تروریستی، نشان‌دهنده این سیاست می باشد.
۵) استفاده از ساختار افقی مستقل در شبكه كه بر عدم ارتباط افقی و عمودی بین اعضای باند در داخل كشور تاكید دارد و عملا هیچ یك از اعضای شبكه با دیگر اعضا ارتباط و آشنایی ندارد. اگرچه از نظر پشتیبانی، تامین امكانات و سازماندهی بسیار دشوارتر از ساختار هرمی متعارف در شبكه های جاسوسی است. اما میزان آسیب پذیری آن در زمان شناسایی و لو رفتن یكی از اعضا به شدت كاهش می یابد. چرا كه فرد دستگیرشده عملا اطلاعات خاصی از دیگر همكاران خود در عملیات ندارد و مستقیما دستورات را از فرماندهی خارج از ایران دریافت می كرده است، لازمه این كار تقسیم عملیات به فعالیتهای كوچك و محدود و استفاده از تعداد زیاد نفرات است. به طور مثال جمالی فشی كه در عملیات ترور شهید علیمحمدی تنها وظیفه جابجایی موتور سیكلت حاوی بمب را برعهده داشت و اقدامات دیگر عملیات به عهده اشخاص دیگر بود.

برگرفته از : ایران گلو.بال

  

No comments:

Post a Comment